آسیبهای اجتماعی
آسیبهای اجتماعی

شناسنامه:

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : آسیب‌های اجتماعی: شراب، مواد مخدر، موسیقی، رقص و قمار/ نکونام.
‏مشخصات نشر : اسلام شهر: انتشارات صبح فردا‏‫،۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۹۶ ص.‬‏‫؛ ‎‎۲۱/۵×۱۴/۵ س‌م.
‏شابک : ‏‫‬۴۰۰۰۰ ریال: ‏‫‭‭۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۷-۳۹-۳
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : چاپ قبلی: ظهور شفق، ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏موضوع : انحراف اجتماعی — ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HV۳۸۵/۲‭/ن۷۷آ۵ ۱۳۹۳‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭۳۶۲/۱۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۶۸۱۷۲۸

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising