Previous Next
آرشیو تفسير هدی
تفسیر هدی / جلد یکم: فهرست مطالب و پیش گفتار

تفسیر هدی / جلد یکم: فهرست مطالب و پیش گفتار

تفسیر هدی / جلد یکم     «هُدًی لِلنَّاسِ وَبَینَاتٍ مِنَ الْهُدَی وَالْفُرْقَانِ»                                         (بقره / ۱۸۵) جلد یکم: درآمدی بر تفسیر و تأویل چیستی، چگونگی و چرایی تفسیر و تأویل قرآن کریم و پیش‌فرض‌های آن به شیوهٔ اختصاصی انس با هر آیهٔ شریفه   شناسنامه تفسیر هدی / جلد یکم (درآمدی بر تفسیر و تأویل) سرشناسه […]

فصل یکم: تفسیر قرآن کریم

فصل یکم: تفسیر قرآن کریم

تفسیر هدی / جلد یکم   فصل یکم: تفسیر قرآن کریم (۴۱) (۴۲) معناشناسی تفسیر در شناخت معنای «تفسیر» باید به قرآن کریم مراجعه داشت؛ زیرا قرآن کریم بهترین منبع تخصصی واژه‌شناسی و شناخت معناست. قرآن کریم واژهٔ «تفسیر» را تنها در یک مورد به کار برده است. چنین استعمالی پرده از نکته‌ای بر می‌دارد […]

ادامه فصل یکم: تفسیر قرآن کریم

ادامه فصل یکم: تفسیر قرآن کریم

تفسیر هدی / جلد یکم لزوم صفای باطن و استاد کارآزموده در دانش تفسیر در تفسیر باید به کشف و فهم مراد گفته‌پرداز رسید. فهم مراد امری متمایز از یافت مفهوم است و این به آن معناست که صرف آگاهی بر علوم ادبی برای تفسیر کافی نیست، بلکه فهم مراد گفته‌پرداز قدسی در گرو داشتن […]

فصل دوم: تأویل قرآن کریم

فصل دوم: تأویل قرآن کریم

تفسیر هدی / جلد یکم   فصل دوم: تأویل قرآن کریم (۲۱۷) (۲۱۸) ظهور و بطون قرآن کریم در پسِ ظاهر قرآن کریم لایه‌هایی است و هر لایه نیز دارای مراتبی است که «باطن» قرآن کریم نام دارد. دانشی را که از این باطن‌ها می‌گوید «تأویل» می‌خوانند. ظاهر و باطن امری نسبی است و برای […]

تفسیر هدی / جلد دوم: فصل یکم و دوم

تفسیر هدی / جلد دوم: فصل یکم و دوم

  تفسیر هدی / جلد دوم   تفسیر هدی / جلد دوم     «هُدًی لِلنَّاسِ وَبَینَاتٍ مِنَ الْهُدَی وَالْفُرْقَانِ»                                         (بقره / ۱۸۵) جلد دوم: چهرهٔ عشق (تفسیر سورهٔ حمد / آیهٔ ۱) نویافته‌هایی از مفهوم، معنا، مصداق، نور، حکم، عظمت، آثار، تفسیر و تأویل: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم»   شناسنامه تفسیر هدی / جلد دوم (تفسیر سورهٔ […]

تفسیر هدی / جلد دوم: فصل سوم تا پنجم

تفسیر هدی / جلد دوم: فصل سوم تا پنجم

تفسیر هدی / جلد دوم    فصل سوم: ذکر عشق تفسیر و تأویل: « اللَّه » (۵۵) (۵۶) تقدم اللّه بر تمامی اسما «اللَّه» تنها اسمی است که هیچ اسمی پیش از آن ذکر نمی‌گردد و همواره بر دیگر اسمای حق تعالی پیشی دارد و افضل و برترین اسم الهی است. هیچ اسمی در قرآن […]

تفسیر هدی / جلد دوم: فصل ششم

تفسیر هدی / جلد دوم: فصل ششم

تفسیر هدی / جلد دوم       فصل ششم: ماجرای عشق تفسیر و تأویل: « الرَّحْمَنِ الرَّحِیم » (۱۱۲) (۱۱۳) رحمت الهی نهاد بسم الله با توجه به مفاهیم و گزاره‌هایی که تاکنون در تبیین معنای «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم» در ضمن فصول گذشته آمد می‌توان گفت نهاد «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم» و تعین آن به […]

تفسیر هدی / جلد دوم: فصل هفتم و هشتم

تفسیر هدی / جلد دوم: فصل هفتم و هشتم

تفسیر هدی / جلد دوم       فصل هفتم: تمامیت عشق تفسیر و تأویل: « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم » (۱۸۲) (۱۸۳) تنها ذکر شروع «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم» ذکر ابتدا و شروع است که هیچ ذکر دیگری نمی‌تواند جای آن را بگیرد. بعضی ابتدای کلام خود را با «هُو» شروع می‌کنند و آن را نخستین […]

تفسیر هدی / جلد سوم:فصل یکم: شناسهٔ سورهٔ حمد

تفسیر هدی / جلد سوم:فصل یکم: شناسهٔ سورهٔ حمد

   تفسیر هدی / جلد سوم     «هُدًی لِلنَّاسِ وَبَینَاتٍ مِنَ الْهُدَی وَالْفُرْقَانِ»                                         (بقره / ۱۸۵) جلد سوم: چهرهٔ حضرت حق (تفسیر سورهٔ حمد / آیهٔ ۲ ـ ۵) تبیین تمامیت حمد، الوهیت، ربوبیت و مالکیت حق و کمال بندگی   شناسنامه تفسیر هدی / جلد سوم (تفسیر سورهٔ حمد ـ چهرهٔ حق تعالی) سرشناسه : نکونام، […]

فصل دوم: بسملهٔ سورهٔ حمد

فصل دوم: بسملهٔ سورهٔ حمد

  فصل دوم: بسملهٔ سورهٔ حمد «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ» آغازگر والا؛ خدای تمام کمال، همیشه فراخ رحمت‌ورز ویژه مهرپرداز. (۵۷) (۵۸) ورودگاه انس با قرآن کریم «بِسْم» عنوانی برای هستی و تمامی پدیده‌های آن است. هم خداوند و هم پدیده‌های آن هر یک دارای اسم است؛ با این تفاوت که اسم حق تبارک و […]

فصل سوم: حمد

فصل سوم: حمد

  فصل سوم: حمد «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ» تمامی ستایش ویژهٔ خدای تمام کمال؛ پروردگار عالمیان است. (۶۷) (۶۸) معناشناسی حمد و واژگان همگن دومین آیهٔ سورهٔ حمد، ستایش مطلق خداوند؛ پروردگار عالمیان را موضوع قرار داده است و می‌فرماید: «الْحَمْدُ لِلَّه». این فراز با حمد شروع شده است و نه با شکر یا مدح. […]

فصل چهارم: ربوبیت

فصل چهارم: ربوبیت

  فصل چهارم: ربوبیت (۱۴۵) (۱۴۶) بزرگ‌ترین اسم فعلی «رَبّ» از اسمای قدرتی، ارادی و عملی است که اطوار مختلف و خصوصیات متعددی را داراست و جلوه‌گری این عروس اسمای الهی در قرآن کریم به صورت‌ها و چینش‌های متفاوت ویژه است. بیش‌تر کسانی که از این بزرگ‌ترین اسم فعلی حق تعالی سخن گفته‌اند به بررسی […]