Previous Next
آرشیو قانون ولايت
قوای نظامی و انتظامی

قوای نظامی و انتظامی

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت. خط ۳۲۵ : قوهٔ نظامی دارای دو بخش کلی دفاعی و انتظامی است. نیروی دفاعی مسؤولیت حفاظت از مرزها و امنیت در برابر دشمنان خارجی و عملیات‌های برون‌مرزی را به عهده دارد و نیروی انتظامی تأمین نظم و امنیت در داخل کشور را عهده‌دار است. […]

ساختار مدیریت کشور و نیروها و سازمان‌های تابع رهبری

ساختار مدیریت کشور و نیروها و سازمان‌های تابع رهبری

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت. ساختار مدیریت کشور و نیروها و سازمان‌های تابع رهبری خط ۳۱۸ : رهبری ساختار مدیریتی کشور را بین نیروهای قانون‌گذاری، اجرایی، قضایی، علمی، نظامی، اطلاعاتی، رسانه‌ای، خانواده و نیز اقتصادی شامل وزارت‌خانه‌های کشاورزی، بازرگانی، صنایع و معادن، اوقاف و دارایی اعم از املاک و اموال […]

حقوق و دستمزد کارگزاران و مسؤولان ارشد

حقوق و دستمزد کارگزاران و مسؤولان ارشد

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت. تربیت کارگزار خط ۳۱۲ : ولی‌فقیه برای تربیت نیروهای متخصص و کارگزاران متعهد و متناسب با سمت‌های مدیریتی تابع خود، نظامی آموزشی و پرورشی را سامان می‌دهد و بر گزینش نیروی انسانی دولت نیز نظارت و در صورت لزوم، دخالت و قدرت تنفیذ دارد. اگر […]

مجازات کارگزاران متخلف

مجازات کارگزاران متخلف

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت. ولایت امامت جمعه خط ۳۰۳: ولایت امامت جمعه از شؤون ولایت رهبری است. بنابراین امامان جمعه به حکم ولی امر منصوب می‌شوند. کارگزاران؛ الگوهای شایسته جامعه خط ۳۰۴ : ولی فقیه، متولیان و کارگزاران را از نیروهای صالح و شایسته‌ای انتخاب می‌کند که توان آن […]

مدیریت زنان

مدیریت زنان

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت. مرد بودن کارگزاران خط ۳۰۱ : ولی‌فقیه و مرجع دینی باید مرد باشد و حاکمیت و مدیریت‌های کلان و سمت‌های اجتماعی و عناوین تابع آن که نیازمند مدیریت عقلانی و وقار دایمی دارای سنجش و سبر و تقسیم و مقایسه و حلم و بردباری است […]

عوارض دنیاطلبی مسؤولان

عوارض دنیاطلبی مسؤولان

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت. ساده‌زیستی و سبکباری کم‌هزینه خط ۲۹۷ : مهم‌ترین تفاوت ولایت فقیه با حاکمیت‌های استکباری و جور در هزینه‌های اندک و زندگی زاهدانهٔ صاحب ولایت و سبکباری اوست. او نسبت به دنیا و مطامع آن دارای توان زهد است و بر آن حرص و طمع ندارد […]

تخصص و کاردانی

تخصص و کاردانی

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت. تفتیش عقیده به ولایت فقیه خط ۲۸۸ : تفتیش عقیده نسبت به اعتقاد به ولایت فقیه ممنوع می‌باشد و در مراکز آموزشی و استخدامی از آن سؤال نمی‌شود، اما التزام عملی به نظام اسلامی و ولی‌فقیه و قوانین مورد تنفیذ ولی امر، بر همه لازم […]

انصاف و خودسنجی برای مسؤولیت‌پذیری

انصاف و خودسنجی برای مسؤولیت‌پذیری

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت. انکار ولایت خط ۲۸۰ : انکار ولایت، با آن‌که حرمان می‌آورد و نشانهٔ نقص باطن و کاستی در نطفه یا لقمه است، موجب نجاست ظاهری نمی‌شود و خروج از ولایت، مصداق ارتداد و خروج از دین نیست. بله، اگر انکار همراه با عناد و دشمنی […]

آزادی؛ رکن مهم جامعهٔ ولایی

آزادی؛ رکن مهم جامعهٔ ولایی

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت. آزادی؛ رکن مهم جامعهٔ ولایی خط ۲۷۰ : آزادی از ارکان جامعهٔ ولایی است و چیزی که در آن حریت و (۲۵۰) آزادی نباشد، فاقد ارزش می‌باشد. آزادی در متن سیستم ولایت فقیه می‌باشد و اگر شرایط فقیه به‌درستی احراز شود، استبداد هیچ منفذی برای […]

تفاوت اقتدار با زورگویی و استبداد

تفاوت اقتدار با زورگویی و استبداد

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت. تفاوت اقتدار با زورگویی و استبداد خط ۲۶۶ : توانمندی و اقتدار به معنای استبداد و خودرأیی نیست؛ بلکه به معنای اجرای مدیریت علمی و صحیح است. اختیارات ولی‌وفقیه برآمده از زور چیرگی و قهر و غلبهٔ وی نیست، بلکه تابع شرایط سختی است که […]

آگاهی مردمی

آگاهی مردمی

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت. آگاهی مردمی خط ۲۵۵ : اقتدار مردمی فقیه بر پایهٔ معرفت و آگاهی‌های عمومی و دانسته‌های مردم از جامعه و سیاست و اقتصاد و دیانت و مسایل اعتقادی و محبوبیت مردمی فقیه می‌باشد. فقیه اگر مدیریت نظام را در هاله‌ای از پنهانی‌ها و پشت درهای […]

حقوق رهبری بر مردم

حقوق رهبری بر مردم

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت. حقوق رهبری بر مردم خط ۲۴۷ : همان‌طور که مردم در برابر حکومت اسلامی دارای حقوق می‌باشند، نظام اسلامی نیز بر مردم حقوقی دارد که مهم‌ترین آن شناخت حق از ناحیهٔ مردم و اطاعت از حق و دوری از باطل و پایداری و استقامت و […]