Previous Next
آرشیو بلندای فقه شيعه
بلندای فقه شیعه | جلد ۱

بلندای فقه شیعه | جلد ۱

  به نام آن که نیست مانندش (۱) (۲) بلندای فقه شیعه جلد نخست مقایسه و بررسی دو اندیشهٔ فقهی شیعه حضرت آیت‌اللّه محمدرضا نکونام (مد ظله العالی) (۳) جلد یکم  شناسنامه سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬ ‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫بلندای فقه‌ شیعه‬: (مقایسه و بررسی تطبیقی دو اندیشه‌ی فقهی شیعه)‏‫/ محمدرضا […]

ادامه جلد يكم

ادامه جلد يكم

  پاک‌کننده‌ها ماشین لباسشویی س ۱۱۵ ـ آیا ماشین‌های لباسشویی با توجه به قطع و وصل شدن آب آن، لباس را پاک می‌کند یا خیر؟ «گلپایگانی»: ماشین‌ها مختلف می‌باشند. به‌طور کلی، اگر لباس نجس را در ظرفی بگذارند و آب پاک؛ هرچند قلیل باشد، به‌قدری بر آن بریزند که تمام آن لباس را فرا بگیرد […]

بلندای فقه شیعه | جلد ۲

بلندای فقه شیعه | جلد ۲

  به نام آن که نیست مانندش (۱) (۲) بلندای فقه شیعه جلد دوم مقایسه و بررسی دو اندیشهٔ فقهی شیعه حضرت آیت‌اللّه محمدرضا نکونام (مد ظله العالی) (۳) شناسنامه سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬ ‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫بلندای فقه‌ شیعه‬: (مقایسه و بررسی تطبیقی دو اندیشه‌ی فقهی شیعه)‏‫/ محمدرضا نکونام.‬ ‏مشخصات […]

ادامه جلد دوم

ادامه جلد دوم

    گونه‌های دیگر نماز: نماز مسافر عمل بر اساس پاسخ اشتباه مبلِّغ س ۱۹۴ ـ مسافری وظیفهٔ خود را از عالمی پرسیده و نمازهای خود را بر اساس گفتهٔ او شکسته خوانده ولی بعد دانسته که پاسخ مسأله اشتباه بوده و باید نماز را تمام می‌خوانده، آیا وی معذور است یا باید آن را […]

بلندای فقه شیعه | جلد ۳

بلندای فقه شیعه | جلد ۳

به نام آن که نیست مانندش (۱) (۲) بلندای فقه شیعه جلد سوم مقایسه و بررسی دو اندیشهٔ فقهی شیعه حضرت آیت‌اللّه محمدرضا نکونام (مد ظله العالی) (۳) شناسنامه سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬ ‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫بلندای فقه‌ شیعه‬: (مقایسه و بررسی تطبیقی دو اندیشه‌ی فقهی شیعه)‏‫/ محمدرضا نکونام.‬ ‏مشخصات نشر […]

ادامه جلد سوم

ادامه جلد سوم

  میقات س ۱۹۲ ـ شخصی در غیر ماه‌های حج با احرام عمرهٔ مفرد به مکه وارد شده و اعمال عمرهٔ مفرده را بجا آورده و تا ایام حج در مکه می‌ماند، آیا وی می‌تواند برای احرام عمرهٔ تمتع از تنعیم محرم شود یا باید به یکی از میقات‌ها برود؟ ج ـ باید به یکی […]

بلندای فقه شیعه | جلد ۴

بلندای فقه شیعه | جلد ۴

  به نام آن که نیست مانندش (۱) (۲) بلندای فقه شیعه جلد چهارم مقایسه و بررسی دو اندیشهٔ فقهی شیعه حضرت آیت‌اللّه محمدرضا نکونام (مد ظله العالی) (۳) شناسنامه سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬ ‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫بلندای فقه‌ شیعه‬: (مقایسه و بررسی تطبیقی دو اندیشه‌ی فقهی شیعه)‏‫/ محمدرضا نکونام.‬ ‏مشخصات […]

ادامه جلد چهارم

ادامه جلد چهارم

   دیگر مسایل اجاره س ۲۱۶ ـ مستأجری خانه‌ای را اجاره نموده و عادت وی این بوده که اجارهٔ ماهانه را پیش‌تر می‌داده، آیا در صورت انتقال مستأجر در وسط ماه به خانهٔ دیگر می‌تواند نصف اجاره را از موجر مطالبه کند یا نه؟ ج ـ اگر صیغه خوانده و مدت اجاره تا آخر ماه […]

بلندای فقه شیعه | جلد ۵

بلندای فقه شیعه | جلد ۵

  به نام آن که نیست مانندش (۱) (۲) بلندای فقه شیعه جلد پنجم مقایسه و بررسی دو اندیشهٔ فقهی شیعه حضرت آیت‌اللّه محمدرضا نکونام (مد ظله العالی) (۳) شناسنامه سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬ ‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫بلندای فقه‌ شیعه‬: (مقایسه و بررسی تطبیقی دو اندیشه‌ی فقهی شیعه)‏‫/ محمدرضا نکونام.‬ ‏مشخصات […]

ادامه جلد پنجم

ادامه جلد پنجم

  تقدم خمس و زکات س ۲۶۳ ـ کسی که از سود سرمایهٔ خود قبل از تمام شدن سال خمس تعدادی از گاو یا گوسفند که به حد نصاب است خریداری کند آیا دادن زکات و خمس هر دو واجب است یا یکی از آن‌ها؟ ج ـ در فرض مسأله که قبل از تمام شدن […]

بلندای فقه شیعه | جلد ۶

بلندای فقه شیعه | جلد ۶

به نام آن که نیست مانندش (۱) (۲) بلندای فقه شیعه جلد ششم مقایسه و بررسی دو اندیشهٔ فقهی شیعه حضرت آیت‌اللّه محمدرضا نکونام (مد ظله العالی) (۳) شناسنامه سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬ ‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫بلندای فقه‌ شیعه‬: (مقایسه و بررسی تطبیقی دو اندیشه‌ی فقهی شیعه)‏‫/ محمدرضا نکونام.‬ ‏مشخصات نشر […]

ادامه جلد ششم

ادامه جلد ششم

  عیب‌های زن و شوهر دوری از عیوب کلی، شرط عملی عرف ازدواج س ۲۴۹ ـ این جانب با دختری ازدواج نمودم که دارای عیب‌های زیر است: کری گوش، مفهوم نبودن برخی از کلمات و نداشتن تلفظ صحیح، کوتاه بودن انگشتان شست دو پا، مو داشتن نوک پستان و خالی بودن پستان که شبیه به […]