Previous Next
آرشیو فقه حکمت گرا (مقالات)
اختلاف احكام به لحاظ مرتبه مكلفان

اختلاف احكام به لحاظ مرتبه مكلفان

ما با قاطعیت می‌گوییم احکام با توجه به افراد، مختلف می‌شود و فتاوا باید با لحاظ افراد و اشخاص، به گونه ویزیت فرد به فرد ارایه شود. در استفاده از غنا و موسیقی نيز نمی‌توان حکمی کلی صادر نمود؛ چرا که حکمی می‌تواند برای شخصی مکروه و برای دیگری مستحب باشد. به طور مثال دیدن […]

سن تکلیف دختران

سن تکلیف دختران

سن تکلیف دختران در مناطق سردسیر و گرمسیر تفاوت دارد. من سن تکلیف برای دختران ایران را نه سال نمی‌دانم. به صورت غالبی دختران در ناحیه مرکزی و شمالی ایران در سیزده‌سالگی به سن تکلیف می‌رسند……

تخصص‌محوری گزاره‌های دینی

تخصص‌محوری گزاره‌های دینی

  وقتی در جزیرهٔ کیش بودم، به یکی از سایت‌های هوایی رفتم که هم‌چون کشتی اما در آسمان می‌مانست. برای رسیدن به آن باید از پله‌های خیلی زیادی بالا می‌رفتیم. در آن سایت، کلیدهای فراوانی بود؛ کلیدهایی که بزرگ‌ترین آن‌ها به اندازهٔ یک سر انگشت بود. مسؤول آن‌جا شروع به توضیح دادن دربارهٔ هر یک […]

امتيازات و ويژگيهاي منحصر به فرد فقه حكمت گرا

امتيازات و ويژگيهاي منحصر به فرد فقه حكمت گرا

من برای به‌روز کردن فقه، هم سیستم اجتهاد خاصی که از آن به «فقه حکمتگرا» تعبیر می‌شود، استنباط کرده‌ام و هم عناوین کتاب‌ها و موضوعات فقهی را طراحی و نیز چیدمانی نو به آن داده‌ام؛ چرا که ترتیب کتاب‌های فقهی در سیر تاریخی خود، چیدمانی علمی و مناسب نداشته است. هم‌چنین با تحقیق ژرف در […]

سبب پرسیدن حکم غنا از طرف اشخاصی همانند خلفای عباسی از حضرت رضا(ع)

سبب پرسیدن حکم غنا از طرف اشخاصی همانند خلفای عباسی از حضرت رضا(ع)

سلاطین بنی‌امیه و بنی عباس همه چیز؛ اعم از بذله‌گویی، شعر، موسیقی، رقص و گاه قرآن کریم را در خدمت بقای حکومت خود گرفته بودند. مأمون به نقل از امام رضا علیه‌السلام گفته بود که آن حضرت غنا را حلال می‌داند و حضرت نیز مأمون را لعنت نموده بود؛ چرا که حضرت می‌دانست دشمنان می‌خواهند […]

جایگاه ملکه قدسی در نظام فقه حکمتگرا

جایگاه ملکه قدسی در نظام فقه حکمتگرا

تولید علم با انتساب به «ملکه قدسی» است که علم را «دینی» و مستند به «حق تعالی» می‌سازد. پیوند مبادی علمی با عدالت ـ آن هم عدالتی که در شأن جایگاه قدسی و معنوی روحانیت و مرجعیت است ـ این انتساب را شکل می‌دهد. علم باید بر مدار ملکه قدسی باشد تا عالم را از […]

فقه غنا و موسیقی | بر پایه مبانی فقه حکمتگرا

فقه غنا و موسیقی | بر پایه مبانی فقه حکمتگرا

  کتاب هفت جلدی فقه غنا و موسیقی از نوشته های فاخر و شاهکارهای فقه حکمت گراست که ماجرای صوت خوش و نغمه های حلاوت بخش را از مبدء ربوبی آن و در عوالم برین و ملکوتی تا ناسوت و غناخوانی بانوان پی گیر شده است.

توان فقیه حکمت گرا بر مهندسی فرهنگ جامعه

توان فقیه حکمت گرا بر مهندسی فرهنگ جامعه

قانون و فقه حکمت‌گرا این توان را به فقیه می‌بخشد تا با برنامه‌ریزی دقیق، از کاربردهای فاسد یک موضوع بکاهد و با استانداردهایی که قرار می‌دهد، فرهنگ استفاده خیر از آن موضوع را در جامعه مهندسی و نهادینه سازد. این امر در جامعه‌ی امروز که دنیای کفر با تمام توان خود، حرام‌های دینی را گسترش […]

شرایط جواز تجارت الکترونیکی شرکت‌های هرمی از منظر فقه حکمت‌گرا

شرایط جواز تجارت الکترونیکی شرکت‌های هرمی از منظر فقه حکمت‌گرا

این مقاله در مقام ثبوت و فضای بحث علمی، حکم فقهی فقه حکمت‌گرا در رابطه با فعالیت شرکت‌های هرمی و تجارت الکترونیکی در شبکه جهانی اینترنت را تبیین می‌کند و سپس خاطرنشان می‌شود در مقام اثبات و با نگاه به واقعیت‌های جامعه، گفته شده درست است فعالیت شرکت‌های هرمی نوعی کاسبی و معامله است اما […]

آگاهی و توان‌مندی در مصرف وجوهات

آگاهی و توان‌مندی در مصرف وجوهات

معرفت و آگاهی از مسایل استنباط و علم به دلایل و اجتهاد در امور علمی و مبانی وجوهات شرعی غیر از علم و آگاهی یا توان‌مندی در موارد مصرف آن است.

نزاع فقیه و حکیم

نزاع فقیه و حکیم

میان فقیهان قشری‌گرا با حکیمان و عارفان همواره نزاع و درگیری بوده است. فلسفیان نیز با عارفان کنار نمی‌آمده‌اند. اما در خارج چنین است که فقیه درگیر ظواهر است با صعوبت فهم، حکیم ممکن می‌داند و عارف واجب می‌بیند و دیگران هیچ. فقیه از «ظهور»، «وجوب» به دست می‌آورد و حکیم از «عقول» و عارف […]