Previous Next
آرشیو زن؛ مظلوم همیشهٔ تاریخ
زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۱ ( فهرست مطالب و پيشگفتار )

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۱ ( فهرست مطالب و پيشگفتار )

  زن؛ مظلوم همیشه تاریخ (جلد اول) حضرت آیت‌اللّه محمدرضا نکونام (مد ظله العالی) شناسنامه سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬ ‏عنوان و نام پديدآور : زن مظلوم همیشه تاریخ / محمدرضا نکونام. ‏مشخصات نشر : اسلام شهر: صبح فردا‏‫، ۱۳۹۱.‬ ‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴ ج.‬ ‏شابک : ‏‫دوره‬‏‫ : ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۴۶-۶‬ ؛ ‏‫ج.۱‬‏‫ : ۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۴۷-۳‬ […]

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۱ ( بخش نخست )

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۱ ( بخش نخست )

  بخش نخست                                              سکس و آزادی (۲۶) فصل یکم: سکس و پوشش گزاره‌های پوشش نخستین موضوعی که بدان می‌پردازیم، پوشش زن است؛ زیرا زمینه اجتماعی و برخورد ابتدایی و مستقیم زن و مرد را به خاطر می‌آورد. ابتدا باید دانست که پوشش زنان به دو صورت قابل تصوّر است: پوشش عمومی و پوشش خاص. […]

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۱ ( بخش دوم )

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۱ ( بخش دوم )

  زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۱   بخش دوم                                                             ازدواج و                                                             زناشویی (۱۶۶) فصل یکم: چیستی و ضرورت ازدواج انکار اصل نکاح و ازدواج در دنیای امروز، برخی از انسان‌های ـ به اصطلاح ـ متمدّن، گذشته از ایراد بر اصل پوشش، اشکال‌های فراوانی بر اصل نکاح و ازدواج و تحقّق نکاح به‌واسطه […]

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۱ | بخش سوم : زندگی مشترك

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۱ | بخش سوم : زندگی مشترك

  بخش سوم                                              زندگی مشترک (۲۷۶) فصل نخست: خواستگاری خواستگاری؛ سلب آزادی از زن زن؛ موجودی بی‌اختیار! ایراد دیگری که در امر نکاح مطرح می‌شود، چگونگی مقدّمات و زمینه‌های پیشین تشکیل زندگی زناشویی است. پرسشی که پیش می‌آید این است که: چرا باید در شکل‌گیری نکاح، زن، خانه‌نشین بوده و حقّ اظهار عشق و […]

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۲ ( فهرست مطالب)

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۲ ( فهرست مطالب)

  زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۲ زن؛ مظلوم همیشه تاریخ (جلد دوم) حضرت آیت‌اللّه محمدرضا نکونام (مد ظله العالی) شناسنامه سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬ ‏عنوان و نام پديدآور : زن مظلوم همیشه تاریخ / محمدرضا نکونام. ‏مشخصات نشر : اسلام شهر: صبح فردا‏‫، ۱۳۹۱.‬ ‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴ ج.‬ ‏شابک […]

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۲ ( بخش چهارم)

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۲ ( بخش چهارم)

     بخش چهارم                                                 چند همسری                                             و ایراد جنجالی (۱۳) فصل یکم: چند همسری در آئینه عقل و نقل چند همسری؛ هوس‌بازی مردان قانون تعدّد زوجات در اسلام، از سوی گروه‌های مختلف پیوسته مورد پرسش و انتقاد بوده است. گفته می‌شود: چرا مرد می‌تواند چند زن داشته باشد، در حالی که زن نمی‌تواند بیش از […]

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۲ ( بخش پنجم )

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۲ ( بخش پنجم )

  بخش پنجم                                                 ازدواج موقّت (۷۸) فصل یکم: ازدواج موقّت و توهماتی چند اشکال به ازدواج موقّت ازدواج موقّت؛ زنای موجّه ایراد دیگری که برخی به بحث نکاح گرفته‌اند، مسأله «ازدواج موقّت» یا «متعه شرعی» است. در نظر آنان چنین آمیزشی با زنا تفاوتی ندارد. آنان می‌گویند: اگر زنا ناشایست است، متعه شرعی هم چیزی […]

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۲ ( بخش ششم )

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۲ ( بخش ششم )

    زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۲ بخش ششم                                                          اسلام و                                                 مسائل جنسی (۱۵۷) فصل یکم: کام‌یابی و تنگ‌ناهای دین پاسخ‌ها و ایرادها یکی از اشکالات دیگری که به شریعت مقدّس اسلام گرفته می‌شود، آموزش امور جنسی و گوناگونی روش‌های آمیزش است. برخی می‌گویند: آمیزش جنسی در میان پیروان دین اسلام […]

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۳ ( فهرست مطالب )

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۳ ( فهرست مطالب )

  زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۳ زن؛ مظلوم همیشه تاریخ (جلد سوم) حضرت آیت‌اللّه محمدرضا نکونام (مد ظله العالی) شناسنامه سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬ ‏عنوان و نام پديدآور : زن مظلوم همیشه تاریخ / محمدرضا نکونام. ‏مشخصات نشر : اسلام شهر: صبح فردا‏‫، ۱۳۹۱.‬ ‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴ ج.‬ ‏شابک […]

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۳ ( بخش هفتم )

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۳ ( بخش هفتم )

  زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۳   بخش هفتم                                                          اسلام و                                                      نظام‌مند                                              بودن امور جنسی (۱۲) فصل یکم: گرایش به آزادی جنسی آزادی جنسی؛ ندای طبع انسان در ادامه مباحث مربوط به زن، پرسشی اساسی و کلّی پیش می‌آید که هر چند پاسخ آن از نظر اندیشه دینی، احکام […]

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۳ ( بخش هشتم )

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۳ ( بخش هشتم )

  بخش هشتم                                                     مرد سالاری                                                         دینی(!) (۱۱۷) فصل یکم: پیش‌زمینه‌های مردسالاری حاکمیت مرد و تابعیت زن یکی از شبهات مهمّی که در زمینه زندگی زناشویی مطرح است و انحرافات فراوانی را به دنبال دارد، موضوع «تابعیت زن و حاکمیت مرد» است. «مرد سالاری» به تمام معنا در همه شؤون زندگی زناشویی دینی، حاکم است و […]

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۳ ( بخش نهم )

زن ؛ مظلوم همیشه تاریخ | جلد ۳ ( بخش نهم )

  بخش نهم                                                         کاستی‌های                                                          خلقت زن (۲۲۲) فصل یکم: آفرینش زن ستم آفرینش به زن (!) در ادامه بحث زن، گروهی درباره آفرینش و خلقت زن اشکالاتی را مطرح کرده و مطالبی را تحت عنوان «کاستی‌های خلقت زن» بیان نموده‌اند. آن‌ها می‌گویند: گویا طبیعت و آفرینش هم جانب مرد را گرفته و به زن […]