عوارض دنیاطلبی مسؤولان

عوارض دنیاطلبی مسؤولان

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

ساده‌زیستی و سبکباری کم‌هزینه

خط ۲۹۷ : مهم‌ترین تفاوت ولایت فقیه با حاکمیت‌های استکباری و جور در هزینه‌های اندک و زندگی زاهدانهٔ صاحب ولایت و سبکباری اوست. او نسبت به دنیا و مطامع آن دارای توان زهد است و بر آن حرص و طمع ندارد و دارای مؤونه‌ای خفیف و هزینه‌ای اندک است و در یک کلمه دارای عدالت و ملکهٔ قدسی می‌باشد و عدم مادی‌گرایی برای او اصلی است که موضوعیت دارد تا بار هزینه‌های سنگین خود را به دوش مردم نگذارد و دل‌های مردم از محبت وی خالی نشود و نیز فرد کثرتی و ناسوتی و اهل دنیا که مؤونه‌ای ثقیل دارد، دیگر نمی‌تواند اهل خلوت و مناجات و عبودیت و قرب باشد و از حقیقت و از فهم صحیح دور می‌افتد و تمایز آشکار خود با طاغوت را نشان دهد. سبکباری و کوچک بودن دولت و هزینه‌های آن و دوری از اشرافی‌گری و ناسوت‌گرایی در تمامی ارکان و شعبه‌های حکومت اسلامی و در تمامی مدیریت‌ها از کلان تا خُرد

(۲۶۲)

مقصود می‌باشد و رابطهٔ ارادتی و مهرورزانه و رأفت و کرامت و و محبت و امتنان به ارباب رجوع در تمامی شریان‌های اداری آن جریان دارد و رابطهٔ متولیان با مردم رابطهٔ مرید و مراد است، نه رابطهٔ سلطه‌گری و قصد معیشت نامعقول و درآمدزایی به سبک اهل دنیا و پول‌محور که رفته رفته به آن‌ها قلبی قسی و رفتاری غلاظ و شداد و خشونت‌بار می‌دهد و ریا و سالوس و نفاق را می‌گسترد. حاکمیت پول در دستگاه اجرایی و قصد معیشت، شجاعت را از کارگزاران می‌گیرد و استقلال نفسانی آنان را تضعیف می‌کند و سبب می‌شود آن‌ها در زندگی بر پول تکیه کنند نه به خود و استحکام خود را از دست می‌دهند و پوک و فسیل می‌شوند و چنین افرادی برای کارگزاری نظام، مضِرّ می‌باشند.

عوارض دنیاطلبی مسؤولان

خط ۲۹۸ : مسؤولیت در نظام ولایی و کارگزاری آن اگر همراه صفا و خلوص و زحمت و تلاش و خدمت برای مردم به همراه شرایط لازم باشد به قرب الهی و سلامت دنیوی و سعادت اخروی منجر می‌شود و چنان‌چه به ظلم و فساد و قصد معیشت و کاسبی و رسیدن به دنیا و هوس‌های نفسانی و خیانت مبتلا گردد، چون شرط عدالت را ندارد، افزون بر عوارض طبیعی و مکافات دنیوی، سزاواری عذاب الهی را در پی دارد.

مرفهان بی‌درد

خط ۲۹۹ : افرادی که در عافیت بزرگ‌شده‌اند و از مرفهان بی‌درد می‌باشند و هم‌چنین افرادی که به ضعف نفس مبتلا می‌باشند و توان مقاومت در آن‌ها نیست و نیز کسانی که حرص و طمع برای گرفتن مقام دارند، شایستهٔ

(۲۶۳)

کارگزاری برای نظام ولایی نیستند.

ممنوعیت تبلیغات اشرافی‌گری

خط ۳۰۰ : در جامعهٔ اسلامی، هم هزینه‌های دولت و کارگزاران آن پایین است و هم هزینه‌های خانوارها. تبلیغات لاکچری، اشرافی‌گری و اسراف و تبذیر در جامعهٔ اسلامی ممنوع است و زندگی‌ها با سادگی و قناعت و صمیمیت و محبت اداره می‌شود.

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising