Previous Next
آرشیو حضور حاضر و غایب
فصل ششم: استادان صاحب کتاب

فصل ششم: استادان صاحب کتاب

حضور حاضر و غایب فصل ششم: استادان صاحب کتاب بوستان اندیشه آنچه در فصل‌های پیشین گذشت بیانی پنهانی و اجمالی نورانی دربارهٔ حضرات اساتیدی بود که حضورشان را درک کردم. اکنون مقام اقتضا می‌کند که شمّه‌ای از چهره‌های باز و گویا و افراد و اشخاص خاص تاریخی یا کسانی که تنها از کتاب‌های آنان به […]

فصل پنجم: زمان تفصیل و تحقیق صورت‌ها

فصل پنجم: زمان تفصیل و تحقیق صورت‌ها

حضور حاضر و غایب فصل پنجم: زمان تفصیل و تحقیق صورت‌ها  دورهٔ عشق و ثبات دورهٔ سوم از دوره گذشته که بگذریم نوبت به دورهٔ سوم عمر و جوانی‌ام می‌رسد که باید آن را دوران تفصیل و تحقیق دانست. در این مقطع از عمر دوران شور و غرور به پایان رسید و حال و هوای […]

فصل چهارم: دوران جوانی و چهره‌هایی بس بزرگ

فصل چهارم: دوران جوانی و چهره‌هایی بس بزرگ

حضور حاضر و غایب فصل چهارم: دوران جوانی و چهره‌هایی بس بزرگ  در محضر چهره‌هایی بس بزرگ و توانا در دوران جوانی چهره‌هایی بس بزرگ و توانا را یافتم که در تحقق و ساختار جانم نقش‌هایی بس لطیف و زیبا را زدند که به طور اجمال از یک یک آن حضرات یاد می‌نمایم. باشد تا […]

فصل سوم: دوره‌ای بس مهم

فصل سوم: دوره‌ای بس مهم

حضور حاضر و غایب فصل سوم: دوره‌ای بس مهم    در محضر چهره‌هایی قدسی در تب و تاب جوانی، با سنی کم و شوری فراوان، روحی داشتم که بر قالب تنم بزرگی می‌کرد و هرگز کاستی از خود در ادراک نمی‌دید و با عمری کوتاه، سر و سرّی بس بلند و پیچیده داشت. در روز […]

فصل دوم: دورهٔ نوجوانی

فصل دوم: دورهٔ نوجوانی

حضور حاضر و غایب فصل دوم دورهٔ نوجوانی  دورهٔ شور و غرور  دبیرستان بعد از آن که دوران ابتدایی تحصیل را سپری نمودم، پای در عرصهٔ بعدی درس، استاد و دبیرستان نهادم، با آن که موقعیت حرف‌ها و نوع اندیشه‌ها شکل دیگری به خود گرفته بود، چهرهٔ دنیا در آن محیط بیش‌تر به چشم می‌آمد […]

فصل نخست: دوران کودکی

فصل نخست: دوران کودکی

حضور حاضر و غایب فصل نخست: دوران کودکی سرآغاز سلوک سرآمد سرآمد همهٔ اساتید و کسانی که در من مؤثر بوده‌اند «پدر بزرگوارم» می‌باشد. این در حالی است که تنها نزدیک به یازده سال، پدر به خود دیده و درک محضر شریف آن حضرت را داشته‌ام. ایشان، بزرگی، صلابت، مردانگی، عطوفت و روح فتوت و […]

حضور حاضر و غایب : پيشگفتار

حضور حاضر و غایب : پيشگفتار

  حضور حاضر و غایب نوشتار حاضر شرحی است اندک از ماجرایی بزرگ که حال عظیم اساتید و چهره‌هایی را بیان می‌دارد که هر یک به نوعی در ما تأثیرگذار بوده‌اند؛ بزرگانی که در دورهٔ نخستین عمر از کودکی تا جوانی به خود دیده و از هر یک به فراخور مقام آنان و حال خود […]