Previous Next
آرشیو حقوق نوبنیاد
حقوق نوبنیاد / جلدیکم: پیشگفتار

حقوق نوبنیاد / جلدیکم: پیشگفتار

  حقوق نوبنياد / جلد يكم  شناسنامه سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬ ‏عنوان و نام پديدآور : حقوق نوبنیاد/ محمدرضا نکونام. ‏مشخصات نشر : اسلام شهر: صبح فردا، ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳. ‏مشخصات ظاهری : ۲ ج. ‏شابک : ‏‫دوره‬‭:۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۷-۱۰-۲‬ ؛ ج.۱‭:۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۷-۱۱-۹‬ ؛ ‏‫ج.۲‬‭:۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۷-۱۲-۶‬ ‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا ‏مندرجات : ج.۱. تبیین چیستی، چگونگی و منشا […]

فصل یکم: چیستی و چرایی فلسفهٔ حقوق

فصل یکم: چیستی و چرایی فلسفهٔ حقوق

  چیستی حق تعریف «حق» و معناشناسی آن، کاری فلسفیدنی است که در دانش فلسفهٔ حقوق باید از آن سخن گفت تا موضوع برای دانش حقوق فراهم باشد. «حق» در اصل، لغتی عبرانی، به معنای «پایدار و ثابت» است و در عربی «حک» گفته می‌شود. حق را در زبان‌های تازی به معنای «قانون» یا عصاره […]

فصل دوم: مکاتب حقوقی

فصل دوم: مکاتب حقوقی

  حقوق نوبنیاد / جلدیکم     منشأ حقوق در این‌که مبنا و منشأ حقوق چیست، میان حقوق‌دانان اختلاف است. فیلسوفان یونان باستان ـ مثل افلاطون ـ حقوق طبیعی را در زمرهٔ امور اخلاق اجتماعی، مانند تدبیر منزل و سیاست مُدُن، و حقوق را ناشی از اخلاق اجتماعی می‌دانستند و باور داشتند که اخلاق اجتماعی […]

فصل سوم: منابع علم حقوق

فصل سوم: منابع علم حقوق

  منابع دانش حقوق منابع علم حقوق عبارت است از: قانون، عرف، رویهٔ قضایی و دکترین حقوقی. پیش از این، بحث‌هایی را در این رابطه داشتیم و مهم‌ترین منبع کشف حقوق را «عقل» دانستیم. در این‌جا هر یک از منابع ادعایی را مورد بحث قرار می‌دهیم و تنها مطالبی را می‌آوریم که نیازمند بازاندیشی است. […]

فصل چهارم: ارتباط علم حقوق با دیگر دانشها

فصل چهارم: ارتباط علم حقوق با دیگر دانشها

  حقوق نوبنیاد / جلدیکم     دانش حقوق و علم اخلاق این فصل به بحث ارتباط علم حقوق با دیگر دانش‌ها یا نحوهٔ نفوذ دانش‌های دیگر در علم حقوق می‌پردازد. در میان دانش‌ها، علم اخلاق بیش‌ترین قرابت را با علم حقوق دارد؛ از این رو، ما نخست به نحوهٔ ارتباط این دو دانش می‌پردازیم. […]

فصل پنجم: عدالت

فصل پنجم: عدالت

   معناشناسی عدالت عدالت یکی از مسایل زیربنایی و بسیار مهم در فلسفهٔ حقوق است. بحث از انواع حکومت‌ها مبتنی بر دانستن چیستی عدالت است؛ زیرا تا معنای عدالت دانسته نشود، نمی‌توان حکومتی طراحی کرد که عادلانه باشد. بحث عدالت، در پیشینهٔ خود فلاسفهٔ یونان را دارد. افلاطون در کتاب «جمهور»، عدالت را به «وضع […]

فصل ششم: عدالت اجتماعی

فصل ششم: عدالت اجتماعی

  حقوق نوبنیاد / جلدیکم    تاریخ عدالت اجتماعی فصل حاضر بر آن است تا عدالت اجتماعی را مورد بحث قرار دهد. بحث از عدالت فردی، با آن‌که در فلسفهٔ حقوق از مهم‌ترین مباحث است، در این‌جا مورد بحث قرار نمی‌گیرد؛ چرا که ما آن را در بحث‌های فقهی خود آورده‌ایم و در آن جا […]

فصل هفتم: فلسفهٔ نظام جزایی

فصل هفتم: فلسفهٔ نظام جزایی

  حقوق نوبنیاد / جلدیکم    اهداف مجازات‌ها در این‌که سیستم حقوقی و قضایی هر نظام حکومتی نیازمند نظام جزایی است، اختلافی نیست و تمامی اقوام و ملل در همهٔ ادوار تاریخ برای کنترل جامعه آن را لازم دانسته‌اند. کسی منکر اصل مجازات نیست؛ مگر آن‌که فردی بخواهد همانند سوفسطاییان ـ که در اندیشه منکر […]

فصل هشتم: مصلحت

فصل هشتم: مصلحت

  حقوق نوبنیاد / جلدیکم    مصلحت‌گرایی و قانون‌مداری «مصلحت» امری است که مانع اجرای بسیاری از قانون‌ها و تغییر آن‌ها می‌شود. هم‌چنین دادگاه‌ها نیز به اسم مصلحت، گاه احکامی صادر می‌کنند که با مستندات قانونی تعارض دارد. سؤال این است که آیا مصلحت می‌تواند بر قانون رجحان داشته باشد؟ این در حالی است که […]

حقوق نوبنیاد/ ج ۲: فصل نهم: حق آزادی، تعیین سرنوشت و مصونیت

حقوق نوبنیاد/ ج ۲: فصل نهم: حق آزادی، تعیین سرنوشت و مصونیت

  حقـوق نوبنیـاد (جلد دوم) تبیین معنای «آزادی» و مرزهای آن، حق «تعیین سرنوشت»، «حق مصونیت» و امنیت و ساختار حکومت جمهوری اسلامی و نقد دیدگاه‌های مخالف شناسنامه حقـوق نوبنیـاد (جلد دوم) سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬ ‏عنوان و نام پديدآور : حقوق نوبنیاد/ محمدرضا نکونام. ‏مشخصات نشر : اسلام شهر: صبح فردا، ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳. […]

ادامه فصل نهم: حق آزادی، تعیین سرنوشت و مصونیت

ادامه فصل نهم: حق آزادی، تعیین سرنوشت و مصونیت

  آزادی بیان بحث از آزادی بیان، متفرع بر بحث آزادی عقیده است. آزادی بیان، همان آزاد بودن در ابراز عقیده یا اندیشه (نظریه‌پردازی)ای است که فرد دارد و خط قرمزهایی که در آن‌جا وجود دارد، در این‌جا نیز پیش می‌آید و این دو، لازم و ملزوم یک‌دیگر است، اما یک تفاوت عمده‌ای در این […]

فصل دهم: حکومت جمهوری اسلامی

فصل دهم: حکومت جمهوری اسلامی

  فصل دهم: حکومت جمهوری اسلامی سه ضلع کشور کشور، مشخصه‌ای سه ضلعی دارد که به ترتیب عبارت است از: وطن (سرزمین)، مردم و حکومت. ما پیش‌تر، از وطن و مردم و نیز انواع حکومت‌ها سخن گفتیم و در این‌جا با ذکر درآمدی، به بررسی تفصیلی حکومت «جمهوری اسلامی» می‌پردازیم. وطن مردم فرزند خاکی هستند […]