Previous Next
آرشیو خداشناسی
دل شكسته و زيارت حق تعالي

دل شكسته و زيارت حق تعالي

حق تعالی در دل‌های شکسته جای دارد و از چنین دل‌هایی باید ترسید که چوب حق برای دفاع از آنان مغز می‌شکند و این امر خود امداد حق است……

یافت مرجع ضمیر «إِیاک»

یافت مرجع ضمیر «إِیاک»

مشکل‌ترین فرازی که در تمامی قرآن کریم وجود دارد، در سورهٔ حمد است آن‌جا که می‌فرماید: «إِیاک نَعْبُدُ وَإِیاک نَسْتَعینُ»؛ زیرا باید ضمیر «إِیاک» را به مرجعی که دارد ارجاع داد. «إِیاک» خطابی دارای تشخص و جزیی است. دقت شود که این ضمیر برای خطاب است نه غیبت. خطاب به یک شخصیت که حضور دارد. […]

معرفت شهودی؛ شهر هزار دروازه

معرفت شهودی؛ شهر هزار دروازه

آدمی خداوند را با چشم‌های ظاهری خود نمی‌بیند، بلکه او را با دل خود در می‌یابد. ما آب و آتش را که یک حقیقت است در وجود خود می‌یابیم و درک می‌کنیم. خداوند هم همین‌طور است و حقیقت آن را در باطن خود سیر می‌دهیم. وقتی آن حقیقت در ما زنده شد، دل ما آن […]

شيوه شناخت اسم «رَبّ» ويژه خود

شيوه شناخت اسم «رَبّ» ويژه خود

هر کسی برای آن که مسیر موفقیت و پیروزی خود را تشخیص دهد باید اسم «رَبّ» خود را بشناسد و به آن وصول داشته باشد. هر کسی باید بداند علاقه و محبت نهایی وی به کدام یک از اسمای الهی باز می‌گردد و با کدام یک از اسما رابطه دارد. کسی که «رَبّ» خود را […]

شیرین‌ترین يار ؛ حق تعالی

شیرین‌ترین يار ؛ حق تعالی

اگر اندکی توجه به حق تعالی پیدا شود، درهای معنویت و صفا به روی آدمی باز می‌گردد و انسان، خداوند را در خود مشاهده می‌کند. نظر به هر چیزی فنا دارد و تنها نظر به حق است که باقی می‌ماند. دل به هر کس بسته شود، بریده می‌گردد؛ اما دل به حق بستن، بریدن ندارد. […]

نمايش قرب عاشقانه خداوند به تمامی بندگان

نمايش قرب عاشقانه خداوند به تمامی بندگان

قرآن کریم می‌فرماید: «وَإِذَا سَأَلَک عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیسْتَجِیبُوا لِی وَلْیؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرْشُدُونَ». این آیه در تمامی قرآن کریم نظیر ندارد و با انس با این آیهٔ شریفه، می‌توان عشق خداوند به بندگان را به نیکی دانست. خداوند خود را در این آیه «قَرِیب» و نزدیک معنا می‌کند […]

دیدن خدا در خواب و بیداری

دیدن خدا در خواب و بیداری

  اگر کسی بگوید: خدا را در خواب یا در بیداری دیده‌ام، آیا می‌توان گفت: چنین رویت یا رویایی ممکن و درست است یا باید صاحب چنین خوابی را بیمار دانست و ناراحتی روحی و روانی او را تشخیص داد و یا عقاید سنتی برخی از گروه‌ها و مذاهب چنین خواب یا خیالی را در […]

شناخت خداوند به خداوند

شناخت خداوند به خداوند

  امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید : حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام فرمود: خداوند را به خداوند بشناسید، و رسول را به رسالت و صاحبان امر و ولایت را به امر به معروف، عدل و احسان.(۱) بیان: این روایت از روایات سنگین است و با آن‌که هزار و اندی سال پیش برای یاران حضرت امیرمؤمنان علیه‌السلام بیان شده […]

مقام ذات، شأن اولیای محبوبی

مقام ذات، شأن اولیای محبوبی

اگر کسی از محبوبان باشد، به مقام ذات حق‌تعالی ـ که مقام بی تعین و بی اسم و رسم است ـ راه می‌یابد.

شناخت عاشقان از خداوند

شناخت عاشقان از خداوند

خداوند یک شخص است که می‌توان به حضور او بار یافت و همسایهٔ او شد و به او محبت و عشق داشت؛

تفاوت خدای نفسانی حاکی با خدای محکی

تفاوت خدای نفسانی حاکی با خدای محکی

رسیدن به توحید را برخی مانند منازل السائرین در قالب یک‌صد وادی کلی و نهصد منزل جزیی آورده‌اند و ما در جای خود گفته‌ایم رسیدن به توحید سه منزل کلی دارد: قطع طمع از خود، خلق و خدا. نخستین منزل که انسان را به سوی توحید می‌خواند منزل یقظه و بیداری است. فرد در این […]

شناخت خداوند ؛ نقطه شروع رهایی از نفس

شناخت خداوند ؛ نقطه شروع رهایی از نفس

از نظر روان‌شناسی انسان دارای سه فاز و سه نوع حرکت و دارای سه موتور حرکتی است: نفس، قلب و موتور پیشی‌گرفتگان. نفس محسوسات را درک می‌کند و قلب است که به امور علمی دست می‌یابد و پیشی‌گرفتگان صاحب رویت هستند. بیش‌تر مردم تنها دارای یک موتور حرکت هستند و از محسوسات یا مخیلات برتر […]