حقوق و دستمزد کارگزاران و مسؤولان ارشد

حقوق و دستمزد کارگزاران

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

تربیت کارگزار

خط ۳۱۲ : ولی‌فقیه برای تربیت نیروهای متخصص و کارگزاران متعهد و متناسب با سمت‌های مدیریتی تابع خود، نظامی آموزشی و پرورشی را سامان می‌دهد و بر گزینش نیروی انسانی دولت نیز نظارت و در صورت لزوم، دخالت و قدرت تنفیذ دارد. اگر حکم ولایت برای کسی تنفیذ شود، انجام آن مسؤولیت بر وی با وجود دیگر صاحبان شرایط، به صورت کفایی واجب است تا زمانی که انجام پذیرد و اگر صاحب شرایط، منحصر و فرد باشد، وجوب آن عینی می‌گردد.

نبود کارگزاران صاحب شرایط

خط ۳۱۳ : در نظام اسلامی، اگر صاحب شرایط لازم برای حاکمیت و مسؤولیت وجود نداشته باشد، با حفظ مراتب، آن مسؤولیت به صاحب مرتبهٔ پایین‌تر شرایط تنزل می‌یابد و حاکمیت در هیچ شرایطی به بن‌بست و تعطیل نمی‌رسد.

خطای کارگزاران

(۲۶۸)

خط ۳۱۴ : تمامی کارگزاران و متولیان جامعهٔ اسلامی، مسؤولیت را برای خدمت صادقانه به مردم عهده‌دار می‌شوند. آنان اگر در جایی خطای سهوی داشته باشند، باید اشتباه خود را بپذیرند و از مردم عذرخواهی زبانی و عملی با جبران مناسب خطای خود داشته باشند. نادیده‌گرفتن قانون و ارتکاب جرم علیه مردم، عهدهٔ مسؤولان را مدیون می‌سازد و مراجع و مجاری قانونی به تناسب خطا، آن را از مسؤولان بازخواست و تأدیه می‌نمایند.

ظلم و فساد مسؤولان

خط ۳۱۵ : ظلم و فساد مسؤولان، افراد جامعه را خشن و بی‌باک و بدون اعتقاد می‌سازد و تشتت می‌آورد. در برابر، عمل ایمانی و الهی و محبت‌آمیز برآمده از معرفت آن‌ها جامعه را به سمت سلامت و آرامش و یکدلی سوق می‌دهد.

حقوق و دستمزد کارگزاران

خط ۳۱۶ : حقوق و دستمزد و مزایای کارگزاران، کارمندان، شاغلان و تمامی مقامات بر پایهٔ زمان یا مدرک علمی محاسبه نمی‌شود، بلکه بر معیار ارزش کار می‌باشد و تابع کمیت و کیفیت خدماتی است که در طول یک ماه انجام داده‌اند. این حقوق عفاف و کفاف کارگزار و در صورت تأهل، خانواده و افراد تحت تکفل او را فراهم می‌کند و هم در ناحیهٔ سقف و هم در طرف کف، با سطح متوسط جامعه هماهنگ می‌باشد. هیچ یک از مقامات و حتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در ناحیهٔ سقف نرخ، از این قانون مستثنا

(۲۶۹)

نمی‌شوند. برای کسانی که خدماتی برتر و بالاتر از استاندارد معمول آن انجام می‌دهند، نظام تشویقی پیش‌بینی شده است.

حقوق رهبری و مسؤولان ارشد

خط ۳۱۷ : رهبری و مسؤولان ارشد و مدیران کل نظام در برابر سنگینی مسؤولیتی که دارند، حقوقی دریافت نمی‌کنند، بلکه حقوقی به آن‌ها می‌رسد که نیازهای زندگی خانواده و افراد تحت تکفل آن‌ها را در حد متوسط مردم تأمین کند.

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising