صبوری و قدرت تحمل

صدق

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

صبوری و قدرت تحمل

خط ۲۳۵ : قدرت تحمل فقیه به انفاق و مرحمت و گذشت و بردباری و نیز به شدت عمل در جای خود می‌باشد تا بدین‌گونه منافذ فساد سیستمیک و دادن تیغ قدرت به دست نااهلان و نامحرمان گرفته شود. ولایت، اقتدار و هیبتی دارد که در برابر دشمنان قوی و صاحبان قدرت و ثروت و نفوذ، با ضعف مواجه نمی‌شود و واهمه‌ای از آن‌ها ندارد و با ایستادگی در برابر آن زورمداران قلدر و سرکشان مستکبر و مفسدان فراگیر، توان ولایی خود را نشان می‌دهد، اما در برابر ضعیفان و فقیران که حق‌تعالی را در دل خود دارند، توان فروتنی می‌آورد. البته تمامی این صفات در شرط «کفایت»

(۲۲۹)

مندرج است. کفایت و اقتدار مناسب با مرجعیت یا زعامت یا رهبری جامعهٔ اسلامی داخل در شرط «ملکهٔ قدسی» و عدالت می‌باشد.

صبوری و صداقت رهبری

خط ۲۳۶ : از مهم‌ترین شرایط رهبری صبوری و صداقت است. این دو شرط سبب می‌شود رهبری از حظوظ نفسانی و از زودرنجی و اقدام عجولانه علیه بدخواهان در انبوه توطئه‌هایی که علیه شخص وی دارند یا از ترحم‌ها و دلسوزی‌ها نابه‌جا محفوظ بماند. در وجود صاحبان ولایت، ذره‌ای از نفسانیت نیست. آنان حتی حب ـ که مدار آن خوشامد نفس است ـ ندارند؛ حتی اگر چنین خوشامدی امری معنوی باشد. محبت و عشق اولیای الهی ـ که اهل صفا و توحید هستند ـ با مردمان هم راست است و هم درست و هرگز زوال نمی‌پذیرد. نه‌تنها حوادث نمی‌تواند صاحبان ولایت را از مردم خود دور و جدا گرداند؛ بلکه مشکلات و حوادث، آن‌ها را صیقل می‌دهد و بیش‌تر به هم نزدیک می‌سازد و عشق و مهر آنان نسبت به یک‌دیگر را بیش‌تر می‌کند؛ برخلاف حکومت اهل دنیا که در هنگامهٔ وقوع حوادث، حاکم و افراد جامعه، در کنار هم باقی نمی‌مانند و در خوشی‌ها خوش‌اند، ولی در ناخوشی‌ها از هم گریزان می‌گردند.

صدق و راستی جامعه

خط ۲۳۷ : از نشانه‌های سلامت ولی فقیه، قدرت متصل حقیقی وی در راستی و صدق می‌باشد که بر حکمت و معرفت پایدار است و آن را در صحنهٔ جامعه به گونهٔ «ولایت عمومی» اجرایی می‌سازد. مهم‌ترین

(۲۳۰)

نشانهٔ اجرای صحیح ولایت عمومی، گسترش صدق و در پی آن، محبت در جامعه است. وجه اصلی تمایز سیاست الهی ولی فقیه با سیاست‌های بشری، «صدق حقیقی» است. سیاست‌های ولی فقیه به هیچ‌وجه بر دروغ سامان نمی‌گیرد. این گوهر بنیادین نشانه‌ای مهم برای شناخت عدالت فقیه و ملکهٔ قدسی او و الهی‌بودن سیستم وی می‌باشد. «صدق» ولی‌فقیه، پیرایه‌ها و خرافات سنتی و عرف باطل اجتماعی و استبداد کارگزاران را از ریشه هدم می‌کند. صداقت با صراحت تفاوت دارد و آن‌چه برای ولی‌فقیه ارزش به شمار می‌آید صداقت است، نه صراحت که گاه تنش‌زا می‌گردد.

پيش نويس كتاب قانون – جلد يكم – قانون ولايت.

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising