اقتصاد سالم، اقتصاد بیمار

اقتصاد سالم، اقتصاد بیمار

 

اقتصاد سالم، اقتصاد بیمار

 

شناسنامه:

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : اقتصاد سالم اقتصاد بیمار/ محمد‌رضا نکو‌نام.
‏مشخصات نشر : اسلام‌شهر: انتشارات صبح فردا، ‏‫۱۳۹۱‬.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۹۵‬ ص.
‏شابک : ‏‫۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۷۸-۷‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : اقتصاد — ایران
‏موضوع : اقتصاد — ایران — جنبه‌های جامعه‌شناختی
‏موضوع : رکود اقتصادی
‏موضوع : بحران (امور مالی) — ایران
‏موضوع : ایران — اوضاع اقتصادی
‏موضوع : ایران — سیاست اقتصادی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭HC۴۷۵‏‫‭/ن۷۷‮الف‬۷ ۱۳۹۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‬‮‭۳۴۰/۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۹۹۳۶۵۰

 

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising