Previous Next
آرشیو گذرها و گریزهای جامعه (مردم شناسی و مردم داری)
گذرها و گریزهای جامعه (مردم شناسی و مردم داری)

گذرها و گریزهای جامعه (مردم شناسی و مردم داری)

  شناسنامه سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬ ‏عنوان و نام پديدآور : مردم‌شناسی و مردم‌داری/محمدرضا نکونام . ‏مشخصات نشر : تهران : انتشارات صبح فردا، ‏‫۱۳۹۴ .‬ ‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۴۸ ص.‬ ‏شابک : ‏‫‭‫‭۹۷۸-۶۰۰-۳۹۷-۰۳۹-۷ ‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا ‏موضوع : رهبری سیاسی ‏موضوع : اجتماع ‏موضوع : زندگی اجتماعی ‏موضوع : مسائل […]

فصل یکم: مردم شناسی (گذرها در جامعه)

فصل یکم: مردم شناسی (گذرها در جامعه)

      فصل یکم: گذرها در جامعه (۱۷) (۱۸) گذر « ۱ » شناسه جامعه در این‌که «جامعه» چیست طرح‌های فراوانی وجود دارد، به‌طوری که هر گروهی جامعه را به‌گونه‌ای معرفی کرده است. برای نمونه، برخی حدود جغرافیایی، دوره‌های تاریخی، قومیت‌ها و سنت‌ها را اساس تشکیل اجتماع قرار داده‌اند؛ ولی در ترسیمی گویا و کامل باید […]

فصل دوم: مردم داری (گریزها در جامعه)

فصل دوم: مردم داری (گریزها در جامعه)

  گذرها و گریزهای جامعه (مردم شناسی و مردم داری)     فصل دوم: گریزها در جامعه (۱۵۵) (۱۵۶) گریز « ۱۰۳ » گریز از دنیا در این‌که حقیقتی وجود دارد، شکی نیست و در این‌که دنیا و زندگی ناسوتی هرچند زودگذر است خود یک حقیقت است، شک و انکاری نیست. دنیا دنیاست، زمین زمین و […]