چارچوب نوین فقه شیعه

 

 

چارچوب نوین فقه شیعه

شناسنامه:

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : چارچوب نوین فقه شیعه/ نکونام.
‏مشخصات نشر : اسلام شهر: انتشارات صبح فردا‏‫،۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۷۲ ص.‬
‏شابک : ‏‫‬۳۰۰۰۰ ریال‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۷-۴۶-۱
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : کتاب حاضر قبلا توسط نشر ظهور شفق در سال ۱۳۸۵فیپا گرفته است.
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏موضوع : فقه جعفری — قرن ۱۴
‏موضوع : فقه
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۱۸۳/۵‭/ن۸چ۲ ۱۳۹۳‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۶۷۹۱۲۱
مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising