Previous Next
آرشیو معاد و قیامت
نماياني مشکلات باطن آدمی در مواقع بحرانی

نماياني مشکلات باطن آدمی در مواقع بحرانی

برخی از افرادی که آشغال‌های نهر وجود خود را تصفیه ننموده‌اند، هنگام احتضار که می‌بینند در حال از دست دادن تمامی سرمایهٔ دنیوی خود هستند، خداوند را مسؤول جدا شدن و دوری خود از این اموال می‌دانند و با او درگیر می‌شوند….

معاد و قیامت

معاد و قیامت

   معاد و قیامت  مرگ اختیاری و هلهله عالم ملکوت  کسی که به اختیار می‌میرد و مرگ خویش را با دست خود امضا می‌کند می‌داند مردن چه‌قدر شیرین است. انسان مومن دیدگاهی حقانی دارد و زمزمه هوالباعث هو الوارث سر می‌دهد چنین کسی است که ظهورات را از او و به او می‌بیند و ناسوت […]