سلوک سوگواری

شناسنامه:

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : سلوک سوگواری : احکام ويژه مراسم عزاداری/ محمدرضا نکونام.
‏مشخصات نشر : اسلام شهر: صبح فردا‏‫، ۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۸ص.‬‏‫؛ ‏‫س‌م.‬‭۲۱/۵×۱۴/۵‬‬
‏شابک : ‏‫‬‭۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۷-۸۷-۴‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : حسین‌بن علی (ع)، امام سوم، ۴ – ۶۱ق — سوگواری‌ها — فتواها
‏موضوع : فقه جعفری — رساله عملیه
‏موضوع : فتوا‌های شیعه — قرن ۱۴
‏موضوع : شعایر و مراسم مذهبی — فتواها
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۸۳/۹‏‫‭‏‫‬‭/ن۸س۸ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۳۴۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۶۷۱۴۴۵
مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising