Previous Next
آرشیو پژوهشی نو در احکام :رقص، کف زدن، سوت و بشکن
پژوهشی نو در احکام :رقص، کف زدن، سوت و بشکن: پیش گفتار

پژوهشی نو در احکام :رقص، کف زدن، سوت و بشکن: پیش گفتار

  احکام شادمانه‌های: رقص، کف زدن، سوت و بشکن، تبیین فقه رقص و احکام شادمانی بانوان، و مسایل مرتبط با نگاه و رؤیت حجم بدن زنان شناسنامه سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬ ‏عنوان و نام پديدآور : پژوهشی نو در احکام: رقص، کف زدن، سوت و بشکن …/محمدرضا نکونام. ‏مشخصات نشر : اسلام شهر: […]

فصل یکم: رقص و حرکات موزون

فصل یکم: رقص و حرکات موزون

    موضوع‌شناسی رقص   معناشناسی رقص در لغت، «رقص» به معنای جوشش، شتاب گرفتن (خبب) و درخشیدن آمده است(۱). «رقص فی الکلام» یعنی تند صحبت کرد و در سخن گفتن سرعت گرفت. «رقّص وأرقص» به معنای به رقص درآورد. «رقّاص الساعة» پاندول ساعت است. رقص، نوعی از بازی دانسته شده و به معنای پای‌کوبی […]

ادامه فصل یکم: رقص و حرکات موزون

ادامه فصل یکم: رقص و حرکات موزون

    لَعِب و بازی برخی از فقیهان، موسیقی و رقص و شادمانی‌های دیگر را از باب لَعِب بودن آن، حرام دانسته‌اند. ما در این‌جا، به بررسی حکم «بازی» می‌پردازیم و اصل جواز آن را ثابت می‌نماییم. خیال، مبدء بعید لعب است. چینش کار در آن، چنین است که فرد انجام کاری را اراده می‌کند […]

فصل دوم: نگاه به رقص زنان

فصل دوم: نگاه به رقص زنان

    نگاه به زنان گفتیم حکم اولی رقص از آن جهت که رقص است، جواز آن می‌باشد. حکم رقص، حکمی اقتضایی است و این بدان معناست که جواز رقص و غنا تا زمانی است که گناهی با آن‌ها همراه نشود. در این‌جا به بررسی حکم نگاه به رقص زنان می‌پردازیم که می‌تواند حکمی متمایز […]

فصل سوم:کف زدن، سوت، بشکن و ابراز شادمانی

فصل سوم:کف زدن، سوت، بشکن و ابراز شادمانی

    کف، سوت و بشکن   فطری بودن احکام دینی لسان دین، لسان فطرت و طبیعت است؛ چرا که فطرت به نهاد آدمی، و طبیعت به موجودات بازمی‌گردد و دین در مورد هردو سخن دارد و برنامهٔ زندگی بر پایهٔ منش‌های طبیعی و خلق و خوهای انسانی می‌باشد. اسلام، لسان فطرت و طبیعت را […]