شیوه اجرای حدود

 

شیوه اجرای حدود

شناسنامه:

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : شیوه‌ی اجرای حدود/ محمدرضا نکونام.
‏مشخصات نشر : اسلام شهر: انتشارات صبح فردا‏‫،۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۸۰ ص.‬؛ ۱۱×۲۱س‌م.
‏فروست : مجموعه آثار؛ ۵۰ .
‏شابک : ‏‫‬۳۰۰۰۰ ریال‏‫‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۷-۴۷-۸ :
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی : Methods for punishment execution‭.
‏يادداشت : چاپ قبلی: ظهور شفق‏‫، ۱۳۸۶.‬
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏موضوع : ‏‫حدود (فقه)‬
‏موضوع : جرم‌شناسی — جنبه‌های مذهبی — اسلام
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۱۹۵/۶‭/ن۸ش۹ ۱۳۹۳‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۲۹۷/۳۷۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۶۷۹۱۰۷
مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising