Previous Next
آرشیو عشق
امتحان صدق عشق

امتحان صدق عشق

ودّ، حُب و عشق، به ترتیب سه مرتبهٔ تعلق و وابستگی است. ودّ سطح بسیار نازل آن می‌باشد و میلی نفسانی و هوسی تغییرپذیر است که جایگزین پیدا می‌کند و برای نمونه با اندک دعوایی تبدیل به قهر و دوری می‌شود. حبّ، توسط دارد و امری قلبی است و انس و دل‌تنگی می‌آورد. کسی محبّت […]

درد و سوز عشق

درد و سوز عشق

کسی که به عشق مبتلاست، از درد و سوز جدا نمی‌شود. اگر دلی درد و سوز نداشته باشد و بی‌ایمان، بی‌خیال، بریده و خشک باشد، به عشق نمی‌رسد و عشقی در آن نیست……

آه گزینه هایی از کتاب “آه” | تالیف آیت الله نکونام

آه گزینه هایی از کتاب “آه” | تالیف آیت الله نکونام

عشق ذات، تولد در بلندای حقیقت است. عشق ذات، ظهور از دل معشوق است. عشق ذات پاکبازی است.

بهار عشق

بهار عشق

بهار امسال، عید در عید است و رونق بهار عشق می‌باشد. امید است این اعیاد برای همه مبارک و همراه با سلامت و سعادت و صفای محبت و مهرورزی باشد.

فلسفه عشق

فلسفه عشق

حیات؛ بستر مرحمت و شروع عشق مرحمت بدون حیات ممکن نیست. کسی می‌تواند مرحمت داشته باشد که زنده باشد و زندگی کند. در اسمای پروردگار نیز این «حی» است که پیش از تمامی اسما قرار دارد و ام و امام آن‌ها شناخته می‌شود. این اصل را می‌توان در یک گزاره چنین آورد: هر چیزی که […]

محبوبان ؛ اساتید عشق

محبوبان ؛ اساتید عشق

استاد عشق ، مربی محبوبی است. محبوبان با عشق زندگی می‌کنند و عشق سراسر وجود آنان را فرا گرفته و در هر مسیری که می‌روند و به هر کاری که وارد می‌شوند به خاطر شدت سرعت گویا باید کسی جلوی آنان را بگیرد. آنان به‌راحتی دنیا و تمام امور و اموال دنیایی  را رها می‌کنند، […]

رابطه عشق با پول

رابطه عشق با پول

عشق در صورتی امکان بروز و توان جلا یافتن می‌یابد که فرد دارای قدرت مالی و اقتصادی باشد و بتواند برای عشق خود هزینه کند. صرف پول برای عشق هم به جلا و شکوفایی عشق می‌انجامد و هم زبانی برای ابراز عشق باطنی است. افزون بر این‌، فقر و ناداری یا ضعف مالی، دل را […]

چگونه به عشق برسیم؟

چگونه به عشق برسیم؟

کسی می‌تواند به حقیقت عشق وصول داشته باشد که دارای دو ویژگی باشد: یکی آن‌که فرد در تمامی زمینه‌ها با خود، با مردم  با خدا «صدق» و راستی داشته باشد. صدق یعنی این که شخص خودش باشد و بازیگری نکند و ماسک بر چهره نزند و خود باشد که زندگی می‌کند. چنین کسی نمی‌تواند نفاق، […]

عاشقی خود بودن را می‌طلبد

عاشقی خود بودن را می‌طلبد

در میان پدیده‌ها، این آدمی است که می‌شود عاشق نباشد؛ یعنی خود نباشد و به نفاق، سالوس و ریا گرفتار آید و نیز این آدمی است که غیر به جای حق تعالی می‌گذارد و دیگری را خواهان می‌شود. این آدمی است که می‌تواند عشق را آلوده کند. اگر آدمی عشق به غیر داشته باشد، می‌شود […]

دل ؛ بارگاه رفیع عشق

دل ؛ بارگاه رفیع عشق

قادر متعال به توان تام خود و به حرکت وجودی و ایجادی خویش، تمامی پدیده‌ها را عشق و شوقی جبلی داد. بر این اساس، هیچ سکون، رکود، جبر و قسری در کار نیست. جبلی و عشق است که آب و آتش را حیات می‌دهد، خورشید و ماه را نور می‌بخشد، هستی را روشن می‌دارد و […]

رنگ عشق ؛ رنگ صفای هنرمندان، رنگ سادگی هنردوستان

رنگ عشق ؛ رنگ صفای هنرمندان، رنگ سادگی هنردوستان

عشق، هنرزاست. عاشق وقتی از عشق، نشاط می‌گیرد، هنرمند می‌شود. خوانندگی، نوازندگی، بازیگری تا یک دیدوبازدید ساده و سلامی گرم و دوست داشتن هنر و هنرمند، همه از نشاط عشق پدید می‌آید. ما در بخش رنگ عشق، از رنگ ساده عشق می‌گوییم؛ رنگ ساده‌ای که عطر صفا دارد؛ رنگی ساده که با هر کسی می‌نشیند […]

اعطایی بودن عشق ذاتی و صفات لازم آن

اعطایی بودن عشق ذاتی و صفات لازم آن

کسی به وادی محبت قدم می‌گذارد که مصیبت‌ها، سختی‌ها و مشکلات یکی پس از دیگری بر او وارد شده باشد و هنوز درد مصیبتی او را رنج می‌دهد که مصیبت بعدی بر او وارد می‌شود و از یک وادی پر مصیبت و پر درد که سال‌ها طول کشیده است بگذرد. او با درک درد مصیبت‌های […]