نیروی رسانه‌ای و نیروی قضا و داوری

رشد چهره‌های ممتاز و برتر علمی و ورزش قهرمانی

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

نیروی رسانه‌ای

خط ۳۶۳ : مدیریت فرهنگی کشور به گونهٔ تخصصی و نرم و با تبلیغات علمی انجام می‌شود و نیروی رسانه‌ای کشور عهده‌دار این بخش می‌باشد.

خط ۳۶۴ : وزارت‌خانهٔ مربوط به فرهنگ و صدا و سیما و سازمان‌ها و دفاتر تبلیغاتی و رسانه‌ای و فضای مجازی و تولیدات فرهنگی ضمن سازماندهی واحد، تنها با این قوه مدیریت می‌شوند.

خط ۳۶۵ : بخشی از اقتدار هر کشوری در صحنهٔ رقابت‌های علمی و ورزشی می‌باشد. از این رو بستر سالم رشد چهره‌های ممتاز و برتر علمی و ورزش قهرمانی در تمامی رشته‌ها فراهم می‌شود و آنان مورد حمایت قرار می‌گیرند تا بتوانند نمایندهٔ کشور در رقابت‌های بین‌المللی باشند.

خط ۳۶۶ : نیروهای اطلاعاتی، نظامی و انتظامی حق برخورد فیزیکی با افراد دارای مظاهر ضد فرهنگی و ضد شعایر نظام ولایی را ندارند.

(۲۸۳)

نیروی قضا و داوری

خط ۳۶۷ : اجرای قانون در جامعهٔ ناسوتی که محل تزاحم است، بدون اختلاف و گاه درگیری و مشاجره نیست. حاکمیت قضا که فصل خصومات و استیفای حقوق از لوازم آن است، شأنی از شؤون ولایت رهبری و واجبی کفایی است. بنابراین قضاوت مربوط به دستگاه حاکمیت، بدون اذن رهبری مشروع نیست؛ هرچند بر خود رهبری واجب نیست خود به قضاوت بنشیند. قوانین قضاوت در «قانون قضا و داوری» آمده است.

رهبری می‌تواند نیروی قضایی را مسؤول دادن حکم برای رفع خصومات و استیفای حقوق نماید. رهبری به قاضی در این کار ولایت می‌دهد نه وکالت.

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising