المباحث السنبوکیّة فی الفنون الاصولیّة

المباحث السنبوکیّه فی الفنون الاصولیّه
المباحث السنبوکیّة فی الفنون الاصولیّة

شناسنامه:

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫المباحث‌السنبوکیة فی‌الفنون‌الاصولیة‬/‏‫ محمدرضا نکونام.‬
‏مشخصات نشر : اسلام شهر: ‏‫انتشارات صبح فردا، ‏‫۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۰ ص.‬؛ ‏‫۹/۵×۱۹ س‌م.‬
‏شابک : ‏‫‬‮‭۹۷۸‬-۶۰۰-۷۳۴۷-۲۸-۷
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫عربی.‬
‏موضوع : اصول فقه شیعه ‏‫– قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۱۵۹/۸‏‫‬‮‭/ن۸م۲ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۳۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۳۵۰۳۹۷۹
مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising