ضرورت معرفت به مقام نوری اهلبیت (علیهم السلام)

ضرورت معرفت به مقام نوری اهلبیت (علیهم السلام)

 

ضرورت معرفت به مقام نوری اهلبیت (علیهم السلام)

شناسنامه:

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : ضرورت معرفت به مقام نوری اهل بیت علیهم‌السلام/مولف محمدرضا نکونام.
‏مشخصات نشر : اسلام‌شهر: انتشارات صبح فردا‏‫، ۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۷ ص.‬‏‫؛ ‏‫۹/۵×۱۹س‌م.‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : چاپ قبلی: قم: ظهور شفق، ۱۳۸۶.
‏موضوع : خاندان نبوت
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۵‏‫‭‏‫‬‭/‮ن‬۷۶ض۴ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۹۳۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۶۷۴۴۷۰
مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising