قرآن کریم و زمینه های اقتصادی

قرآن کریم و زمینه های اقتصادی

 

قرآن کریم و زمینه های اقتصادی

فهرست آیات و فرهنگ موضوعی اقتصاد در قرآن کریم

قرآن کریم و زمینه های اقتصادی

شناسنامه:

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : قرآن کریم و زمینه‌های اقتصادی: فهرست آیات و فرهنگ موضوعی اقتصاد در قرآن کریم/ نکونام.
‏مشخصات نشر : اسلام شهر: انتشارات صبح فردا‏‫،۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۱۶ ص.‬‏‫؛ ‎۲۱/۵×۱۴/۵ س‌م.
‏فروست : مجموعه آثار؛۵۷.
‏شابک : ‏‫‬۹۰۰۰۰ ریال: ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۷-۳۷-۹
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : چاپ قبلی:ظهور شفق، ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏عنوان دیگر : فهرست آیات و فرهنگ موضوعی اقتصاد در قرآن کریم.
‏موضوع : قرآن — فهرست مطالب
‏موضوع : قرآن — کشف‌الآیات
‏موضوع : اسلام و اقتصاد — جنبه‌های قرآنی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۶۶/۶‭/ن۸ق۴ ۱۳۹۳‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۶۸۱۸۶۲

 


پیش‌گفتار

الحمدللّه رب العالمین، والصلوة والسلام علی محمّد وآله الطاهرین، واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین.

نوشتار حاضر به ارایهٔ فهرست آیات اقتصادی و فرهنگ موضوعی اقتصاد در قرآن کریم می‌پردازد.

موضوعات قرآن را به طور کلی می‌توان تحت شش عنوان قرار داد:

۱ ـ مباحث فکری و اندیشه‌های مختلف.

۲ ـ معاد و مباحث مختلف آن که قرآن کریم از آن به گونهٔ جزیی و شخصی یاد می‌کند و دریافت مستقل چنین موضوعاتی که امری جزیی است در خور عقل نیست که به

صفحهٔ ۹

*********

درک امور کلی می‌پردازد.

۳ ـ گزاره‌های اخلاقی؛ اعم از خوب و بد امور در نزد همهٔ اقوام و ملل و کلیات و مبادی آن.

۴ ـ احکام شرعی در محدودهٔ شرعی نبوی و یا احکامی که از اقوام و ملل پیشین بوده است.

۵ ـ قصص و حکایات مختلف که بیش از دوهزار آیه را به خود اختصاص داده است.

۶ ـ موضوعات مختلف خارجی که دیگر عناوین را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

شمارهٔ همهٔ آیات اقتصادی بر اساس این پژوهش به ۱۱۴۲ آیه می‌رسد که در یکصد و یک سوره آمده و در فصل نخست این آیات از قرآن کریم استخراج شده است و می‌تواند به عنوان منبعی برای اقتصاد پژوهان و علاقمندان به مباحث اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

سوره‌هایی که دارای آیات اقتصادی نیست، سیزده سوره می‌باشد که عبارت است از:

حمد (۱)، مریم (۱۹)، قمر (۵۴)، جن (۷۲)، تکویر (۸۱)،

صفحهٔ ۱۰

*********

انفطار (۸۲)، طارق (۸۶)، غاشیه (۸۸)، قدر (۹۷)، فیل (۱۰۵)، کافرون (۱۰۹)، نصر (۱۱۰) و توحید (۱۱۲).


سوره‌های اقتصادی

سوره‌هایی که دارای آیات اقتصادی است به اعتبار شمارهٔ آیات اقتصادی آن به ترتیب زیر می‌باشد:

بقره: ۹۳ آیه؛ نساء: ۷۲ آیه؛ نحل: ۵۸ آیه؛ توبه: ۵۳ آیه؛ مائده: ۴۹ آیه؛ انعام: ۴۶ آیه؛ اسراء: ۴۵ آیه؛ آل عمران: ۳۹ آیه؛ اعراف: ۳۸ آیه؛ مؤمنون: ۳۰ آیه؛ حج: ۲۷ آیه؛ یونس: ۲۵ آیه؛ کهف: ۲۳ آیه.

قصص، هود و زخرف: هر یک ۲۱ آیه؛ سبأ: ۱۷ آیه.

ابراهیم، انفال و یوسف: هر یک ۱۶ آیه.

رعد، نور، روم، فاطر، زمر، مؤمن و لیل: هر یک ۱۵ آیه.

شوری و فجر: هر یک ۱۴ آیه.

انبیاء و حدید: هر یک ۱۱ آیه.

حجر، طه و معارج: هریک ۱۰ آیه.

دخان، جاثیه و ذاریات: هر یک ۹ آیه.

صفحهٔ ۱۱

*********

یس، فتح و نوح: هر یک ۸ آیه.

عنکبوت و نجم: هر یک ۷ آیه.

فصلّت و حشر: هر یک ۶ آیه.

نمل، لقمان، محمّد، طلاق، نازعات، اعلی، بلد و ضحی: هر یک ۵ آیه.

احزاب، فرقان، شعراء، ص، رحمان، واقعه، مجادله، ملک، حاقه، نبأ و قارعه: هر یک ۴ آیه.

صف، جمعه، منافقون، تغابن، دهر، مطفّفین، زلزال، تبّت و ناس: هر یک ۳ آیه.

سجده، احقاف، ق، مدثر، قیامت، مرسلات، عبس، انشقاق، انشراح، تین، علق، عادیات، تکاثر، همزه، قریش و ماعون: هر یک ۲ آیه.

صافات، حجرات، طور، ممتحنه، تحریم، مزمل، بروج، شمس، بینه، عصر، کوثر و فلق: هر یک ۱ آیه.

فصل دوم این نوشته، موضوعات اقتصادی را در قرآن کریم می‌کاود و فرهنگ موضوعی اقتصاد در قرآن کریم را ارایه می‌دهد. این موضوعات عبارت است از:

صفحهٔ ۱۲

*********

معامله ـ معاملهٔ اموال، دین و جان؛ صفات خداوند به اعتبار راهنمای اقتصادی؛ حضرات معصومین علیهم‌السلام و اقتصاد؛ زکات، انفاق؛ بخل، ربا، زینت، اجرت، جزاء، اجاره، شریک مالک اصلی، مفسدان اقتصادی، امتحان مالک اصلی، جدا سازی مال یتیم؛ حقوق زن، ارث، کافر و دنیا، اهل کتاب، مؤمن و دنیا، دنیا و نعمت‌ها، رزق و نعمت حیوانات، نعمت باران و زمین، نعمت باد، نعمت‌های خارق العاده، گیاهان، دیه، قوم عاد، قرض، وصیت، مهمان و فقیران، طیبات و خبائث، شیطان در اقتصاد، تبدیل عبادت به امور مادی، اسراف، مسخرات و صنایع، حکومت (مالک ظالم، اصلاح، حرکت گروه کم، قوانین، حاکم و …)؛ مردم و اقتصاد، کمک‌های غیبی، افکار متضاد، صنعت انسان، کنگرهٔ اقتصادی و افکار، خسارت، انبار سرمایه و سرمایه‌دار، فشار اقتصادی، آرامش اقتصادی، عقاید و عذاب اقتصادی، سرمایه‌دار و دانا، روز حسابرسی، تناسب‌ها، ترازوی قیامت و کم فروش.

در پایان، خاطرنشانی دو نکته بایسته است: یکی آن که این نوشته در سال‌های پیش از انقلاب و در پایان دههٔ چهل به

صفحهٔ ۱۳

*********

صورت فردی و با نبود امکانات پژوهشی حاضر، ولی با دقت تمام بر آیات قرآن کریم نگاشته شده است و چنان‌چه فرهنگ موضوعی آن با کاستی‌هایی روبه‌روست از این جهت می‌باشد و اگر امکانات و تیم پژوهشی در اختیار بود، بسیار مناسب‌تر از این عرضه می‌شد و دیگر این که رقم راست نشانگر شمارهٔ آیه و رقم چپ نشانگر شمارهٔ سوره است؛ برای نمونه، ۱۶/۲ به این معناست که آیهٔ شانزدهم سورهٔ دوم که بقره است را می‌نمایاند.

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین

صفحهٔ ۱۴

*********


فصل نخست:فهرست آیات اقتصادی قرآن کریم


« فهرست اجمالی آیات اقتصادی قرآن کریم»

سوره بقره (۱)

آیات: ۳ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۵ ـ ۲۲ ـ ۲۵ ـ ۲۹ ـ ۳۵ ـ ۴۱ ـ ۴۲ ـ ۴۳ ـ ۴۷ ـ ۴۸ ـ ۵۷ ـ ۵۸ ـ ۵۹ ـ ۶۰ ـ ۶۱ ـ ۶۲ ـ ۶۵ ـ ۶۶ ـ ۶۷ ـ ۷۴ ـ ۷۹ ـ ۸۱ ـ ۸۳ ـ ۸۵ ـ ۸۶ ـ ۹۰ ـ ۹۲ ـ ۹۶ ـ ۱۰۲ ـ ۱۰۳ ـ ۱۱۰ ـ ۱۲۲ ـ ۱۲۳ ـ ۱۲۶ ـ ۱۳۴ ـ ۱۳۹ ـ ۱۴۱ ـ ۱۴۹ ـ ۱۵۶ ـ ۱۵۷ ـ ۱۶۴ ـ ۱۶۹ ـ ۱۷۳ ـ ۱۷۴ ـ ۱۷۵ ـ ۱۷۶ ـ ۱۷۷ ـ ۱۸۰ ـ ۱۸۲ ـ ۱۸۵ ـ ۱۸۸ ـ ۱۹۵ ـ ۱۹۶ ـ ۱۹۷ ـ ۲۰۱ ـ ۲۰۴ ـ ۲۰۵ ـ ۲۰۷ ـ ۲۱۲ ـ ۲۱۵ ـ ۲۱۹ ـ ۲۲۰ ـ ۲۳۶ ـ ۲۴۰ ـ ۲۴۵ ـ ۲۴۷ ـ ۲۵۴ ـ ۲۵۵ ـ ۲۶۱ ـ ۲۶۲ ـ ۲۶۳ ـ ۲۶۴ ـ ۲۶۵ ـ ۲۶۶ ـ ۲۶۷ ـ ۲۶۸ ـ

صفحهٔ ۱۷)

*********

۲۷۰ ـ ۲۷۲ ـ ۲۷۳ ـ ۲۷۴ ـ ۲۷۵ ـ ۲۷۶ ـ ۲۷۷ ـ ۲۷۸ ـ ۲۷۹ ـ ۲۸۰ ـ ۲۸۱ ـ ۲۸۲ ـ ۲۸۶٫

(مجموع آیات: ۹۳ آیه)

* * *

سوره آل عمران (۲)

آیات: ۱۰ ـ ۱۴ ـ ۲۶ ـ ۳۷ ـ ۴۴ ـ ۵۷ ـ ۹۱ ـ ۹۲ ـ ۹۳ ـ ۹۷ ـ ۱۰۹ ـ ۱۱۴ ـ ۱۱۵ ـ ۱۱۶ ـ ۱۱۷ ـ ۱۲۹ ـ ۱۳۰ ـ ۱۳۳ ـ ۱۳۴ ـ ۱۳۶ ـ ۱۴۵ ـ ۱۴۷ ۱۴۸ ـ ۱۵۲ ـ ۱۵۶ ـ ۱۵۷ ـ ۱۷۶ ـ ۱۷۷ ـ ۱۸۰ ـ ۱۸۱ ـ ۱۸۵ ۱۸۶ ـ ۱۸۷ ـ ۱۸۸ ـ ۱۸۹ ـ ۱۹۵ ـ ۱۹۶ ـ ۱۹۸ ـ ۱۹۹٫

(مجموع آیات: ۳۹ آیه)

* * *

سوره نساء (۳)

آیات: ۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۴ ـ ۲۵ ـ ۲۹ ـ ۳۲ ـ ۳۴ ـ ۳۶ ـ ۳۷ ـ ۳۸ ـ ۳۹ ـ ۴۰ ـ

صفحهٔ ۱۸)

*********

۴۲ ـ ۴۴ ـ ۵۳ ـ ۵۴ ـ ۵۸ ـ ۷۵ ـ ۷۷ ـ ۷۸ ـ ۷۹ ـ ۹۲ ـ ۹۳ ـ ۹۴ ـ ۹۵ ـ ۹۶ ـ ۱۰۰ ـ ۱۰۹ ـ ۱۱۰ ـ ۱۱۱ ـ ۱۱۲ ـ ۱۱۴ ـ ۱۱۹ ـ ۱۲۰ ـ ۱۲۳ ـ ۱۲۴ ـ ۱۲۶ ـ ۱۲۷ ـ ۱۲۸ ـ ۱۲۹ ـ ۱۳۰ ـ ۱۳۱ ـ ۱۳۳ ـ ۱۳۴ ـ ۱۳۵ ـ ۱۳۹ ـ ۱۴۱ ـ ۱۴۲ ـ ۱۴۳ ـ ۱۴۴ ـ ۱۴۹ ـ ۱۵۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۶۱ ـ ۱۶۲ ـ ۱۷۰ ـ ۱۷۱ ـ ۱۷۳ ـ ۱۷۶٫

(مجموع آیات: ۷۲ آیه)

* * *

سوره مائده (۴)

آیات: ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۲ ـ ۱۴ ـ ۱۷ ـ ۱۸ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۲ ـ ۲۷ ـ ۳۳ ـ ۳۶ ـ ۳۸ ـ ۴۰ ـ ۴۱ ـ ۴۲ ـ ۴۴ ـ ۴۵ ـ ۴۸ ـ ۵۵ ـ ۶۰ ـ ۶۲ ـ ۶۳ ـ ۶۴ ـ ۶۶ ـ ۷۶ ـ ۸۷ ـ ۸۸ ـ ۸۹ ـ ۹۰ ـ ۹۱ ـ ۹۳ ـ ۹۵ ـ ۹۶ ـ ۱۰۰ ـ ۱۰۳ ـ ۱۰۶ ـ ۱۰۷ ـ ۱۰۸ ـ ۱۱۲ ـ ۱۱۳ ـ ۱۱۴ ـ ۱۲۰٫

(مجموع آیات: ۴۹ آیه)

* * *

صفحهٔ ۱۹)

*********

سوره انعام (۵)

آیات: ۶ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۲۹ ـ ۳۲ ـ ۳۵ ـ ۳۸ ـ ۴۲ ـ ۵۰ ـ ۵۲ ـ ۵۹ ـ ۶۰ ـ ۶۹ ـ ۷۰ ـ ۷۱ ـ ۹۴ ـ ۹۵ ـ ۹۷ ـ ۹۹ ـ ۱۱۸ ـ ۱۱۹ ـ ۱۲۱ ـ ۱۲۳ ـ ۱۳۱ ـ ۱۳۲ ـ ۱۳۳ ـ ۱۳۴ ـ ۱۳۵ ـ ۱۳۶ ـ ۱۳۷ ـ ۱۳۸ ـ ۱۳۹ ـ ۱۴۰ ـ ۱۴۲ ـ ۱۴۳ ـ ۱۴۴ ـ ۱۴۵ ـ ۱۴۶ ـ ۱۴۸ ـ ۱۵۱ ـ ۱۵۲ ـ ۱۶۰ ـ ۱۶۴ ـ ۱۶۵٫

(مجموع آیات: ۴۶ آیه)

* * *

سوره اعراف (۶)

آیات: ۱۰ ـ ۲۴ ـ ۲۵ ـ ۲۶ ـ ۳۱ ـ ۳۲ ـ ۳۳ ـ ۵۰ ـ ۵۱ ـ ۵۶ ـ ۵۷ ـ ۵۸ ـ ۷۳ ـ ۷۴ ـ ۸۴ ـ ۸۵ ـ ۹۴ ـ ۹۶ ـ ۱۰۰ ـ ۱۲۸ ـ ۱۳۰ ـ ۱۳۳ ـ ۱۳۴ ـ ۱۳۵ ـ ۱۳۶ ـ ۱۳۷ ـ ۱۴۱ ـ ۱۴۸ ـ ۱۵۲ ـ ۱۵۶ ـ ۱۵۷ ـ ۱۵۸ ـ ۱۶۰ ـ ۱۶۱ ـ ۱۶۲ ـ ۱۶۳ ـ ۱۶۸ ـ ۱۶۹٫

(مجموع آیات: ۳۸ آیه)

* * *

صفحهٔ ۲۰)

*********

سوره انفال (۷)

آیات: ۱ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۲۶ ـ ۲۸ ـ ۳۶ ـ ۴۱ ـ ۴۲ ـ ۵۳ ـ ۶۰ ـ ۶۳ ـ ۶۷ ـ ۶۷ ـ ۶۹ ـ ۷۲ ـ ۷۳ ـ ۷۴٫

(مجموع آیات: ۱۶ آیه)

* * *

سوره توبه (۸)

آیات: ۹ ـ ۱۱ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۲ ـ ۲۴ ـ ۲۵ ـ ۲۸ ـ ۲۹ ـ ۳۴ ـ ۳۵ ـ ۳۷ ـ ۳۸ ـ ۴۱ ـ ۴۴ ـ ۵۰ ـ ۵۳ ـ ۵۴ ـ ۵۵ ـ ۵۸ ـ ۵۹ ـ ۶۰ ـ ۶۷ ـ ۶۹ ـ ۷۱ ـ ۷۲ ـ ۷۴ ـ ۷۵ ـ ۷۶ ـ ۷۹ ـ ۸۱ ـ ۸۵ ـ ۸۶ ـ ۸۷ ـ ۸۸ ـ ۹۱ ـ ۹۲ ـ ۹۳ ـ ۹۸ ـ ۹۹ ـ ۱۰۰ ـ ۱۰۲ ـ ۱۰۳ ـ ۱۰۴ ـ ۱۱۱ ـ ۱۱۶ ـ ۱۱۷ ـ ۱۱۸ ـ ۱۲۰ ـ ۱۲۱ ـ ۱۲۲٫

(مجموع آیات: ۵۳ آیه)

* * *

سوره یونس (۹)

آیات: ۴ ـ ۵ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۲۱ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ـ ۳۱ ـ ۴۱ ـ ۵۴ ـ ۵۵

صفحهٔ ۲۱)

*********

ـ ۵۸ ـ ۵۹ ـ ۶۱ ـ ۶۴ ـ ۶۶ ـ ۶۷ ـ ۶۸ ـ ۷۰ ـ ۸۳ ـ ۸۷ ـ ۸۸ ـ ۹۳ ـ ۹۸٫

(مجموع آیات: ۲۵ آیه)

* * *

سوره هود (۱۰)

آیات: ۳ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۳۱ ـ ۳۷ ـ ۴۰ ـ ۴۱ ـ ۴۶ ـ ۵۲ ـ ۸۴ ـ ۸۵ ـ ۸۸ ـ ۹۳ ـ ۱۱۶ ـ ۱۱۷٫

(مجموع آیات: ۲۱ آیه)

* * *

سوره یوسف (۱۱)

آیات: ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۴۳ ـ ۴۶ ـ ۴۷ ـ ۵۵ ـ ۵۶ ـ ۵۹ ـ ۶۰ ـ ۶۲ ـ ۶۳ ـ ۷۲ ـ ۷۳ ـ ۷۵ ـ ۸۸ ـ ۱۰۹٫

(مجموع آیات: ۱۶ آیه)

* * *

صفحهٔ ۲۲)

*********

سوره رعد (۱۲)

آیات: ۳ ـ ۴ ـ ۱۷ ـ ۱۸ ـ ۲۴ ـ ۲۵ ـ ۲۶ ـ ۳۰ ـ ۳۱ ـ ۳۲ ـ ۳۳ ـ ۳۴ ـ ۳۵ ـ ۳۷ ـ ۴۲٫

(مجموع آیات: ۱۵ آیه)

* * *

سوره ابراهیم (۱۳)

آیات: ۲ ـ ۳ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۱۸ ـ ۲۴ ـ ۲۵ ـ ۲۶ ـ ۳۰ ـ ۳۱ ـ ۳۲ ـ ۳۳ ـ ۳۴ ـ ۳۵ ـ ۳۷ ـ ۴۵٫

(مجموع آیات: ۱۶ آیه)

* * *

سوره حجر (۱۴)

آیات: ۳ ـ ۴ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۳۹ ـ ۸۲ ـ ۸۸٫

(مجموع آیات: ۱۰ آیه)

* * *

صفحهٔ ۲۳)

*********

سوره نحل (۱۵)

آیات: ۵ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۸ ـ ۲۹ ـ ۳۰ ـ ۳۱ ـ ۳۶ ـ ۴۱ ـ ۴۸ ـ ۴۹ ـ ۵۲ ـ ۵۳ ـ ۵۴ ـ ۵۶ ـ ۵۷ ـ ۵۹ ـ ـ ۶۱ ـ ۶۵ ـ ۶۶ ـ ۶۷ ـ ۶۸ ـ ۶۹ ـ ۷۰ ـ ۷۲ ـ ۷۳ ـ ۷۵ ـ ۷۶ ـ ۷۸ ـ ۷۹ ـ ۸۰ ـ ۸۱ ـ ۸۳ ـ ۹۰ ـ ۹۲ ـ ۹۶ ـ ۹۷ ـ ۱۰۷ ـ ۱۱۲ ـ ۱۱۴ ـ ۱۱۵ ـ ۱۱۶ ـ ۱۱۷ ـ ۱۱۸ ـ ۱۲۰ ـ ۱۲۱ ـ ۱۲۲ ـ ۱۲۴ ـ ۱۲۶٫

(مجموع آیات: ۵۸ آیه)

* * *

سوره اسراء (۱۶)

آیات: ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۷ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۱ ـ ۲۳ ـ ۲۶ ـ ۲۷ ـ ۲۹ ـ ۳۰ ـ ۳۱ ـ ۳۲ ـ ۳۳ ـ ۳۴ ـ ۳۵ ـ ۵۶ ـ ۵۸ ـ ۶۴ ـ ۶۶ ـ ۶۷ ـ ۶۸ ـ ۶۹ ـ ۷۰ ـ ۷۲ ـ ۷۵ ـ ۷۶ ـ ۷۹ ـ ۸۰ ـ ۸۳ ـ ۸۴ ـ ۸۵ ـ ۹۰ ـ ۹۱ ـ ۹۲ ـ ۹۳ ـ ۹۵ ـ ۱۰۰ ـ ۱۰۳ ـ ۱۰۴٫

(مجموع آیات: ۴۵ آیه)

* * *

صفحهٔ ۲۴)

*********

سوره کهف (۱۷)

آیات: ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۹ ـ ۲۹ ـ ۳۲ ـ ۳۳ ـ ۳۴ ـ ۳۵ ـ ۳۹ ـ ۴۰ ـ ۴۱ ـ ۴۲ ـ ۴۶ ـ ۴۷ ـ ۱۰۳ ـ ۱۰۴ ـ ۱۰۵٫

(مجموع آیات: ۲۳ آیه)

* * *

سوره طه (۱۸)

آیات: ۶ ـ ۵۳ ـ ۵۴ ـ ۵۵ ـ ۸۱ ـ ۱۱۲ ـ ۱۲۴ ـ ۱۲۷ ـ ۱۳۱ ـ ۱۳۲٫

(مجموع آیات: ۱۰ آیه)

* * *

سوره انبیاء (۱۹)

آیات: ۹ ـ ۱۱ ـ ۱۳ ـ ۱۹ ـ ۴۴ ـ ۴۷ ـ ۸۰ ـ ۸۲ ـ ۹۰ ـ ۹۴ ـ ۱۰۵٫

(مجموع آیات: ۱۱ آیه)

* * *

صفحهٔ ۲۵)

*********

سوره حج (۲۰)

آیات: ۵ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۲۷ ـ ۲۸ ـ ۲۹ ـ ۳۰ ـ ۳۳ ـ ۳۴ ـ ۳۵ ـ ۳۶ ـ ۳۷ ـ ۳۹ ـ ۴۰ ـ ۴۱ ـ ۴۵ ـ ۴۶ ـ ۴۸ ـ ۵۰ ـ ۵۱ ـ ۵۸ ـ ۶۳ ـ ۶۴ ـ ۶۵ ـ ۶۶ ـ ۶۷ ـ ۷۸٫

(مجموع آیات: ۲۷ آیه)

* * *

سوره مؤمنون (۲۱)

آیات: ۴ ـ ۶ ـ ۸ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۲ ـ ۲۷ ـ ۳۳ ـ ۳۷ ـ ۵۱ ـ ۵۵ ـ ۵۶ ـ ۶۰ ـ ۶۱ ـ ۶۴ ـ ۷۲ ـ ۸۴ ـ ۸۵ ـ ۸۶ ـ ۸۷ ـ ۸۸ ـ ۸۹ ـ ۹۰ ـ ۱۰۲ ـ ۱۰۳٫

(مجموع آیات: ۳۰ آیه)

* * *

سوره نور (۲۲)

آیات: ۲۷ ـ ۲۸ ـ ۲۹ ـ ۳۲ ـ ۳۳ ـ ۳۷ ـ ۳۸ ـ ۳۹ ـ ۴۰ ـ ۴۱ ـ ۴۲ ـ ۴۵ ـ ۵۶ ـ ۶۰ ـ ۶۴٫

(مجموع آیات: ۱۵ آیه)

* * *

صفحهٔ ۲۶)

*********

سوره فرقان (۲۳)

آیات: ۲ ـ ۴۸ ـ ۴۹ ـ ۶۷٫

(مجموع آیات: ۴ آیه)

* * *

سوره شعراء (۲۴)

آیات: ۷ ـ ۱۸۱ ـ ۱۸۲ ـ ۱۸۳٫

(مجموع آیات: ۴ آیه)

* * *

سوره نمل (۲۵)

آیات: ۳ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۶۰ ـ ۶۱٫

(مجموع آیات: ۵ آیه)

* * *

صفحهٔ ۲۷)

*********

سوره قصص (۲۶)

آیات: ۴ ـ ۵ ـ ۶ ـ ۲۶ ـ ۲۷ ـ ۲۸ ـ ۳۸ ـ ۳۹ ـ ۵۸ ـ ۵۹ ـ ۶۰ ـ ۶۱ ـ ۷۳ ـ ۷۶ ـ ۷۷ ـ ۷۸ ـ ۷۹ ـ ۸۰ ـ ۸۱ ـ ۸۲ ـ ۸۳٫

(مجموع آیات: ۲۱ آیه)

* * *

سوره عنکبوت (۲۷)

آیات: ۱۷ ـ ۶۰ ـ ۶۱ ـ ۶۲ ـ ۶۳ ـ ۶۴ ـ ۶۵٫

(مجموع آیات: ۷ آیه)

* * *

سوره روم (۲۸)

آیات: ۷ ـ ۲۱ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ـ ۲۵ ـ ۲۶ ـ ۲۸ ـ ۳۷ ـ ۳۸ ـ ۳۹ ـ ۴۰ ـ ۴۱ ـ ۴۶ ـ ۴۸٫

(مجموع آیات: ۱۵ آیه)

* * *

صفحهٔ ۲۸)

*********

سوره لقمان (۲۹)

آیات: ۴ ـ ۶ ـ ۱۰ ـ ۲۰ ـ ۳۱٫

(مجموع آیات: ۵ آیه)

* * *

سوره سجده (۳۰)

آیات: ۱۹ ـ ۲۷٫

(مجموع آیات: ۲ آیه)

* * *

سوره احزاب (۳۱)

آیات: ۲۷ ـ ۲۸ ـ ۲۹ ـ ۳۵٫

(مجموع آیات: ۴ آیه)

* * *

صفحهٔ ۲۹)

*********

سوره سبأ (۳۲)

آیات: ۴ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۷ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۲ ـ ۲۴ ـ ۳۴ ـ ۳۵ ـ ۳۶ ـ ۳۷ ـ ۳۹٫

(مجموع آیات: ۱۷ آیه)

* * *

سوره فاطر (۳۳)

آیات: ۳ ـ ۵ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۷ ـ ۱۸ ـ ۲۷ ـ ۲۸ ـ ۲۹ ـ ۳۰ ـ ۳۹٫

(مجموع آیات: ۱۵ آیه)

* * *

سوره یس (۳۴)

آیات: ۳۳ ـ ۳۴ ـ ۳۵ ـ ۳۶ ـ ۴۷ ـ ۷۱ ـ ۷۲ ـ ۷۳٫

(مجموع آیات: ۸ آیه)

* * *

صفحهٔ ۳۰)

*********

سوره صافات (۳۵)

آیه: ۱۴۸٫

(مجموع آیات: ۱ آیه)

* * *

سوره ص (۳۶)

آیات: ۹ ـ ۱۰ ـ ۲۳ ـ ۲۴٫

(مجموع آیات: ۴ آیه)

* * *

سوره زمر (۳۷)

آیات: ۱۰ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۲۱ ـ ۲۶ ـ ۲۹ ـ ۳۸ ـ ۴۲ ـ ۴۸ ـ ۴۹ ـ ۵۱ ـ ۵۲ ـ ۶۲ ـ ۷۰ ـ ۷۴٫

(مجموع آیات: ۱۵ آیه)

* * *

صفحهٔ ۳۱)

*********

سوره مؤمن(غافر) (۳۸)

آیات: ۴ ـ ۱۳ ـ ۲۱ ـ ۲۵ ـ ۲۸ ـ ۲۹ ـ ۳۴ ـ ۴۲ ـ ۴۳ ـ ۵۳ ـ ۶۴ ـ ۶۷ ـ ۷۹ ـ ۸۰ ـ ۸۲٫

(مجموع آیات: ۱۵ آیه)

* * *

سوره فصلت (۳۹)

آیات: ۷ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۳۱ ـ ۴۶ ـ ۵۱٫

(مجموع آیات: ۶ آیه)

* * *

سوره شوری (۴۰)

آیات: ۴ ـ ۹ ـ ۱۱ ـ ۲۰ ـ ۲۷ ـ ۲۸ ـ ۲۹ ـ ۳۲ ـ ۳۳ ـ ۳۴ ـ ۳۶ ـ ۳۸ ـ ۵۳٫

(مجموع آیات: ۱۳ آیه)

* * *

صفحهٔ ۳۲)

*********

سوره زخرف (۴۱)

آیات: ۵ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۶ ـ ۲۳ ـ ۳۲ ـ ۳۳ ـ ۳۴ ـ ۳۵ ـ ۳۶ ـ ۵۱ ـ ۵۲ ـ ۵۳ ـ ۵۴ ـ ۵۵ ـ ۷۲ ـ ۸۵ ـ ۸۶٫

(مجموع آیات: ۲۱ آیه)

* * *

سوره دخان (۴۲)

آیات: ۷ ـ ۲۵ ـ ۲۶ ـ ۲۷ ـ ۲۸ ـ ۲۹ ـ ۳۱ ـ ۳۵ ـ ۵۶٫

(مجموع آیات: ۹ آیه)

* * *

سوره جاثیه (۴۳)

آیات: ۵ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۲۲ ـ ۲۴ ـ ۲۷ ـ ۳۵٫

(مجموع آیات: ۹ آیه)

* * *

صفحهٔ ۳۳)

*********

سوره احقاف (۴۴)

آیات: ۴ ـ ۹٫

(مجموع آیات: ۲ آیه)

* * *

سوره محمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله (۴۵)

آیات: ۴ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۳۶ ـ ۳۸٫

(مجموع آیات: ۵ آیه)

* * *

سوره فتح (۴۶)

آیات: ۳ ـ ۷ ـ ۱۱ ـ ۱۴ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۹٫

(مجموع آیات: ۸ آیه)

* * *

سوره حجرات (۴۷)

آیه: ۱۵٫

(مجموع آیات: ۱ آیه)

* * *

صفحهٔ ۳۴)

*********

سوره ق (۴۸)

آیات: ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۱٫

(مجموع آیات: ۳ آیه)

* * *

سوره ذاریات (۴۹)

آیات: ۴ ـ ۱۹ ـ ۲۲ ـ ۲۴ ـ ۲۵ ـ ۲۶ ـ ۳۴ ـ ۵۷ ـ ۵۸٫

(مجموع آیات: ۹ آیه)

* * *

سوره طور (۵۰)

آیه: ۱۹٫

(مجموع آیات: ۱ آیه)

* * *

سوره نجم (۵۱)

آیات: ۳۱ ـ ۳۲ ـ ۳۳ ـ ۳۹ ـ ۴۰ ـ ۴۱ ـ ۴۲٫

(مجموع آیات: ۷ آیه)

* * *

صفحهٔ ۳۵)

*********

سوره رحمان (۵۲)

آیات: ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰٫

(مجموع آیات: ۴ آیه)

* * *

سوره واقعه (۵۳)

آیات: ۴۵ ـ ۴۶ ـ ۴۸ ـ ۶۹٫

(مجموع آیات: ۴ آیه)

* * *

سوره حدید (۵۴)

آیات: ۲ ـ ۵ ـ ۷ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۸ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ـ ۲۵٫

(مجموع آیات: ۱۱ آیه)

* * *

سوره مجادله (۵۵)

آیات: ۴ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۷٫

(مجموع آیات: ۴ آیه)

* * *

صفحهٔ ۳۶)

*********

سوره حشر (۵۶)

آیات: ۵ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰٫

(مجموع آیات: ۶ آیه)

* * *

سوره ممتحنه (۵۷)

آیه: ۱۱٫

(مجموع آیات: ۱ آیه)

* * *

سوره صف (۵۸)

آیات: ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۲٫

(مجموع آیات: ۳ آیه)

* * *

سوره جمعه (۵۹)

آیات: ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۱٫

(مجموع آیات: ۳ آیه)

* * *

صفحهٔ ۳۷)

*********

سوره منافقون (۶۰)

آیات: ۷ ـ ۹ ـ ۱۰٫

(مجموع آیات: ۳ آیه)

* * *

سوره تغابن (۶۱)

آیات: ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۷٫

(مجموع آیات: ۳ آیه)

* * *

سوره طلاق (۶۲)

آیات: ۲ ـ ۳ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۱۱٫

(مجموع آیات: ۵ آیه)

* * *

سوره تحریم (۶۳)

آیه: ۱٫

(مجموع آیات: ۱ آیه)

* * *

صفحهٔ ۳۸)

*********

سوره ملک (۶۴)

آیات: ۱ ـ ۳ ـ ۱۵ ـ ۲۱٫

(مجموع آیات: ۴ آیه)

* * *

سوره قلم (۶۵)

آیات: ۱۲ ـ ۱۴٫

(مجموع آیات: ۲ آیه)

* * *

سوره حاقه (۶۶)

آیات: ۲۴ ـ ۲۸ ـ ۲۹ ـ ۳۴٫

(مجموع آیات: ۴ آیه)

* * *

سوره معارج (۶۷)

آیات: ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ـ ۲۵ ـ ۲۶ ـ ۳۲ ـ ۴۲٫

(مجموع آیات: ۱۰ آیه)

* * *

صفحهٔ ۳۹)

*********

سوره نوح (۶۸)

آیات: ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۷ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰٫

(مجموع آیات: ۸ آیه)

* * *

سوره مزمل (۶۹)

آیه: ۲۰٫

(مجموع آیات: ۱ آیه)

* * *

سوره مدثر (۷۰)

آیات: ۳۸ ـ ۴۴٫

(مجموع آیات: ۲ آیه)

* * *

سوره قیامت (۷۱)

آیات: ۲۰ ـ ۲۱٫

(مجموع آیات: ۲ آیه)

* * *

صفحهٔ ۴۰)

*********

سوره دهر (۷۲)

آیات: ۸ ـ ۹ ـ ۲۷٫

(مجموع آیات: ۳ آیه)

* * *

سوره مرسلات (۷۳)

آیات: ۴۳ ـ ۴۶٫

(مجموع آیات: ۲ آیه)

* * *

سوره نبأ (۷۴)

آیات: ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۵ ـ ۱۷٫

(مجموع آیات: ۴ آیه)

* * *

سوره نازعات (۷۵)

آیات: ۲۵ ـ ۳۲ ـ ۳۳ ـ ۳۸ ـ ۳۹٫

(مجموع آیات: ۵ آیه)

* * *

صفحهٔ ۴۱)

*********

سوره عبس (۷۶)

آیات: ۵ ـ ۳۲٫

(مجموع آیات: ۲ آیه)

* * *

سوره مطففین (۷۷)

آیات: ۱ ـ ۲ ـ ۳٫

(مجموع آیات: ۳ آیه)

* * *

سوره انشقاق (۷۸)

آیات: ۶ ـ ۲۵٫

(مجموع آیات: ۲ آیه)

* * *

سوره بروج (۷۹)

آیه: ۹٫

(مجموع آیات: ۱ آیه)

* * *

صفحهٔ ۴۲)

*********

سوره اعلی (۸۰)

آیات: ۴ ـ ۵ ـ ۱۶ ـ ۱۷ ـ ۱۸٫

(مجموع آیات: ۵ آیه)

* * *

سوره فجر (۸۱)

آیات: ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۷ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰٫

(مجموع آیات: ۱۴ آیه)

* * *

سوره بلد (۸۲)

آیات: ۶ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۵۱ ـ ۱۶٫

(مجموع آیات: ۵ آیه)

* * *

صفحهٔ ۴۳)

*********

سوره شمس (۸۳)

آیه: ۹٫

(مجموع آیات: ۱ آیه)

* * *

سوره لیل (۸۴)

آیات: ۴ ـ ۵ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۷ ـ ۱۹ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱٫

(مجموع آیات: ۱۵ آیه)

* * *

سوره ضحی (۸۵)

آیات: ۴ ـ ۶ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰٫

(مجموع آیات: ۵ آیه)

* * *

صفحهٔ ۴۴)

*********

سوره انشراح (۸۶)

آیات: ۵ ـ ۶٫

(مجموع آیات: ۲ آیه)

* * *

سوره تین (۸۷)

آیات: ۱ ـ ۳٫

(مجموع آیات: ۲ آیه)

* * *

سوره علق (۸۸)

آیات: ۶ ـ ۷٫

(مجموع آیات: ۲ آیه)

* * *

سوره بینه (۸۹)

آیه: ۵٫

(مجموع آیات: ۱ آیه)

* * *

صفحهٔ ۴۵)

*********

سوره زلزال (۹۰)

آیات: ۶ ـ ۷ ـ ۸٫

(مجموع آیات: ۳ آیه)

* * *

سوره عادیات (۹۱)

آیات: ۶ ـ ۸٫

(مجموع آیات: ۲ آیه)

* * *

سوره قارعه (۹۲)

آیات: ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹٫

(مجموع آیات: ۴ آیه)

* * *

سوره تکاثر (۹۳)

آیات: ۱ ـ ۲٫

(مجموع آیات: ۲ آیه)

* * *

صفحهٔ ۴۶)

*********

سوره عصر (۹۴)

آیه: ۳٫

(مجموع آیات: ۱ آیه)

* * *

سوره همزه (۹۵)

آیات: ۲ ـ ۳٫

(مجموع آیات: ۲ آیه)

* * *

سوره قریش (۹۶)

آیات: ۲ ـ ۴٫

(مجموع آیات: ۲ آیه)

* * *

سوره ماعون (۹۷)

آیات: ۳ ـ ۷٫

(مجموع آیات: ۲ آیه)

* * *

صفحهٔ ۴۷)

*********

سوره کوثر (۹۸)

آیه: ۲٫

(مجموع آیات: ۱ آیه)

* * *

سوره تبت (۹۹)

آیات: ۲ ـ ۴ ـ ۵٫

(مجموع آیات: ۳ آیه)

* * *

سوره فلق (۱۰۰)

آیه: ۵٫

(مجموع آیات: ۱ آیه)

* * *

سوره ناس (۱۰۱)

آیات: ۱ ـ ۲ ـ ۳٫

(مجموع آیات: ۳ آیه)

* * *

صفحهٔ ۴۸)

*********


« فهرست تفصيلى آيات اقتصادى قرآن كريم» (بخش اول)

« فهرست تفصيلى آيات اقتصادى قرآن كريم»

سوره بـقره

۱۰۲ ـ « ۳ ينفقون».

۱۰۳ ـ « ۱۱ تفسدون».

۱۰۴ ـ « ۱۶ اشتروا الضلالة».

۱۰۵ ـ « ۲۲ رزقا لكم».

۱۰۶ ـ « ۲۵ رزقنا من قبل».

۱۰۷ ـ « ۲۹ خلق لكم».

۱۰۸ ـ « ۳۵ كلاً منها رغدا».

۱۰۹ ـ « ۴۱ ولا تشتروا بآياتي ».

۱۱۰ ـ « ۴۲ و لا تلبسوا الحق».

صفحه ی ۴۹)

*********

۱۱۱ ـ « ۴۳ آتو الزكاة».

۱۱۲ ـ « ۴۷ اذكروا نعمتي».

۱۱۳ ـ « ۴۸ لا تجزى نفس».

۱۱۴ ـ « ۵۷ وأنزلنا عليكم المنّ والسلوى».

۱۱۵ ـ « ۵۸ فكلوا منها».

۱۱۶ ـ « ۵۹ فأنزلنا… رجزا من السماء».

۱۱۷ ـ « ۶۰ كلوا واشربوا».

۱۱۸ ـ « ۶۱ ممّا تنبت الأرض».

۱۱۹ ـ « ۶۲ وعمل صالحا».

۱۲۰ ـ « ۶۵ في السبت».

۱۲۱ ـ « ۶۶ فجعلناها».

۱۲۲ ـ « ۶۷ أن تذبحوا».

۱۲۳ ـ « ۷۴ يتفجّر منه الأنهار».

۱۲۴ ـ « ۷۹ ليشتروا به».

۱۲۵ ـ « ۸۱ بلى من كسب سيئة».

۱۲۶ ـ « ۸۳ بالوالدين احسانا و… مساكين».

۱۲۷ ـ « ۸۵ وأن يأتوكم أسارى تفادوهم».

صفحه ی ۵۰)

*********

۱۲۸ ـ « ۸۶ اشتروا الحياة الدنيا».

۱۲۹ ـ « ۹۰ بئسما اشتروا به».

۱۳۰ ـ « ۹۲ ثمّ اتخذتم العجل».

۱۳۱ ـ « ۹۶ أحرص الناس على حياة الدنيا».

۱۳۲ ـ « ۱۰۲ ولبئس ما شروا به أنفسهم (يتعلّمون ما يضرّهم)».

۱۳۳ ـ « ۱۰۳ لمثوبة من عنداللّه خير».

۱۳۴ ـ « ۱۱۰ وما تقدّموا لأنفسكم من خير».

۱۳۵ ـ « ۱۲۲ أذكروا نعمتي التي».

۱۳۶ ـ « ۱۲۳ لا تجزي نفس عن نفس شيئا».

۱۳۷ ـ « ۱۲۶ وارزق أهله من الثمرات».

۱۳۸ ـ « ۱۳۴ لها ما كسبت ولكم ما كسبتم».

۱۳۹ ـ « ۱۳۹ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم».

۱۴۰ ـ « ۱۴۱ قد خلت لها ما كسبت».

۱۴۱ ـ « ۱۴۹ عمّا تعملون».

۱۴۲ ـ « ۱۵۶ إذا أصابتهم مصيبة».

۱۴۳ ـ « ۱۵۷ إذا أصابتهم مصيبة».

۱۴۴ ـ « ۱۶۵ من يتّخذ من دون اللّه»

صفحه ی ۵۱)

*********

۱۴۵ ـ « ۱۶۹ يأمركم بالسوء والفحشاء».

۱۴۶ ـ « ۱۷۳ حرّم عليكم الميتة (فمن اضطرّ غير باغ)».

۱۴۷ ـ « ۱۷۴ ويشترون به (ما أنزل اللّه)».

۱۴۸ ـ « ۱۷۵ اولئك الذين اشتروا الضلالة».

۱۴۹ ـ « ۱۷۶ اولئك الذين اشتروا الضلالة».

۱۵۰ ـ « ۱۷۷ وآتى المال على حبّه».

۱۵۱ ـ « ۱۸۰ إن ترك خيرا الوصيّة».

۱۵۲ ـ « ۱۸۲ خاف من موص جنفا».

۱۵۳ ـ « ۱۸۵ من كان مريضا أو على سفر».

۱۵۴ ـ « ۱۸۸ لا تأكلوا أموالكم … بالباطل».

۱۵۵ ـ « ۱۹۵ أنفقوا في سبيل اللّه».

۱۵۶ ـ « ۱۹۶ ففدية من صيام أو صدقة».

۱۵۷ ـ « ۱۹۷ ما تفعلوا من خير يعلمه اللّه».

۱۵۸ ـ « ۲۰۱ آتنا في الدنيا حسنة».

۱۵۹ ـ « ۲۰۴ يعجبك قوله في الحياة الدنيا».

۱۶۰ ـ « ۲۰۵ سعى في الأرض ليفسدوا فيها».

۱۶۱ ـ « ۲۰۷ من يشترى نفسه».

صفحه ی ۵۲)

*********

۱۶۲ ـ « ۲۱۲ واللّه يرزق».

۱۶۳ ـ « ۲۱۵ ماذا ينفقون».

۱۶۴ ـ « ۲۱۹ ماذا ينفقون».

۱۶۵ ـ « ۲۲۰ قل إصلاح لهم (يتمى) خير».

۱۶۶ ـ « ۲۳۶ ومتّعوهنّ على الموسع قدره».

۱۶۷ ـ « ۲۴۰ وصية لأزواجهم».

۱۶۸ ـ « ۲۴۵ يقرض اللّه قرضا حسنا».

۱۶۹ ـ « ۲۴۷ ونحن أحقّ بالملك منه»

۱۷۰ ـ « ۲۵۴ أنفقوا ممّا رزقناكم».

۱۷۱ ـ « ۲۵۵ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم».

۱۷۲ ـ « ۲۶۱ مثل الذين ينفقون أموالهم».

۱۷۳ ـ « ۲۶۲ الذين ينفقون».

۱۷۴ ـ « ۲۶۳ ومغفرة خير من صدقة».

۱۷۵ ـ « ۲۶۴ لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ».

۱۷۶ ـ « ۲۶۵ مثل الذين ينفقون أموالهم».

۱۷۷ ـ « ۲۶۶ أيودّ أحدكم أن تكون له جنّة من نخيل».

۱۷۸ ـ « ۲۶۷ أنفقوا من طيّبات».

صفحه ی ۵۳)

*********

۱۷۹ ـ « ۲۶۸ الشيطان يعدكم الفقر».

۱۸۰ ـ « ۲۷۰ ما أنفقتم من نفقة».

۱۸۱ ـ « ۲۷۱ إن تبدوا الصدقات فنعمّا».

۱۸۲ ـ « ۲۷۲ ما تنفقوا من نفقة فلأنفسكم».

۱۸۳ ـ « ۲۷۳ للفقراء الذين احصروا».

۱۸۴ ـ « ۲۷۴ الذين ينفقون أموالهم بالليل».

۱۸۵ ـ « ۲۷۵ الذين يأكلون الربا».

۱۸۶ ـ « ۲۷۶ يمحق اللّه الربا ويربى الصدقات».

۱۸۷ ـ « ۲۷۷ وآتوا الزكاة».

۱۸۸ ـ « ۲۷۸ وذروا ما بقي من الربا».

۱۸۹ ـ « ۲۷۹ فلكم رؤوس أموالكم».

۱۹۰ ـ « ۲۸۰ فنظرة إلى ميسرة».

۱۹۱ ـ « ۲۸۱ توفّى كلّ نفس ما كسبت».

۱۹۲ ـ « ۲۸۲ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه».

۱۹۳ ـ « ۲۸۶ لا يكلّف اللّه نفسا إلاّ وسعها».

* * *

صفحه ی ۵۴)

*********

سوره آل عمران

۱۹۴ ـ « ۱۰ لن تغني عنهم أموالهم».

۱۹۵ ـ « ۱۴ زيّن للناس … والقناطير المقنطرة من الذهب والفضّة».

۱۹۶ ـ « ۲۶ تؤتي الملك من تشاء».

۱۹۷ ـ « ۳۷ كلّما دخل… وجد عندها رزقا».

۱۹۸ ـ « ۴۴ إذ يلقون أقلامهم أيّهم يكفل مريم».

۱۹۹ ـ « ۵۷ آمنوا وعملوا الصالحات فيوّفيهم أجورهم».

۲۰۰ ـ « ۹۱ فلن يقبل من أحدهم مل‏ءُ الأرض ذهبا».

۲۰۱ ـ « ۹۲ تنفقوا ممّا تحبّون».

۲۰۲ ـ « ۹۳ كلّ الطعام كان حلاًّ لبني اسرائيل».

۲۰۳ ـ « ۹۷ من استطاع إليه سبيلاً».

۲۰۴ ـ « ۱۰۹ للّه ما في السموات وما في الأرض».

۲۰۵ ـ « ۱۱۴ ويسارعون في الخيرات».

۲۰۶ ـ « ۱۱۵ ما يفعلوا من خير».

۲۰۷ ـ « ۱۱۶ لن تغني عنهم (كفّار) أموالهم».

۲۰۸ ـ « ۱۱۷ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا».

۲۰۹ ـ « ۱۲۹ للّه ما في السموات وما في الأرض».

صفحه ی ۵۵)

*********

۲۱۰ ـ « ۱۳۰ لا تأكلوا الربا أضعافا».

۲۱۱ ـ « ۱۳۳ وسارعوا إلى مغفرة».

۲۱۲ ـ « ۱۳۴ الذين ينفقون في السرّاء والضرّاء».

۲۱۳ ـ « ۱۳۶ اولئك جزائهم مغفرة».

۲۱۴ ـ « ۱۴۵ وسنجزي الشاكرين».

۲۱۵ ـ « ۱۴۷ ربّنا اغفر لنا … وإسرافنا في أمرنا».

۲۱۶ ـ « ۱۴۸ فآتاهم اللّه ثواب الدنيا».

۲۱۷ ـ « ۱۵۲ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة».

۲۱۸ ـ « ۱۵۶ قالوا (كفّار) لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض».

۲۱۹ ـ « ۱۵۷ لئن قتلتم في سبيل اللّه».

۲۲۰ ـ « ۱۷۶ انّهم لن يضرّ اللّه شيئا».

۲۲۱ ـ « ۱۷۷ إنّ الذين اشتروا الكفر».

۲۲۲ ـ « ۱۸۰ يبخلون بما آتاهم اللّه من فضله».

۲۲۳ ـ « ۱۸۱ قالوا إنّ اللّه فقير».

۲۲۴ ـ « ۱۸۵ وإنّما توفون أجوركم يوم القيامة».

۲۲۵ ـ « ۱۸۶ لتبلونّ في أموالكم وأنفسكم».

۲۲۶ ـ « ۱۸۷ واشتروا (آيات اللّه) به ثمنا قليلاً».

صفحه ی ۵۶)

*********

۲۲۷ ـ « ۱۸۸ يفرحون بما آتوا ويحبّون أن يحمدوا».

۲۲۸ ـ « ۱۸۹ للّه ملك السموات والأرض».

۲۲۹ ـ « ۱۹۵ إنّي لا أضيع عمل عاملٍ منكم».

۲۳۰ ـ « ۱۹۶ تقلّب الذين كفروا في البلاد».

۲۳۱ ـ « ۱۹۸ وما عند اللّه خيرٌ للأبرار».

۲۳۲ ـ « ۱۹۹ لايشترون بآيات اللّه ثمنا قليلاً».

* * *

سوره نساء

۲۳۳ ـ «۲ وآتوا اليتامى أموالهم».

۲۳۴ ـ «۳ وإن خفتم ألاّ تقسطوا في اليتامى».

۲۳۵ ـ «۴ وآتو النساء صدقاتهنّ نحلة».

۲۳۶ ـ «۵ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم».

۲۳۷ ـ «۶ وإذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم».

۲۳۸ ـ «۷ للرجال نصيب ممّا ترك الولدان».

۲۳۹ ـ «۸ وإذا حضر القسمة».

۲۴۰ ـ «۹ لو تركوا من خلفهم ذريّة ضعافا».

صفحه ی ۵۷)

*********

۲۴۱ ـ «۱۰ إنّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما».

۲۴۲ ـ «۱۱ للذكر مثل حظّ الأنثيين».

۲۴۳ ـ «۱۲ ولكم نصف ما ترك أزواجكم».

۲۴۴ ـ «۱۳ تلك حدود اللّه».

۲۴۵ ـ «۱۴ ويتعدّ حدوده».

۲۴۶ ـ «۱۹ لا يحلّ لكم أن ترثوا النساء كرها».

۲۴۷ ـ «۲۰ فلا تأخذ منه (زوج) شيئا».

۲۴۸ ـ «۲۴ وأحلّ لكم … أن تبتغوا بأموالكم محصنين».

۲۴۹ ـ «۲۵ وآتوهنّ أجورهنّ بالمعروف».

۲۵۰ ـ «۲۹ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل».

۲۵۱ ـ «۳۲ للرجال نصيب ممّا اكتسبوا وللنساء».

۲۵۲ ـ «۳۴ الرجال قوّامون… بما أنفقوا من أموالهم».

۲۵۳ ـ «۳۶ وبالوالدين احسانا وذى القربى و اليتامى».

۲۵۴ ـ «۳۷ الذين يبخلون».

۲۵۵ ـ «۳۸ ينفقون أموالهم رئاء الناس».

۲۵۶ ـ «۳۹ وأنفقوا ممّا رزقهم اللّه».

۲۵۷ ـ «۴۰ وإن تك حسنةً يضاعفها».

صفحه ی ۵۸)

*********

۲۵۸ ـ «۴۲ ولا يكتمون اللّه حديثا».

۲۵۹ ـ «۴۴ يشترون الضلالة».

۲۶۰ ـ «۵۳ أم لهم نصيب من الملك».

۲۶۱ ـ «۵۴ وآتيناهم ملكا عظيما».

۲۶۲ ـ «۵۸ يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها».

۲۶۳ ـ «۷۵ والمستضعفين من الرجال والنساء…».

۲۶۴ ـ «۷۷ وآتوا الزكاة».

۲۶۵ ـ «۷۸ وإن تصبهم حسنةً يقولون هذه من عنداللّه».

۲۶۶ ـ «۷۹ ما أصابك من حسنة فمن اللّه».

۲۶۷ ـ «۹۲ ودية مسلّمة إلى أهله إلاّ أن تصدّقوا».

۲۶۸ ـ «۹۳ ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه».

۲۶۹ ـ «۹۴ لا تقولوا… لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا».

۲۷۰ ـ «۹۵ والمجاهدون في سبيل اللّه بأموالهم».

۲۷۱ ـ «۹۶ درجاتٍ منه».

۲۷۲ ـ «۱۰۰ من يهاجر في سبيل اللّه يجد في الأرض مراغما كثيرا».

۲۷۳ ـ «۱۰۹ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا».

۲۷۴ ـ «۱۱۰ ومن يعمل سوءً».

صفحه ی ۵۹)

*********

۲۷۵ ـ «۱۱۱ و من يكسب اثما».

۲۷۶ ـ «۱۱۲ و من يكسب خطيئةً أو اثما».

۲۷۷ ـ «۱۱۴ إلاّ من أمر بصدقة أو معروف».

۲۷۸ ـ «۱۱۹ ولأمنّينّهم».

۲۷۹ ـ «۱۲۰ يعدهم ويمنيهم».

۲۸۰ ـ «۱۲۳ من يعمل سوءً يُجْزَ به».

۲۸۱ ـ «۱۲۴ ومن يعمل من الصالحات».

۲۸۲ ـ «۱۲۶ وللّه ما في السموات وما في الأرض».

۲۸۳ ـ «۱۲۷ قل اللّه يفتيكم فيهنّ … في يتامى النساء التيلاتؤتونهنّ».

۲۸۴ ـ «۱۲۸ وأحضرت الأنفس الشحّ وأن تحسنوا وتتّقوا».

۲۸۵ ـ «۱۲۹ ولو حرصتم فلا تميلوا كلّ الميل فتذروها كالمعلّقة».

۲۸۶ ـ «۱۳۰ وأن يتفرّقا يغن اللّه كلاً من سعته».

۲۸۷ ـ «۱۳۱ وللّه ما في السموات وما في الأرض ولقد وصّينا الذين أوتوا الكتاب».

۲۸۸ ـ «۱۳۳ ان يشأ يذهبكم».

۲۸۹ ـ «۱۳۴ من كان يريد ثواب الدنيا».

صفحه ی ۶۰)

*********

۲۹۰ ـ «۱۳۵ كونوا قوّامين بالقسط… إن يكن غنيا أو فقيرا».

۲۹۱ ـ «۱۳۹ أيبتغون عندهم العزّة».

۲۹۲ ـ «۱۴۱ ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً».

۲۹۳ ـ «۱۴۲ انّ المنافقين يخادعون اللّه».

۲۹۴ ـ «۱۴۳ مذبذبين بين ذلك».

۲۹۵ ـ «۱۴۴ أتريدون أن يجعلوا للّه عليكم سلطانا مبينا».

۲۹۶ ـ «۱۴۹ إن تبدوا خيرا».

۲۹۷ ـ «۱۵۴ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت».

۲۹۸ ـ «۱۶۰ فبظلمٍ من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيّباتٍ».

۲۹۹ ـ «۱۶۱ وأخذهم الرباء».

۳۰۰ ـ «۱۶۲ والمؤتون الزكاة».

۳۰۱ ـ «۱۷۰ فإنّ للّه ما في السماوات والأرض».

۳۰۲ ـ «۱۷۱ له ما في السماوات والأرض».

۳۰۳ ـ «۱۷۳ فأمّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات».

۳۰۴ ـ «۱۷۶ (كلالة) فلها نصف ما ترك».

* * *

صفحه ی ۶۱)

*********

سوره مائده

۳۰۵ ـ «۱ أحلّت لكم بهيمة الأنعام».

۳۰۶ ـ «۲ لا تحلّوا شعائر اللّه … ولا الهدي».

۳۰۷ ـ «۳ حرّمت عليكم الميتة والدم».

۳۰۸ ـ «۴ أحلّ لكم الطيّبات».

۳۰۹ ـ «۵ وطعام الذين اوتوا الكتاب حلّ لكم».

۳۱۰ ـ «۸ كونوا قوّامين للّه شهداء بالقسط».

۳۱۱ ـ «۹ وعد اللّه الذين آمنوا وعملوا الصالحات».

۳۱۲ ـ «۱۲ وآتيتم الزكاة … وأقرضتم اللّه».

۳۱۳ ـ «۱۴ فنسوا حظّا ممّا ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء … بما كانوا يصنعون».

۳۱۴ ـ «۱۷ وللّه ملك السموات والأرض وما بينهما».

۳۱۵ ـ «۱۸ وللّه ملك السموات والأرض وما بينهما».

۳۱۶ ـ «۲۰ يا قوم اذكروا نعمة اللّه عليكم».

۳۱۷ ـ «۲۱ يا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة التي كتب اللّه لكم».

۳۱۸ ـ «۲۲ إنّ فيها قوما جبّارين».

۳۱۹ ـ «۲۸ لئن بسطت إليّ يدك لتقتلني …».

صفحه ی ۶۲)

*********

۳۲۰ ـ «۳۳ إنّما جزاء الذين يحاربون اللّه».

۳۲۱ ـ «۳۶ إنّ الذين كفروا لو أنّ هم ما في الأرض جميعا … ليفتدوا به من عذاب أليم».

۳۲۲ ـ «۳۸ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما».

۳۲۳ ـ «۴۰ إنّ اللّه له ملك السموات والأرض».

۳۲۴ ـ «۴۱ لهم في الدنيا خزي».

۳۲۵ ـ «۴۲ أكّالون للسّحت».

۳۲۶ ـ «۴۴ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلاً».

۳۲۷ ـ «۴۵ أنّ النفس بالنفس والعين بالعين».

۳۲۸ ـ «۴۸ فاستبقوا الخيرات».

۳۲۹ ـ «۵۵ إنّما وليّكم… ويؤتون الزكاة وهم راكعون».

۳۳۰ ـ «۶۰ هل أنبّئكم بشر من ذلك مثوبةً عند اللّه».

۳۳۱ ـ «۶۲ كثير منهم … وأكلهم السحت».

۳۳۲ ـ «۶۳ وأكلهم السحت».

۳۳۳ ـ «۶۴ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء».

۳۳۴ ـ «۶۶ لو أنّهم أقامو التوراة و الإنجيل… لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم».

صفحه ی ۶۳)

*********

۳۳۵ ـ «۷۶ ما لا يملك لكم ضرّا ولا نفعا».

۳۳۶ ـ «۸۷ لا تحرّموا طيّبات».

۳۳۷ ـ «۸۸ وكلوا ممّا رزقكم اللّه».

۳۳۸ ـ «۸۹ فكفّارته إطعام عشرة مساكين».

۳۳۹ ـ «۹۰ إنّما الخمر و… رجس».

۳۴۰ ـ «۹۱ يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر».

۳۴۱ ـ «۹۳ ليس…. جناح فيما طعموا».

۳۴۲ ـ «۹۴ ليبلونّكم اللّه بشى‏ءٍ من الصيد».

۳۴۳ ـ «۹۵ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم».

۳۴۴ ـ «۹۶ أحلّ لكم صيد البحر وطعامه».

۳۴۵ ـ «۱۰۰ لا يستوي الخبيث والطيّب».

۳۴۶ ـ «۱۰۳ ما جعل اللّه من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حامٍ».

۳۴۷ ـ «۱۰۶ شهادة… حين الوصية».

۳۴۸ ـ «۱۰۷ فإن عثر».

۳۴۹ ـ «۱۰۸ أن يأتوا بالشهادة على وجهها».

۳۵۰ ـ «۱۱۲ ينزل علينا مائدةً من السماء».

۳۵۱ ـ «۱۱۳ نريد أن نأكل منها».

صفحه ی ۶۴)

*********

۳۵۲ ـ «۱۱۴ أنزل علينا مائدةً».

۳۵۳ ـ «۱۲۰ للّه ملك السموات والأرض».

* * *

سوره انعام

۳۵۴ ـ «۶ كم أهلكنا… مكّنّاهم في الأرض».

۳۵۵ ـ «۱۱ سيروا في الأرض… كيف كان عاقبة المكذّبين».

۳۵۶ ـ «۱۲ لمن ما في السموات والأرض».

۳۵۷ ـ «۱۳ له ما سكن في الليل والنهار».

۳۵۸ ـ «۱۴ وهي يطعم ولا يطعم».

۳۵۹ ـ «۲۹ إن هو إلاّ حياتنا الدنيا».

۳۶۰ ـ «۳۲ وما الحياة الدنيا إلاّ لعب».

۳۶۱ ـ «۳۵ فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض».

۳۶۲ ـ «۳۸ ما من دابّة في الأرض».

۳۶۳ ـ «۴۲ فأخذناهم بالبأساء والضرّاء».

۳۶۴ ـ «۵۰ عندي خزائن اللّه».

۳۶۵ ـ «۵۲ ولا تطرد الذين يدعون ربّهم».

صفحه ی ۶۵)

*********

۳۶۶ ـ «۵۹ يعلم ما في البرّ والبحر».

۳۶۷ ـ «۶۰ ينبّؤكم بما كنتم تعملون».

۳۶۸ ـ «۶۹… يتّقون من حسابهم من شى‏ء».

۳۶۹ ـ «۷۰ وغرّتهم الحياة الدنيا».

۳۷۰ ـ «۷۱ ندعوا من دون اللّه ما لا ينفعنا ولا يضرّنا».

۳۷۱ ـ «۹۴ وتركتم ما خوّلناكم وراء ظهوركم».

۳۷۲ ـ «۹۵ فالق الحبّ والنوى».

۳۷۳ ـ «۹۷ جعل لكم النجوم لتهتدوا بها».

۳۷۴ ـ «۹۹ أنزل من السماء ماءً».

۳۷۵ ـ «۱۱۸ فكلوا ممّا ذكر اسم اللّه».

۳۷۶ ـ «۱۱۹ وما لكم ألاّ تأكلوا ممّا ذكر اسم اللّه عليه».

۳۷۷ ـ «۱۲۱ ولا تأكلوا ممّا لم يذكر …».

۳۷۸ ـ «۱۲۳ جعلنا في كلّ قرية أكابر مجرميها».

۳۷۹ ـ «۱۳۱ ذلك إن لم يكن ربّك مهلك القرى بظلمٍ».

۳۸۰ ـ «۱۳۲ ولكلٍ درجاتٍ ممّا عملوا».

۳۸۱ ـ «۱۳۳ وربّك غني ذو الرحمة».

۳۸۲ ـ «۱۳۴ إنّ ما توعدون لآتٍ».

صفحه ی ۶۶)

*********

۳۸۳ ـ «۱۳۵ يا قوم اعملوا على مكانتكم».

۳۸۴ ـ «۱۳۶ وجعلوا للّه ممّا ذرأ من الحرث».

۳۸۵ ـ «۱۳۷ ولو شاء اللّه ما فعلوا (قتل اولادهم)».

۳۸۶ ـ «۱۳۸ وقالوا هذه أنعام وحدث حجر».

۳۸۷ ـ «۱۳۹ ما في بطون هذه الأنعام خالصةً لذكورنا».

۳۸۸ ـ «۱۴۰ وحرّموا ما رزقهم اللّه افتراءً».

۳۸۹ ـ «۱۴۲ كلوا ممّا رزقكم اللّه».

۳۹۰ ـ «۱۴۳ ثمانية أزواج …».

۳۹۱ ـ «۱۴۴ ومن الابل اثنين».

۳۹۲ ـ «۱۴۵ لا أجد … محرما».

۳۹۳ ـ «۱۴۶ حرّمنا كلّ ذي ظفرٍ».

۳۹۴ ـ «۱۴۸ لو شاء اللّه … ولا حرّمنا من شيء».

۳۹۵ ـ «۱۵۱ و لا تقتلوا أولادكم من إملاق».

۳۹۶ ـ «۱۵۲ و لا تقربوا مال اليتيم».

۳۹۷ ـ «۱۶۰ من جاء بالحسنة».

۳۹۸ ـ «۱۶۴ ولا تكسب كلّ نفسٍ إلاّ عليها».

۳۹۹ ـ «۱۶۵ هو الذي جعلكم خلائف الأرض».

* * *

صفحه ی ۶۷)

*********

« فهرست تفصيلى آيات اقتصادى قرآن كريم» (بخش دوم)

سوره اعراف

۴۰۰ ـ «۱۰ وجعلنا لكم فيها (ارض) معايش».

۴۰۱ ـ «۲۴ ولكم في الأرض مستقر ومتاع».

۴۰۲ ـ «۲۵ فيها تحيون».

۴۰۳ ـ «۲۶ قد أنزلنا عليكم لباسا».

۴۰۴ ـ «۳۱ خذوا زينتكم».

۴۰۵ ـ «۳۲ من حرّم… والطيّبات من الرزق».

۴۰۶ ـ «۳۳ إنّما حرّم ربّي الفواحش».

۴۰۷ ـ «۵۰ أفيضوا علينا من الماء».

۴۰۸ ـ «۵۱ غرّتهم الحياة الدنيا».

۴۰۹ ـ «۵۶ لا تفسدوا في الأرض».

۴۱۰ ـ «۵۷ هو الذي يرسل الرياح».

۴۱۱ ـ «۵۸ والبلد الطيّب يخرج نباته».

۴۱۲ ـ «۷۳ هذه ناقة اللّه … تأكل في أرض اللّه».

۴۱۳ ـ «۷۴ تتّخذون من سهو لها قصورا».

۴۱۴ ـ «۸۴ وأمطرنا عليهم مطرا».

۴۱۵ ـ «۸۵ فأوفوا الكيل والميزان».

صفحه ی ۶۸)

*********

۴۱۶ ـ «۹۴ أهلها بالبأساء والضرّاء».

۴۱۷ ـ «۹۶ آمنوا… لفتحنا عليهم بركاتٍ».

۴۱۸ ـ «۱۰۰ للّذين يرثون الأرض من بعد أهلها».

۴۱۹ ـ «۱۲۸ إنّ الأرض للّه يرثها من يشاء».

۴۲۰ ـ «۱۳۰ ونقصٍ من الثمرات».

۴۲۱ ـ «۱۳۳ فأرسلنا عليهم الطوفان والجرّاد…».

۴۲۲ ـ «۱۳۴ فلمّا وقع عليهم الرجز».

۴۲۳ ـ «۱۳۵ فلمّا كشفنا عنهم الرجز».

۴۲۴ ـ «۱۳۶ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليمّ».

۴۲۵ ـ «۱۳۷ وأورثنا… مشارق الأرض ومغاربها».

۴۲۶ ـ «۱۴۱ يسومونكم سوء العذاب».

۴۲۷ ـ «۱۴۸ من حليهم عجلاً جسدا له خوار».

۴۲۸ ـ «۱۵۲ إنّ الذين اتّخذوا العجل سينالهم».

۴۲۹ ـ «۱۵۶ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة».

۴۳۰ ـ «۱۵۷ ويحلّ لهم الطيّبات».

۴۳۱ ـ «۱۵۸ له ملك السموات والأرض».

۴۳۲ ـ «۱۶۰ إذا استسقاه قومه».

صفحه ی ۶۹)

*********

۴۳۳ ـ «۱۶۱ أسكنوا هذه القرية وكلوا منها».

۴۳۴ ـ «۱۶۲ فأرسلنا… رجزا من السماء».

۴۳۵ ـ «۱۶۳ إذ يعدون في السبت».

۴۳۶ ـ «۱۶۸ وبلوناهم بالحسنات والسيّئات».

۴۳۷ ـ «۱۶۹ يأخذون عرض هذا الأدنى».

* * *

سوره انفال

۴۳۸ ـ «۱ يسألونك عن الأنفال».

۴۳۹ ـ «۳ وممّا رزقناهم ينفقون».

۴۴۰ ـ «۴ لهم… رزق كريم».

۴۴۱ ـ «۲۶ مستضعفون في الأرض … رزقكم من الطيّبات».

۴۴۲ ـ «۲۸ أولادكم فتنة … عنده أجر عظيم».

۴۴۳ ـ «۳۶ ينفقون أموالهم ليصدّوا».

۴۴۴ ـ «۴۱ إنّما غنمتم من شيء فإنّ للّه خمسه».

۴۴۵ ـ «۴۲ إذ أنتم بالعُدوَة الدنيا… و الركْب أسفل منكم».

۴۴۶ ـ «۵۳ لم يك مغيّرا نعمةً أنعمها».

صفحه ی ۷۰)

*********

۴۴۷ ـ «۶۰ وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة».

۴۴۸ ـ «۶۳ لو أنفقت… ما ألّفت بين قلوبهم».

۴۴۹ ـ «۶۷ يريدون عرض الدنيا».

۴۵۰ ـ «۶۹ فكلوا ممّا غنمتم».

۴۵۱ ـ «۷۲ وجاهدوا بأموالهم».

۴۵۲ ـ «۷۳ تكن فتنةً في الأرض».

۴۵۳ ـ «۷۴ وجاهدوا في سبيل اللّه».

* * *

سوره توبه

۴۵۴ ـ «۹ اشتروا بآيات اللّه».

۴۵۵ ـ «۱۱ وآتوا الزكاة».

۴۵۶ ـ «۱۸ وآتى الزكاة».

۴۵۷ ـ «۱۹ سقاية الحاجّ وعمارة المسجد».

۴۵۸ ـ «۲۰ وجاهدوا… بأموالهم».

۴۵۹ ـ «۲۱ يبشّرهم ربّهم برحمة».

۴۶۰ ـ «۲۲ إنّ اللّه عنده أجر عظيم».

صفحه ی ۷۱)

*********

۴۶۱ ـ «۲۴ وأموال اقترفتموها».

۴۶۲ ـ «۲۵ يوم حنين … وضاقت عليكم الأرض».

۴۶۳ ـ «۲۸ إنّما المشركون نجس … يغنيكم اللّه».

۴۶۴ ـ «۲۹ حتّى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون».

۴۶۵ ـ «۳۴ «الأحبار و الرهبان» ليأكلون أموال النّاس».

۴۶۶ ـ «۳۵ هذا ما كنزتم لأنفسكم».

۴۶۷ ـ «۳۷ إنّما النسي زيادة في الكفر… ليواطئوا عدّة ما حرّم اللّه».

۴۶۸ ـ «۳۸ اثّاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا».

۴۶۹ ـ «۴۱ وجاهدوا بأموالهم».

۴۷۰ ـ «۴۴ أن يجاهدوا بأموالهم».

۴۷۱ ـ «۵۰ إن تصبك حسنةً تسؤهم).

۴۷۲ ـ «۵۳ أنفقوا طوعا أو كرها».

۴۷۳ ـ «۵۴ ولا ينفقون إلاّ وهم كارهون».

۴۷۴ ـ «۵۵ فلا تعجبك أموالهم».

۴۷۵ ـ «۵۸ من يلمزك في الصدقات».

۴۷۶ ـ «۵۹ رضوا ما آتاهم اللّه».

۴۷۷ ـ «۶۰ إنّما الصدقات للفقراء …».

صفحه ی ۷۲)

*********

۴۷۸ ـ «۶۷ ويقبضون «أي المنافقون» أيديهم».

۴۷۹ ـ «۶۹ من قبلكم… أكثر أموالاً».

۴۸۰ ـ «۷۱ ويؤتون الزكاة».

۴۸۱ ـ «۷۲ وعد اللّه المؤمنين …».

۴۸۲ ـ «۷۴ وما نقموا إلاّ أن أغناهم اللّه».

۴۸۳ ـ «۷۵ «من عاهد» لنصدّقنّ».

۴۸۴ ـ «۷۶ فلمّا آتاهم … بخلوا به».

۴۸۵ ـ «۷۹ مطوّعين… في الصدقات».

۴۸۶ ـ «۸۱ كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم».

۴۸۷ ـ «۸۵ لا تعجبك أموالهم».

۴۸۸ ـ «۸۶ استئذنك اولوا الطول منهم».

۴۸۹ ـ «۸۷ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف».

۴۹۰ ـ «۸۸ جاهدوا بأموالهم».

۴۹۱ ـ «۹۱ ليس على الضعفاء… على الذين لا يجدون ما ينفقون».

۴۹۲ ـ «۹۲ إذا ما آتوك لتحملهم».

۴۹۳ ـ «۹۳ يستأذنونك وهم أغنياء».

۴۹۴ ـ «۹۸ من الأعراب من يتّخذ ما ينفق مغرما».

صفحه ی ۷۳)

*********

۴۹۵ ـ «۹۹ ومن الأعراب… يتّخذ ما ينفق قربات».

۴۹۶ ـ «۱۰۰ والذين اتّبعوهم بإحسان».

۴۹۷ ـ «۱۰۱ وممّن حولكم من الأعراب منافقون».

۴۹۸ ـ «۱۰۳ خذ من أموالهم صدقة».

۴۹۹ ـ «۱۰۴ ويأخذ الصدقات».

۵۰۰ ـ «۱۱۱ إنّ اللّه اشترى».

۵۰۱ ـ «۱۱۶ له ملك السموات والأرض».

۵۰۲ ـ «۱۱۷ الذين اتّبعوه في ساعة العسرة».

۵۰۳ ـ «۱۱۸ وعلى الثلاثة الذين خلفوا».

۵۰۴ ـ «۱۲۰ ما كان… أن يتخلّفوا عن رسول اللّه».

۵۰۵ ـ «۱۲۱ ولا ينفقون نفقةً صغيرةً ولا كبيرة».

۵۰۶ ـ «۱۲۲ فلولا نفر من كلّ فرقةٍ منهم طائفة ليتفقّهوا».

* * *

سوره يونس

۵۰۷ ـ «۴ ليجزي الذين آمنوا».

۵۰۸ ـ «۵ لتعلموا عدد السنين والحساب».

صفحه ی ۷۴)

*********

۵۰۹ ـ «۶ إنّ في اختلاف الليل … لآيات».

۵۱۰ ـ «۷ إنّ الذين لا يجون لقاءنا… رضوا بالحياة الدنيا».

۵۱۱ ـ «۲۱ إذا أذقنا الناس رحمةً من بعد ضرّاء».

۵۱۲ ـ «۲۲ هو الذي يسيركم في البرّ والبحر».

۵۱۳ ـ «۲۳ متاع الحياة الدنيا».

۵۱۴ ـ «۲۴ إنّما مثل الحياة الدنيا كماءٍ».

۵۱۵ ـ «۳۱ من يرزقكم من السماء».

۵۱۶ ـ «۴۱ فقل لي عملي».

۵۱۷ ـ «۵۴ لكلّ نفس ظلمت ما في الأرض».

۵۱۸ ـ «۵۵ إنّ للّه ما في السموات والأرض».

۵۱۹ ـ «۵۸ هو خير ممّا يجمعون».

۵۲۰ ـ «۵۹ ما أنزل اللّه لكم من رزق».

۵۲۱ ـ «۶۱ ولا تعملون من عمل إلاّ كنّا عليكم شهودا».

۵۲۲ ـ «۶۴ لهم البشرى في الحياة الدنيا».

۵۲۳ ـ «۶۶ إنّ للّه من في السموات ومن في الأرض».

۵۲۴ ـ «۶۷ جعل لكم الليل لتسكنوا فيه».

۵۲۵ ـ «۶۸ هو الغني له ما في السموات وما في الأرض».

صفحه ی ۷۵)

*********

۵۲۶ ـ «۷۰ متاع في الدنيا ثمّ إلينا مرجعهم».

۵۲۷ ـ «۸۳ وتكون لكما الكبرياء في الأرض».

۵۲۸ ـ «۸۷ أن تبوّء لقومكما بمصر بيوتا».

۵۲۹ ـ «۸۸ إنّك آتيت فرعون وملأه زينةً وأموالاً».

۵۳۰ ـ «۹۳ رزقناهم من الطيّبات».

۵۳۱ ـ «۹۸ كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا».

* * *

سوره هود

۵۳۲ ـ «۳ يمتّعكم متاعا حسنا».

۵۳۳ ـ «۶ إلاّ على اللّه رزقها».

۵۳۴ ـ «۷ ليبلوكم أيّكم أحسن عملاً».

۵۳۵ ـ «۹ ولئن أذقنا الإنسان منّا رحمة».

۵۳۶ ـ «۱۰ ولئن أذقناه نعماء».

۵۳۷ ـ «۱۱ صبروا وعملوا الصالحات».

۵۳۸ ـ «۱۲ وضائق به صدرك».

۵۳۹ ـ «۱۵ من كان يريد الحياة الدنيا».

صفحه ی ۷۶)

*********

۵۴۰ ـ «۱۶ وباطل ما كانوا يعملون».

۵۴۱ ـ «۳۱ ولا أقول لكم عندي خزائن اللّه».

۵۴۲ ـ «۳۷ وأصنع الفلك بأعيننا».

۵۴۳ ـ «۴۰ قلنا احمل فيها من كلّ زوجين اثنين».

۵۴۴ ـ «۴۱ وقال اركبوا فيها».

۵۴۵ ـ «۴۶ إنّه عمل غير صالح».

۵۴۶ ـ «۵۲ يرسل السماء عليكم مدرارا».

۵۴۷ ـ «۸۴ ولا تنقصوا المكيال».

۵۴۸ ـ «۸۵ ولا تبخسوا الناس».

۵۴۹ ـ «۸۸ ورزقني منه رزقا حسنا».

۵۵۰ ـ «۹۳ اعملوا على مكانتكم».

۵۵۱ ـ «۱۱۵ لا يضيع أجر المحسنين».

۵۵۲ ـ «۱۱۶ ينهون عن الفساد».

۵۵۳ ـ «۱۱۷ ليهلك القرى».

* * *

صفحه ی ۷۷)

*********

سوره يوسف

۵۵۴ ـ «۲۰ وشروه بثمن بخسٍ».

۵۵۵ ـ «۲۱ قال الذي اشتراه».

۵۵۶ ـ «۴۳ إنّي أرى سبع بقرات سمان».

۵۵۷ ـ «۴۶ أفتنا في سبع بقرات».

۵۵۸ ـ «۴۷ تزرعون سبع سنين دأبا».

۵۵۹ ـ «۵۵ قال اجعلني على خزائن الأرض».

۵۶۰ ـ «۵۶ كذلك مكنّا ليوسف في الأرض».

۵۶۱ ـ «۵۹ ولمّا جهزهم بجهازهم».

۵۶۲ ـ «۶۰ إن لم تأتوني به فلا كيل لكم».

۵۶۳ ـ «۶۲ اجعلوا بضاعتهم في رحالهم».

۵۶۴ ـ «۶۳ منع منّا الكيل».

۵۶۵ ـ «۷۲ قالوا نفقد صواع الملك».

۵۶۶ ـ «۷۳ ما جئنا لنفسد في الأرض».

۵۶۷ ـ «۷۵ جزاءه من وجد في رحله».

۵۶۸ ـ «۸۸ مسّنا وأهلنا الضرّ».

۵۶۹ ـ «۱۰۹ نوحي إليهم من أهل القرى».

* * *

صفحه ی ۷۸)

*********

سوره هود

۵۷۰ ـ «۳ هو الذي مدّ الأرض».

۵۷۱ ـ «۴ وفي الأرض قطع متجاورات وجنّات».

۵۷۲ ـ «۱۷ أنزل من السماء ماءً فسالت أودية».

۵۷۳ ـ «۱۸ للذين استجابوا لربّهم الحسنى».

۵۷۴ ـ «۲۴ فنعم عقبى الدار».

۵۷۵ ـ «۲۵ ويفسدون في الأرض».

۵۷۶ ـ «۲۶ اللّه يبسط الرزق».

۵۷۷ ـ «۳۰ أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها».

۵۷۸ ـ «۳۱ بما صنعوا قارعة أو تحلّ قريبا من دارهم».

۵۷۹ ـ «۳۲ فأمليت للذين كفروا».

۵۸۰ ـ «۳۳ أفمن هو قائم على كلّ نفس بما كسبت».

۵۸۱ ـ «۳۴ لهم عذاب في الحياة الدنيا».

۵۸۲ ـ «۳۵ أكلها دائم».

۵۸۳ ـ «۳۷ ولئن اتّبعت أهوائهم».

* * *

صفحه ی ۷۹)

*********

سوره ابراهيم

۵۸۴ ـ «۲ له ما في السموات وما في الأرض».

۵۸۵ ـ «۳ الذين يَستحبّون الحياة الدنيا».

۵۸۶ ـ «۶ اذكروا نعمة اللّه عليكم».

۵۸۷ ـ «۷ لئن شكرتم لأزيدنّكم».

۵۸۸ ـ «۱۸ لمّا يقدرون ممّا كسبوا على شيء».

۵۸۹ ـ «۲۴ كشجرة طيّبة».

۵۹۰ ـ «۲۵ تؤتي أكلها كلّ حين».

۵۹۱ ـ «۲۶ الذين آمنوا بالقول الثابت».

۵۹۲ ـ «۳۰ قل تمتّعوا».

۵۹۳ ـ «۳۱ وينفقوا ممّا رزقناهم».

۵۹۴ ـ «۳۲ أنزل من السماء ماءً».

۵۹۵ ـ «۳۳ سخّر لكم الشمس والقمر».

۵۹۶ ـ «۳۴ وآتاكم من كلّ ما سألتموه».

۵۹۷ ـ «۳۵ ربّ اجعل هذا البلد آمنا».

۵۹۸ ـ «۳۷ بواد غير ذي ذرع».

۵۹۹ ـ «۴۵ في مساكن الذين ظلموا».

* * *

صفحه ی ۸۰)

*********

سوره حجر

۶۰۰ ـ «۳ ذرهم يأكلون ويتمتّعوا».

۶۰۱ ـ «۴ ما أهلكنا من قرية».

۶۰۲ ـ «۱۹ والأرض مددناها».

۶۰۳ ـ «۲۰ وجعلنا لكم فيها معايش».

۶۰۴ ـ «۲۱ إن من شيء إلاّ عندنا خزائنه».

۶۰۵ ـ «۲۲ فأنزلنا من السماء ماءً».

۶۰۶ ـ «۲۳ نحيي ونميت ونحن الوارثون».

۶۰۷ ـ «۳۹ بما أغويتني لأزيّننّ لهم في الأرض».

۶۰۸ ـ «۸۲ ينحتون من الجبال بيوتا».

۶۰۹ ـ «۸۸ لا تمدّنّ عينيك إلى ما متّعنا به أزواجا».

* * *

سوره نحل

۶۱۰ ـ «۵ والأنعام خلقنا لكم».

۶۱۱ ـ «۶ لكم فيها جمال».

۶۱۲ ـ «۷ تحمل أثقالكم إلى بلد».

صفحه ی ۸۱)

*********

۶۱۳ ـ «۸ والخيل والبغال».

۶۱۴ ـ «۹ وعلى اللّه قصد السبيل».

۶۱۵ ـ «۱۰ أنزل من السماء ماءً».

۶۱۶ ـ «۱۱ ينبت لكم به الزرع».

۶۱۷ ـ «۱۲ سخّر لكم الليل والنهار».

۶۱۸ ـ «۱۳ ما ذرء لكم في الأرض».

۶۱۹ ـ «۱۴ هو الذي سخّر البحر لتأكلوا».

۶۲۰ ـ «۱۵ ألقى في الأرض رواسي».

۶۲۱ ـ «۱۶ وبالنجم هم يهتدون».

۶۲۲ ـ «۱۸ وإن تعدّوا نعمة اللّه».

۶۲۳ ـ «۲۹ فلبئس مثوى المتكبّرين».

۶۲۴ ـ «۳۰ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا».

۶۲۵ ـ «۳۱ كذلك يجزي اللّه المتّقين».

۶۲۶ ـ «۳۶ واجتنبوا الطاغوت».

۶۲۷ ـ «۴۱ والذين هاجروا… لنُبوّئنّهم في الدنيا».

۶۲۸ ـ «۴۸ يتفيّؤ ظلاله عن اليمين والشمائل سجّدا للّه».

۶۲۹ ـ «۴۹ للّه يجسد ما في السموات وما في الأرض».

صفحه ی ۸۲)

*********

۶۳۰ ـ «۵۲ وله ما في السموات وما في الأرض».

۶۳۱ ـ «۵۳ ما بكم من نعمة فمن اللّه».

۶۳۲ ـ «۵۴ إذا كشف الضرّ عنكم».

۶۳۳ ـ «۵۶ يجعلون … نصيبا ممّا رزقناهم».

۶۳۴ ـ «۵۷ ولهم ما يشتهون».

۶۳۵ ـ «۵۹ أيمسكه على هون».

۶۳۶ ـ «۶۱ ما ترك عليها من دابّة».

۶۳۷ ـ «۶۵ واللّه أنزل من السماء ماءً».

۶۳۸ ـ «۶۶ إنّ لكم في الأنعام لعبرة».

۶۳۹ ـ «۶۷ ومن ثمرات النخيل».

۶۴۰ ـ «۶۸ وأوحى ربّك إلى النحل».

۶۴۱ ـ «۶۹ كلي من كلّ الثمرات».

۶۴۲ ـ «۷۰ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر».

۶۴۳ ـ «۷۲ ورزقكم من الطيّبات».

۶۴۴ ـ «۷۳ ما لا يملك لهم رزقا».

۶۴۵ ـ «۷۵ ومن رزقناه منّا رزقا».

۶۴۶ ـ «۷۶ أحدهما أبكم لا يقدر على شيء».

صفحه ی ۸۳)

*********

۶۴۷ ـ «۷۸ أخرجكم من بطون أمّهاتكم لا تعلمون شيئا».

۶۴۸ ـ «۷۹ إلى الطير مسخّرات في جوّ السماء».

۶۴۹ ـ «۸۰ جعل لكم من بيوتكم سكنا».

۶۵۰ ـ «۸۱ جعل لكم ممّا خلق ظلالاً».

۶۵۱ ـ «۸۳ يعرفون نعمة اللّه».

۶۵۲ ـ «۹۰ وايتاء ذي القربى».

۶۵۳ ـ «۹۲ كالتي نقضت عزلها من بعد قوّة».

۶۵۴ ـ «۹۷ من عمل صالحا».

۶۵۵ ـ «۱۰۷ بأنّهم استحبّوا الحياة الدنيا».

۶۵۶ ـ «۱۱۲ مثلاً قرية كانت آمنة».

۶۵۷ ـ «۱۱۴ فكلوا ممّا رزقكم اللّه».

۶۵۸ ـ «۱۱۵ إنّما حرّم عليكم الميتة».

۶۵۹ ـ «۱۱۶ ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال».

۶۶۰ ـ «۱۱۷ متاع قليل».

۶۶۱ ـ «۱۱۸ وعلى الذين هادوا حرّمنا».

۶۶۲ ـ «۱۱۹ إنّ ربّك للذين عملوا السوء بجهالة».

۶۶۳ ـ «۱۲۱ شاكرا لأنعُمه».

صفحه ی ۸۴)

*********

۶۶۴ ـ «۱۲۲ وآتيناه في الدنيا حسنة».

۶۶۵ ـ «۱۲۴ إنّما جعل السبت».

۶۶۶ ـ «۱۲۶ وإن عاقبتم».

* * *

سوره اسراء

۶۶۷ ـ «۴ لتفسدنّ في الأرض مرّتين».

۶۶۸ ـ «۶ ثمّ رددنا لكم الكرّة عليهم».

۶۶۹ ـ «۷ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم».

۶۷۰ ـ «۱۱ ويدع الإنسان بالشرّ».

۶۷۱ ـ «۱۲ لتعلموا عدد السنين والحساب».

۶۷۲ ـ «۱۵ ولا تزروا وازرة وزر أخرى».

۶۷۳ ـ «۱۶ إذ أردنا أن نهلك قرية».

۶۷۴ ـ «۱۷ كم أهلكنا من القرون».

۶۷۵ ـ «۱۸ من كان يريد العاجلة».

۶۷۶ ـ «۱۹ ومن أراد الآخرة».

۶۷۷ ـ «۲۱ أنظر كيف فضّلنا بعضهم».

صفحه ی ۸۵)

*********

۶۷۸ ـ «۲۳ وبالوالدين إحسانا».

۶۷۹ ـ «۲۶ وآت ذا القربى حقّه».

۶۸۰ ـ «۲۷ إنّ المبذّرين».

۶۸۱ ـ «۲۹ لا تجعل يدك مغلولةً إلى عنقك».

۶۸۲ ـ «۳۰ إن ربّك يبسط الرزق».

۶۸۳ ـ «۳۱ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق».

۶۸۴ ـ «۳۲ ولا تقربوا الزنى».

۶۸۵ ـ «۳۳ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا».

۶۸۶ ـ «۳۴ ولا تقربوا مال اليتيم».

۶۸۷ ـ «۳۵ وأوفوا الكيل».

۶۸۸ ـ «۵۶ فلا يملكون كشف الضرّ».

۶۸۹ ـ «۵۸ إن من قرية إلاّ نحن مهلكوها».

۶۹۰ ـ «۶۴ وشاركهم في الأموال».

۶۹۱ ـ «۶۶ يزجي لكم الفلك في البحر».

۶۹۲ ـ «۶۷ واذا مسّكم الضرّ في البحر».

۶۹۳ ـ «۶۸ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البرّ».

۶۹۴ ـ «۶۹ أفأمنتم أن يعيدكم تارة أخرى».

صفحه ی ۸۶)

*********

۶۹۵ ـ «۷۰ وحملناهم في البرّ والبحر ورزقناهم».

۶۹۶ ـ «۷۲ من كان في هذه أعمى».

۶۹۷ ـ «۷۵ ضعف الحياة وضعف الممات».

۶۹۸ ـ «۷۶ ليستفزّونك من الأرض».

۶۹۹ ـ «۷۹ فتهجّد به».

۷۰۰ ـ «۸۰ واجعل لي من لدنك سلطانا».

۷۰۱ ـ «۸۳ وإذا أنعمنا على الإنسان».

۷۰۲ ـ «۸۴ كلّ يعمل على شاكلته».

۷۰۳ ـ «۸۵ وما أوتيتم من العلم إلاّ قليلاً».

۷۰۴ ـ «۹۰ لن نؤمن لك حتّى تفجر لنا من الأرض ينبوعا».

۷۰۵ ـ «۹۱ جنّة من نخيل».

۷۰۶ ـ «۹۲ تسقط السماء».

۷۰۷ ـ «۹۳ بيت من زخرف».

۷۰۸ ـ «۹۵ لو كان في الأرض ملائكة».

۷۰۹ ـ «۱۰۰ لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربّي».

۷۱۰ ـ «۱۰۳ أن يستفزّهم من الأرض».

۷۱۱ ـ «۱۰۴ أسكنوا الأرض».

* * *

صفحه ی ۸۷)

*********

سوره كهف

۷۱۲ ـ «۷ جعلنا ما على الأرض زينةً».

۷۱۳ ـ «۸ ما عليها صعيدا جرزا».

۷۱۴ ـ «۹ إنّ أصحاب الكهف والرقيم كانو من آياتنا عجبا».

۷۱۵ ـ «۱۰ آتنا من لدنك رحمة».

۷۱۶ ـ «۱۱ فضربنا على آذانهم».

۷۱۷ ـ «۱۲ بعثناهم لنعلم أيّ الحزبين أحصى».

۷۱۸ ـ «۱۳ نحن نقصّ عليك نبأهم».

۷۱۹ ـ «۱۴ وربطنا على قلوبهم».

۷۲۰ ـ «۱۹ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه».

۷۲۱ ـ «۲۹ أن يستغيثوا يغاثوا بماءٍ».

۷۲۲ ـ «۳۲ لا أحدهما جنّتين».

۷۲۳ ـ «۳۳ كلتا الجنّتين آتت أكلها».

۷۲۴ ـ «۳۴ وكان له ثمر».

۷۲۵ ـ «۳۵ ودخل جنّته وهو ظالم».

۷۲۶ ـ «۳۹ ولولا إذ دخلت جنّتك».

۷۲۷ ـ «۴۰ فعسى ربّي أن يؤتين خيرا من جنّتك».

صفحه ی ۸۸)

*********

۷۲۸ ـ «۴۱ أو يصبح ماؤُها غورا».

۷۲۹ ـ «۴۵ مثل الحياة الدنيا كماء».

۷۳۰ ـ «۴۶ المال والبنون زينةَ الحياة الدّنيا».

۷۳۱ ـ «۴۷ وترى الأرض بارزة».

۷۳۲ ـ «۱۰۳ هل ننبّئكم بالأخسرين أعمالاً».

۷۳۳ ـ «۱۰۴ ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا».

۷۳۴ ـ «۱۰۵ فحبطت أعمالهم».

* * *

سوره طه

۷۳۵ ـ «۶ له ما في السماوات وما في الأرض».

۷۳۶ ـ «۵۳ الذي جعل لكم الأرض مهادا».

۷۳۷ ـ «۵۴ كلوا وارعوا أنعامكم».

۷۳۸ ـ «۵۵ منها خلقناكم».

۷۳۹ ـ «۸۱ كلوا من طيّبات ما رزقناكم».

۷۴۰ ـ «۱۱۲ من يعمل من الصالحات».

۷۴۱ ـ «۱۲۴ من أعرض عن ذكري فإنّ له معيشةً ضنكا».

صفحه ی ۸۹)

*********

۷۴۲ ـ «۱۲۷ من أسرف».

۷۴۳ ـ «۱۳۱ ولا تمدّنّ عينيك».

۷۴۴ ـ «۱۳۲ لا نسألك رزقا».

* * *

سوره انبياء

۷۴۵ ـ «۹ ما جعلناهم جسدا لا يأكلون».

۷۴۶ ـ «۱۱ كم قصمنا من قرية».

۷۴۷ ـ «۱۳ وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم».

۷۴۸ ـ «۱۹ له من في السموات والأرض».

۷۴۹ ـ «۴۴ بل متّعنا هؤلاء».

۷۵۰ ـ «۴۷ لا تظلم نفس شيئا».

۷۵۱ ـ «۸۰ وعلّمناه صنعةً لبؤس».

۷۵۲ ـ «۸۲ ومن الشياطين من يغوصون».

۷۵۳ ـ «۹۰ إنّهم كانوا يسارعون في الخيرات».

۷۵۴ ـ «۹۴ فمن يعمل من الصالحات».

۷۵۵ ـ «۱۰۵ أنّ الأرض يرثها عبادي الصالحون».

* * *

صفحه ی ۹۰)

*********

سوره حج

۷۵۶ ـ «۵ فإنّا خلقناكم من تراب… اهتزّت وربّت».

۷۵۷ ـ «۱۱ فإن أصابه خير إطمأنّ به».

۷۵۸ ـ «۱۲ ما لا يضرّه وما لا ينفعه».

۷۵۹ ـ «۲۷ يأتوك رجالاً وعلى كلّ ضامر».

۷۶۰ ـ «۲۸ ليشهدوا منافع لهم».

۷۶۱ ـ «۲۹ وليوفوا نذورهم».

۷۶۲ ـ «۳۰ ذلك ومن يعظّم حرمات اللّه أحلّت لكم الأنعام».

۷۶۳ ـ «۳۳ لكم فيها منافع».

۷۶۴ ـ «۳۴ ليذكروا اسم اللّه».

۷۶۵ ـ «۳۵ وممّا رزقناهم ينفقون».

۷۶۶ ـ «۳۶ والبدن جعلناها لكم من شعائر اللّه».

۷۶۷ ـ «۳۷ لن ينال اللّه لحومها».

۷۶۸ ـ «۳۹ إذن للذين يقاتلون».

۷۶۹ ـ «۴۰ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق».

۷۷۰ ـ «۴۱ وآتو الزكاة».

۷۷۱ ـ «۴۵ وكأيّن من قرية أهلكناها».

صفحه ی ۹۱)

*********

۷۷۲ ـ «۴۶ أفلم يسيروا في الأرض».

۷۷۳ ـ «۴۸ وكأيّن من قرية أمليت لها».

۷۷۴ ـ «۵۰ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات».

۷۷۵ ـ «۵۱ الذين سعوا في آياتنا».

۷۷۶ ـ «۵۸ ليرزقنّهم اللّه رزقا حسنا».

۷۷۷ ـ «۶۳ إنّ اللّه أنزل من السماء ماءً».

۷۷۸ ـ «۶۴ له ما في السماوات وما في الأرض».

۷۷۹ ـ «۶۵ سخّر لكم ما في الأرض».

۷۸۰ ـ «۶۶ هو الذي أحياكم».

۷۸۱ ـ «۶۷ لكلّ أمّة جعلنا منسكا هم ناسكوه».

۷۸۲ ـ «۷۸ وآتو الزكاة».

* * *

فهرست تفصيلى آيات اقتصادى قرآن كريم» (بخش سوم)

سوره مؤمنون

۷۸۳ ـ «۴ والذين هم لزكاة فاعلون».

۷۸۴ ـ «۶ إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت».

۷۸۵ ـ «۸ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون».

صفحه ی ۹۲)

*********

۷۸۶ ـ «۱۰ اولئك الوارثون».

۷۸۷ ـ «۱۱ يرثون الفردوس».

۷۸۸ ـ «۱۸ أنزلنا من السماء ماءً».

۷۸۹ ـ «۱۹ أنشأنا لكم به جنّات».

۷۹۰ ـ «۲۰ وشجرة تخرج من طور سينا».

۷۹۱ ـ «۲۱ نسقيكم ممّا في بطونها».

۷۹۲ ـ «۲۲ وعلى الفلك تحملون».

۷۹۳ ـ «۲۷ أن أصنع الفلك بأعيننا».

۷۹۴ ـ «۳۳ وأترفناهم في الحياة الدنيا».

۷۹۵ ـ «۳۷ إن هي إلاّ حياتنا الدنيا».

۷۹۶ ـ «۵۱ كلوا من الطيّبات».

۷۹۷ ـ «۵۵ إنّما نمدّهم به من مال وبنين».

۷۹۸ ـ «۵۶ نسارع لهم في الخيرات».

۷۹۹ ـ «۶۰ يؤتون ما آتوا».

۸۰۰ ـ «۶۱ يسارعون في الخيرات».

۸۰۱ ـ «۶۲ لا نكلّف نفسا إلاّ وسعها».

۸۰۲ ـ «۶۴ حتّى إذا أخذنا مترفيهم».

صفحه ی ۹۳)

*********

۸۰۳ ـ «۷۲ أم تسألهم خرجا».

۸۰۴ ـ «۸۴ لمن الأرض ومن فيها».

۸۰۵ ـ «۸۵ سيقولون للّه».

۸۰۶ ـ «۸۶ من رّب السماوات السبع».

۸۰۷ ـ «۸۷ سيقولون للّه».

۸۰۸ ـ «۸۸ من بيده ملكوت كلّ شيء».

۸۰۹ ـ «۸۹ سيقولون للّه».

۸۱۰ ـ «۹۰ بل آتيناهم بالحق».

۸۱۱ ـ «۱۰۱ فلا أنساب بينهم يومئذٍ».

۸۱۲ ـ «۱۰۲ فمن ثقلت موازينه».

* * *

سوره نور

۸۱۳ ـ «۲۷ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم».

۸۱۴ ـ «۲۸ فلا تدخلوها حتّى يؤذن».

۸۱۵ ـ «۲۹ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة».

۸۱۶ ـ «۳۲ أن تكونوا فقراء».

۸۱۷ ـ «۳۳ حتّى يغنيهم اللّه من فضله».

صفحه ی ۹۴)

*********

۸۱۸ ـ «۳۷ رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع».

۸۱۹ ـ «۳۸ ليجزيهم اللّه أحسن ما عملوا».

۸۲۰ ـ «۳۹ والذين كفروا أعمالهم كسراب».

۸۲۱ ـ «۴۰ أو كظلمات في بحر لجّي».

۸۲۲ ـ «۴۱ والطير صافّات».

۸۲۳ ـ «۴۲ للّه ملك السموات والأرض».

۸۲۴ ـ «۴۵ خلق كلّ دابّة من ماءٍ».

۸۲۵ ـ «۵۶ وآتو الزكاة».

۸۲۶ ـ «۶۰ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا».

۸۲۷ ـ «۶۴ إنّ للّه ما في السموات والأرض».

* * *

سوره فرقان

۸۲۸ ـ «۲ له ملك السماوات والأرض».

۸۲۹ ـ «۴۸ هو الذي أرسل الرياح».

۸۳۰ ـ «۴۹ لنحيي به بلدةً».

۸۳۱ ـ «۶۷ والذين إذا أنفقوا».

* * *

صفحه ی ۹۵)

*********

سوره شعراء

۸۳۲ ـ «۷ كم أنبتنا فيها من كلّ زوج».

۸۳۳ ـ «۱۸۱ وأوفوا الكيل».

۸۳۴ ـ «۱۸۲ وزنوا بالقسطاس».

۸۳۵ ـ «۱۸۳ ولا تبخسوا الناس».

* * *

سوره نمل

۸۳۶ ـ «۳ ويؤتون الزكاة».

۸۳۷ ـ «۴ زيّنّا لهم أعمالهم».

۸۳۸ ـ «۵ لهم سوء العذاب».

۸۳۹ ـ «۶۰ وأنزل لكم من السماء ماءً».

۸۴۰ ـ «۶۱ أمن جعل الأرض قرارا».

* * *

سوره قصص

۸۴۱ ـ «۴ إنّ فرعون علا في الأرض».

۸۴۲ ـ «۵ نريد أنْ نَمُنَّ على الذين استضعفوا».

صفحه ی ۹۶)

*********

۸۴۳ ـ «۶ ونمكّن لهم في الأرض».

۸۴۴ ـ «۲۶ يا أبت استئجره».

۸۴۵ ـ «۲۷ على أن تأجرني ثماني حجج».

۸۴۶ ـ «۲۸ أيّما أجلين قضيت».

۸۴۷ ـ «۳۸ فاجعل لي صرحا».

۸۴۸ ـ «۳۹ استكبر هو وجنوده».

۸۴۹ ـ «۵۸ كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها».

۸۵۰ ـ «۵۹ ما كان ربّك مهلك القرى».

۸۵۱ ـ «۶۰ وما أوتيتم من شيء».

۸۵۲ ـ «۶۱ فمن وعدناه وعدا حسنا».

۸۵۳ ـ «۷۳ جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه».

۸۵۴ ـ «۷۶ إنّ قارون كان من قوم موسى».

۸۵۵ ـ «۷۷ ولا تنس نصيبك من الدنيا».

۸۵۶ ـ «۷۸ إنّما اوتيته على علم عندي».

۸۵۷ ـ «۷۹ فخرج على قوم في زينة».

۸۵۸ ـ «۸۰ ويلكم ثواب اللّه خير».

۸۵۹ ـ «۸۱ فخسفنا به وبدارة الأرض».

صفحه ی ۹۷)

*********

۸۶۰ ـ «۸۲ وأصبح الذين تمنّوا مكانه».

۸۶۱ ـ «۸۳ نجعلها للذين لا يريدون علوّا».

* * *

سوره عنكبوت

۸۶۲ ـ «۱۷ لا يملكون لكم رزقا».

۸۶۳ ـ «۶۰ كأيّن من دابّة لا تحمل رزقها اللّه يرزقها وايّاكم».

۸۶۴ ـ «۶۱ من خلق السماوات والأرض».

۸۶۵ ـ «۶۲ اللّه يبسط الرزق».

۸۶۶ ـ «۶۳ من نزل من السماء ماءً».

۸۶۷ ـ «۶۵ فإذا ركبوا في الفلك».

۸۶۸ ـ «۶۶ وليتمتّعوا».

* * *

سوره روم

۸۶۹ ـ «۷ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا».

۸۷۰ ـ «۲۱ وجعل بينكم مودّةً ورحمة».

صفحه ی ۹۸)

*********

۸۷۱ ـ «۲۲ خلق السماوات والأرض».

۸۷۲ ـ «۲۳ منامكم بالليل والنهار».

۸۷۳ ـ «۲۴ ينزّل من السماء ماءً».

۸۷۴ ـ «۲۵ تقوم السماء والأرض بأمره».

۸۷۵ ـ «۲۶ له من في السماوات والأرض».

۸۷۶ ـ «۲۸ هل لكم ممّا ملكت أيمانكم».

۸۷۷ ـ «۳۷ إنّ اللّه يبسط الرزق لمن يشاء».

۸۷۸ ـ «۳۸ فآت ذا القربى حقّه».

۸۷۹ ـ «۳۹ وما آتيتم من ربّا».

۸۸۰ ـ «۴۰ ثمّ رزقكم».

۸۸۱ ـ «۴۱ ظهر الفساد … بما كسبت أيدي الناس».

۸۸۲ ـ «۴۶ أن يرسل الرياح».

۸۸۳ ـ «۴۸ يرسل الرياح فتثير سحابا».

* * *

سوره لقمان

۸۸۴ ـ «۴ ويؤتون الزكاة».

۸۸۵ ـ «۶ من يشتري لهو الحديث».

صفحه ی ۹۹)

*********

۸۸۶ ـ «۱۰ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم».

۸۸۷ ـ «۲۰ سخّر لكم ما في السموات وما في الأرض».

۸۸۸ ـ «۳۱ إنّ الفلك تجري في البحر بنعمة اللّه».

* * *

سوره سجده

۸۸۹ ـ «۱۹ آمنوا وعملوا الصالحات».

۸۹۰ ـ «۲۷ إنّا نسوق الماء إلى الأرض».

* * *

سوره احزاب

۸۹۱ ـ «۲۷ وأورثكم أرضهم وديارهم».

۸۹۲ ـ «۲۸ قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا».

۸۹۳ ـ «۲۹ وإن كنتنّ تُرِدْن اللّه و رسوله».

۸۹۴ ـ «۳۵ والمتصدّقين والمتصدّقات».

* * *

صفحه ی ۱۰۰)

*********

سوره سبأ

۸۹۵ ـ «۴ آمنوا وعملوا الصالحات».

۸۹۶ ـ «۹ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم».

۸۹۷ ـ «۱۰ ولقد آتينا داود منّا فضلاً».

۸۹۸ ـ «۱۱ أن اعمل سابغات».

۸۹۹ ـ «۱۲ ولسليمان الريح غدوّها شهر ومن الجنّ‏من‏يعمل‏بين‏يديه».

۹۰۰ ـ «۱۳ يعملون له ما يشاء».

۹۰۱ ـ «۱۵ ولقد لسبأ في مسكنهم آية جنّتان».

۹۰۲ ـ «۱۶ فأرسلنا عليهم سَيل العِرَمَ».

۹۰۳ ـ «۱۷ ذلك جزيناهم بما كفروا».

۹۰۴ ـ «۱۸ وبين القرى التي باركنا فيها قرىً».

۹۰۵ ـ «۱۹ ربّنا باعِد بين أسفارنا».

۹۰۶ ـ «۲۲ لا يملكون مثقال ذرّة».

۹۰۷ ـ «۲۴ من يرزقكم من السماء».

۹۰۸ ـ «۳۴ ما أرسلنا في قرية من نذير إلاّ قال مترفوها».

۹۰۹ ـ «۳۵ قالوا نحن أكثر أموالاً».

صفحه ی ۱۰۱)

*********

۹۱۰ ـ «۳۶ إنّ ربّي يبسط الرزق».

۹۱۱ ـ «۳۷ إلاّ من آمن وعمل صالحا».

۹۱۲ ـ «۳۹ إنّ ربّي يبسط الرزق».

* * *

سوره فاطر

۹۱۳ ـ «۳ اذكروا نعمة اللّه».

۹۱۴ ـ «۵ فلا تَغُرَّنَّكم الحياة الدنيا».

۹۱۵ ـ «۷ والذين آمنوا وعملوا الصالحات».

۹۱۶ ـ «۸ أفمن زيّن له سوء عمله».

۹۱۷ ـ «۹ أرسل الرياح فتثير سحابا».

۹۱۸ ـ «۱۰ والعمل الصالح يرفعه».

۹۱۹ ـ «۱۲ ما يستوي البحران».

۹۲۰ ـ «۱۳ وسخّر الشمس والقمر… له الملك».

۹۲۱ ـ «۱۸ ولا تزروا وازرة وزر أخرى».

۹۲۲ ـ «۱۹ وما يستوي الأعمى والبصير».

۹۲۳ ـ «۲۷ أنزل من السماء ماءً».

صفحه ی ۱۰۲)

*********

۹۲۴ ـ «۲۸ والأنعام مختلف ألوانه».

۹۲۵ ـ « ۲۹ وأنفقوا ممّا رزقناهم».

۹۲۶ ـ «۳۰ ليوفّيهم أجورهم».

۹۲۷ ـ «۳۹ جعلكم خلائف في الأرض».

* * *

سوره يس

۹۲۸ ـ «۳۳ الأرض الميتة أحييناها».

۹۲۹ ـ «۳۴ جعلنا فيها جنّات».

۹۳۰ ـ «۳۵ ليأكلوا من ثمره».

۹۳۱ ـ «۳۶ خلق الأزواج كلّها ممّا تنبت الأرض».

۹۳۲ ـ «۴۷ أنفقوا ممّا رزقكم اللّه».

۹۳۳ ـ «۷۱ أنعاما فهم لها مالكون».

۹۳۴ ـ «۷۲ وذلّلنا لهم فمنها ركوبهم».

۹۳۵ ـ «۷۳ ولهم فيها منافع ومشارب».

* * *

صفحه ی ۱۰۳)

*********

سوره صافات

۹۳۶ ـ «۱۴۸ فآمنوا فمتّعناهم إلى حين».

* * *

سوره ص

۹۳۷ ـ «۱۰ أم لهم ملك السموات والأرض».

۹۳۸ ـ «۱۱ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب».

۹۳۹ ـ «۲۳ له تسع وتسعون نهجة».

۹۴۰ ـ «۲۴ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة».

* * *

سوره زمر

۹۴۱ ـ «۱۰ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة».

۹۴۲ ـ «۱۵ إنّ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم».

۹۴۳ ـ «۱۶ لهم من فوقهم ظلل من نار».

۹۴۴ ـ «۲۱ أنزل من السماء ماءً».

۹۴۵ ـ «۲۹ رجلاً فيه شركاء متشاكسون».

صفحه ی ۱۰۴)

*********

۹۴۶ ـ «۳۰ إنّك ميّت وإنّهم ميّتون».

۹۴۷ ـ «۳۹ يا قوم اعملوا على مكانتكم».

۹۴۸ ـ «۴۴ له ملك السماوات والأرض».

۹۴۹ ـ «۴۹ قال إنّما اوتيته على علم».

۹۵۰ ـ «۵۰ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى».

۹۵۱ ـ «۵۲ إنّ اللّه يبسط الرزق».

۹۵۲ ـ «۵۳ الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللّه».

۹۵۳ ـ «۶۳ له مقاليد السماوات والأرض».

۹۵۴ ـ «۷۰ ووفّيت كلّ نفس ما عملت وهو أعلم».

۹۵۵ ـ «۷۴ وأورثنا الأرض نتبوّء من الجنّة».

* * *

سوره غافر

۹۵۶ ـ «۴ فلا يغررك تقلّبهم في البلاد».

۹۵۷ ـ «۱۳ وينزل لكم من السماء رزقا».

۹۵۸ ـ «۲۱ أو لم يسيروا في الأرض فينظروا».

۹۵۹ ـ «۲۵ قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نسائهم».

صفحه ی ۱۰۵)

*********

۹۶۰ ـ «۲۸ إنّ اللّه لا يهدي من هو مسرف كذّاب».

۹۶۱ ـ «۲۹ وما أهديكم إلاّ سبيل الرشاد».

۹۶۲ ـ «۳۴ يضلّ اللّه من هو مسرف مرتاب».

۹۶۳ ـ «۴۳ تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا».

۹۶۴ ـ «۴۳ ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة».

۹۶۵ ـ «۵۲ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم».

۹۶۶ ـ «۶۴ جعل لكم الأرض قرارا».

۹۶۷ ـ «۶۷ هو الذي خلقكم من تراب ثمّ …».

۹۶۸ ـ «۷۹ اللّه الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا».

۹۶۹ ـ «۸۰ ولكم فيها منافع».

۹۷۰ ـ «۸۲ أفلم يسيروا في الأرض».

* * *

سوره فصلت

۹۷۱ ـ «۷ الذين لا يؤتون الزكاة».

۹۷۲ ـ «۱۵ وأمّا عاد فاستكبروا في الأرض».

۹۷۳ ـ «۱۶ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا».

صفحه ی ۱۰۶)

*********

۹۷۴ ـ «۳۱ نحن اولياءكم في الحياة الدنيا».

۹۷۵ ـ «۴۷ وما تخرج من ثمرات من أكمامها».

۹۷۶ ـ «۵۱ فإذا أنعمنا على الإنسان أعرض».

* * *

سوره شورى

۹۷۷ ـ «۴ له ما في السماوات وما في الأرض».

۹۷۸ ـ «۹ وهو يحيي الموتى».

۹۷۹ ـ «۱۱ جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام».

۹۸۰ ـ «۲۰ ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها».

۹۸۱ ـ «۲۷ ولو بسط اللّه الرزق لعباده لبغوا».

۹۸۲ ـ «۲۸ هو الذي ينزل الغيث».

۹۸۳ ـ «۲۹ خلق السماوات والأرض وما بثّ فيها».

۹۸۴ ـ «۳۲ الجوار في البحر كالأعلام».

۹۸۵ ـ «۳۳ إن يشأ يسكن الريح».

۹۸۶ ـ «۳۴ أو يوبقْهنّ بما كسبوا».

۹۸۷ ـ «۳۶ فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا».

صفحه ی ۱۰۷)

*********

۹۸۸ ـ «۳۸ وممّا رزقناهم ينفقون».

۹۸۹ ـ «۵۳ صراط اللّه الذي له ما في السموات وما في الأرض».

* * *

سوره زخرف

۹۹۰ ـ «۵ إن كنتم قوما مسرفين».

۹۹۱ ـ «۹ من خلق السموات والأرض».

۹۹۲ ـ «۱۰ جعل لكم الأرض مهادا».

۹۹۳ ـ «۱۱ نزل من السماء ماءً».

۹۹۴ ـ «۱۲ والذي خلق الأزواج».

۹۹۵ ـ «۱۳ ثمّ تذكّروا نعمة ربّكم».

۹۹۶ ـ «۱۶ أم اتّخذ ممّا يخلق بناتٍ».

۹۹۷ ـ «۲۳ قرية من نذير إلاّ قال مترفوها… وأنا على آثارهم مقتدون».

۹۹۸ ـ «۳۲ نحن قسمنا بينهم معيشتهم».

۹۹۹ ـ «۳۳ لبيوتهم سقفا من فضّة».

۱۰۰۰ ـ «۳۴ ولبيوتهم أبوابا».

صفحه ی ۱۰۸)

*********

۱۰۰۱ ـ «۳۵ وزخرفا».

۱۰۰۲ ـ «۳۶ ومن يعش عن ذكر الرحمن».

۱۰۰۳ ـ «۵۱ ونادى فرعون … أليس لي ملك مصر».

۱۰۰۴ ـ «۵۲ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين».

۱۰۰۵ ـ «۵۳ فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب».

۱۰۰۶ ـ «۵۴ فاستخفّ قومه فأطاعوه».

۱۰۰۷ ـ «۵۵ فلمّا آسفونا انتقمنا منهم».

۱۰۰۸ ـ «۷۲ الجنّة التي أورثتموها بما كنتم تعملون».

۱۰۰۹ ـ «۸۴ وفي الأرض إله».

۱۰۱۰ ـ «۸۵ له ملك السماوات والأرض».

* * *

سوره دخان

۱۰۱۱ ـ «۷ ربّ السماوات والأرض».

۱۰۱۲ ـ «۲۵ كم تركوا من جنّات وعيون».

۱۰۱۳ ـ «۲۶ وزروع ومقام كريم».

۱۰۱۴ ـ «۲۷ نعمةٍ كانوا فيها فاكهين».

صفحه ی ۱۰۹)

*********

۱۰۱۵ ـ «۲۸ أورثنا قوما آخرين».

۱۰۱۶ ـ «۲۹ فما بكت عليهم السماء والأرض».

۱۰۱۷ ـ «۳۱ فرعون… عاليا من المسرفين».

۱۰۱۸ ـ «۳۵ إن هي إلاّ موتتنا الأرض».

۱۰۱۹ ـ «۵۶ إلاّ الموتة الأولى».

* * *

سوره جاثيه

۱۰۲۰ ـ «۵ وما أنزل من السماء من رزق».

۱۰۲۱ ـ «۱۲ سخّر لكم البحر».

۱۰۲۲ ـ «۱۳ سخّر لكم ما في السموات وما في الأرض».

۱۰۲۳ ـ «۱۵ من عمل صالحا».

۱۰۲۴ ـ «۱۶ ورزقناهم من الطيّبات».

۱۰۲۵ ـ «۲۲ خلق… لتجزي كلّ نفس بما كسبت».

۱۰۲۶ ـ «۲۴ ما هي إلاّ حياتنا الدنيا نموت ونحيا».

۱۰۲۷ ـ «۲۷ للّه ملك السماوات والأرض».

۱۰۲۸ ـ «۳۵ وغرّتكم الحياة الدنيا».

* * *

صفحه ی ۱۱۰)

*********

سوره احقاف

۱۰۲۹ ـ «۴ ماذا خلقوا من الأرض».

۱۰۳۰ ـ «۱۹ لكلّ درجات ممّا عملوا».

* * *

سوره محمّد

۱۰۳۱ ـ «۴ فضرب الرقاب… فَإمّا منّا بعد وإمّا فداء».

۱۰۳۲ ـ «۱۲ آمنوا وعملوا الصالحات».

۱۰۳۳ ـ «۱۳ كأيّن من قرية هي أشدّ قوّةً».

۱۰۳۴ ـ «۳۶ إنّما الحياة الدنيا لعب ولهو».

۱۰۳۵ ـ «۳۸ تدعون لتنفقوا في سبيل اللّه».

* * *

سوره فتح

۱۰۳۶ ـ «۴ وللّه جنود السماوات والأرض».

۱۰۳۷ ـ «۷ وللّه جنود السماوات والأرض».

۱۰۳۸ ـ «۱۱ شغلتنا أموالنا».

صفحه ی ۱۱۱)

*********

۱۰۳۹ ـ «۱۴ وللّه ملك السماوات والأرض».

۱۰۴۰ ـ «۱۸ إذ يبايعونك تحت الشجرة».

۱۰۴۱ ـ «۱۹ ومغانم كثيرة يأخذونها».

۱۰۴۲ ـ «۲۰ وعدكم اللّه مغانم كثيرة يأخذونها».

۱۰۴۳ ـ «۲۹ محمّد رسول اللّه … كزرع أخرج شطئه … آمنوا و عملوا الصالحات».

* * *

سوره حجرات

۱۰۴۴ ـ «۱۵ وجاهدوا بأموالهم».

* * *

سوره ق

۱۰۴۵ ـ «۱۰ والنخل باسقات لها طلع نضيد».

۱۰۴۶ ـ «۱۱ رزقا للعباد».

* * *

صفحه ی ۱۱۲)

*********

سوره ذاريات

۱۰۴۷ ـ «۴ فالمقسّمات أمرا».

۱۰۴۸ ـ «۱۹ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم».

۱۰۴۹ ـ «۲۲ وفي السماء رزقكم».

۱۰۵۰ ـ «۲۴ حديث ضيف ابراهيم».

۱۰۵۱ ـ «۲۵ إذ دخلوا عليه».

۱۰۵۲ ـ «۲۶ فجاء بعجل سمين».

۱۰۵۳ ـ «۳۴ مسوّمة عند ربّك للمسرفين».

۱۰۵۴ ـ «۵۷ ما أريد منهم من رزق».

۱۰۵۵ ـ «۵۸ إنّ اللّه هو الرزّاق».

* * *

سوره طور

۱۰۵۶ ـ «۱۹ يوم تمور السماء مورا».

* * *

صفحه ی ۱۱۳)

*********

سوره نجم

۱۰۵۷ ـ «۳۱ وللّه ما في السماوات وما في الأرض».

۱۰۵۸ ـ «۳۲ إذ أنشأكم من الأرض».

۱۰۵۹ ـ «۳۴ وأعطى قليلاً وأكدى».

۱۰۶۰ ـ «۳۸ ألاّ تزروا وازرة وزر أخرى».

۱۰۶۱ ـ «۳۹ ليس للإنسان إلاّ ما سعى».

۱۰۶۲ ـ «۴۰ أنّ سعيه سوف يرى».

۱۰۶۳ ـ «۴۱ ثمّ يجزاه الجزاء الأوفى».

* * *

سوره رحمن

۱۰۶۴ ـ «۸ ألاّ تطغوا في الميزان».

۱۰۶۵ ـ «۹ وأقيموا الوزن بالقسط».

۱۰۶۶ ـ «۱۰ والأرض وضعها للأنام».

۱۰۶۷ ـ «۱۱ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام».

* * *

صفحه ی ۱۱۴)

*********

سوره واقعه

۱۰۶۸ ـ «۴۶ وكانوا يصرّون على الحنث العظيم».

۱۰۶۹ ـ «۴۷ وكنّا ترابا وعظاما أءنّا لمبعوثون».

۱۰۷۰ ـ «۴۹ إنّ الأوّلين والآخرين».

۱۰۷۱ ـ «۵۰ لمجموعون».

* * *

سوره حديد

۱۰۷۲ ـ «۲ له ملك السماوات والأرض».

۱۰۷۳ ـ «۵ له ملك السماوات والأرض».

۱۰۷۴ ـ «۷ وأنفقوا ممّا جعلكم».

۱۰۷۵ ـ «۱۰ وما لكم ألاّ تنفقوا… وللّه ميراث السماوات».

۱۰۷۶ ـ «۱۱ من ذا الذي يقرض اللّه قرضا حسنا».

۱۰۷۷ ـ «۱۸ إنّ المصدّقين والمصدّقات».

۱۰۷۸ ـ «۲۰ إنّما الحياة الدنيا لعب».

۱۰۷۹ ـ «۲۱ كعرض السماء والأرض أعدّت للذين آمنوا».

۱۰۸۰ ـ «۲۳ واللّه لا يحبّ كلّ مختال فخور».

صفحه ی ۱۱۵)

*********

۱۰۸۱ ـ «۲۴ الذين يبخلون ويأمرون».

۱۰۸۲ ـ «۲۵ وأنزلنا معهم الكتاب والميزان».

* * *

سوره مجادله

۱۰۸۳ ـ «۴ فإطعام ستّين مسكينا».

۱۰۸۴ ـ «۱۳ بين يدى نجواكم صدقات».

۱۰۸۵ ـ «۱۴ إلى الذين قولوا قوما غضب اللّه عليهم».

۱۰۸۶ ـ «۱۷ لن تغني عنهم أموالهم».

* * *

سوره حشر

۱۰۸۷ ـ «۵ ما قطعتم من لينة».

۱۰۸۸ ـ «۶ وما أفاء اللّه على رسوله منهم».

۱۰۸۹ ـ «۷ وما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى».

۱۰۹۰ ـ «۸ للفقراء المهاجرين».

۱۰۹۱ ـ «۹ والذين تبوّء الدار والايمان».

۱۰۹۲ ـ «۱۰ والذين جاءوا من بعدهم».

* * *

صفحه ی ۱۱۶)

*********

سوره ممتحنه

۱۰۹۳ ـ «۱۱ وإن فاتكم شيء من أزواجكم».

* * *

سوره صف

۱۰۹۴ ـ «۱۰ هل أدلّكم على تجارة تنجيكم».

۱۰۹۵ ـ «۱۱ تؤمنون باللّه وتجاهدون بأموالكم».

۱۰۹۶ ـ «۱۲ ويدخلكم جنّات تجرى… ومساكن طيّبة».

* * *

سوره جمعه

۱۰۹۷ ـ «۹ وذروا البيع».

۱۰۹۸ ـ «۱۰ فانتشروا في الأرض».

۱۰۹۹ ـ «۱۱ وإذا رأوا تجارةً أو لهوا».

* * *

صفحه ی ۱۱۷)

*********

سوره منافقون

۱۱۰۰ ـ «۷ وللّه خزائن السماوات».

۱۱۰۱ ـ «۹ لا تلهكم أموالكم».

۱۱۰۲ ـ «۱۰ وأنفقوا ممّا رزقكم اللّه».

۱۱۰۳ ـ «۱۵ إنّما أموالكم وأولادكم».

۱۱۰۴ ـ «۱۶ وأنفقوا خيرا لأنفسكم».

۱۱۰۵ ـ «۱۷ أن تقرض اللّه».

* * *

سوره طلاق

۱۱۰۶ ـ «۲ «فأمسكوهنّ بمعروفٍ من يتّق اللّه يجعل له مخرجا».

۱۱۰۷ ـ «۳ ويرزقه من حيث لا يحتسب».

۱۱۰۸ ـ «۶ اسكنوهنّ من حيث سكنتم فإن أرضعن لكم فآتوهنّ أجورهنّ».

۱۱۰۹ ـ «۷ لينفق ذو سعة».

۱۱۱۰ ـ «۱۱ آمنوا وعملوا الصالحات».

* * *

صفحه ی ۱۱۸)

*********

سوره تحريم

۱۱۱۱ ـ «۱ لم تحرّموا ما أحلّ اللّه».

* * *

سوره ملك

۱۱۱۲ ـ «۱ بيده الملك».

۱۱۱۳ ـ «۳ سبع سماوات طباقا».

۱۱۱۴ ـ «۱۵ جعل لكم الأرض ذلولاً».

۱۱۱۵ ـ «۲۷ أمّن هذا الذي يرزقكم أن أمسك رزقه».

* * *

سوره قلم

۱۱۱۶ ـ «۱۲ منّاع للخير معتد أثيم».

۱۱۱۷ ـ «۱۴ كان ذا مال».

* * *

صفحه ی ۱۱۹)

*********

سوره حاقه

۱۱۱۸ ـ «۲۴ كلوا واشربوا هنيئا».

۱۱۱۹ ـ «۲۸ ما أغنى عنّي ماله».

۱۱۲۰ ـ «۲۹ هلك عنّي سلطانية».

۱۱۲۱ ـ «۳۴ لا يحضُّ على طعام المسكين».

* * *

سوره معارج

۱۱۲۲ ـ «۱۹ إنّ الإنسان خلق هلوعا».

۱۱۲۳ ـ «۲۰ إذا مسّه الشرّ جزوعا».

۱۱۲۴ ـ «۲۱ وإذا مسّه الخير منوعا».

۱۱۲۵ ـ «۲۲ إلاّ المصلّين».

۱۱۲۶ ـ «۲۳ على صلاتهم دائمون».

۱۱۲۷ ـ «۲۴ في أموالهم حقّ معلوم».

۱۱۲۸ ـ «۲۵ للسائل والمحروم».

۱۱۲۹ ـ «۲۶ والذين يصدقون بيوم الدين».

۱۱۳۰ ـ «۳۲ وعهدهم راعون».

۱۱۳۱ ـ «۴۲ فذرهم يخوضوا ويلعبوا».

* * *

صفحه ی ۱۲۰)

*********

سوره نوح

۱۱۳۲ ـ «۱۱ يرسل السماء عليكم مدرارا».

۱۱۳۳ ـ «۱۲ ويمددكم بأموال».

۱۱۳۴ ـ «۱۳ ما لكم لا ترجون للّه وقارا».

۱۱۳۵ ـ «۱۴ وقد خلقكم أطوارا».

۱۱۳۶ ـ «۱۷ واللّه أنبتكم من الأرض نباتا».

۱۱۳۷ ـ «۱۸ ثمّ يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا».

۱۱۳۸ ـ «۱۹ جعل لكم الأرض بساطا».

۱۱۳۹ ـ «۲۰ لتسلكوا منها سبلاً فجاجا».

* * *

سوره مزمّل

۱۱۴۰ ـ «۲۰ وآتوا الزكاة».

* * *

سوره مدثر

۱۱۴۱ ـ «۳۸ كلّ نفس بما كسبت رهينة».

۱۱۴۲ ـ «۴۴ ولم نك نطعم مسكين».

* * *

صفحه ی ۱۲۱)

*********

سوره قيامت

۱۱۴۳ ـ «۲۰ بل تحبّون العاجلة».

۱۱۴۴ ـ «۲۱ وتذرون الآخرة».

* * *

سوره دهر

۱۱۴۵ ـ «۸ يطعمون الطعام على حبّه».

۱۱۴۶ ـ «۹ إنّما نطعمكم».

۱۱۴۷ ـ «۲۷ إنّ هؤلاء يحبّون العاجلة».

* * *

سوره مرسلات

۱۱۴۸ ـ «۴۳ كلوا واشربوا هنيئا».

۱۱۴۹ ـ «۴۶ كلوا وتمتّعوا قليلاً».

* * *

صفحه ی ۱۲۲)

*********

« فهرست تفصيلى آيات اقتصادى قرآن كريم» (بخش چهارم)

سوره نبأ

۱۱۵۰ ـ «۱۰ وجعلنا الليل لباسا».

۱۱۵۱ ـ «۱۱ وجعلنا النهار معاشا».

۱۱۵۲ ـ «۱۵ لنخرج به حبّا ونباتا».

۱۱۵۳ ـ «۱۶ وجنّات ألفافا».

* * *

سوره نازعات

۱۱۵۴ ـ «۲۵ فأخذه اللّه نكال الآخرة والأولى».

۱۱۵۵ ـ «۳۲ والجبال أرساها».

۱۱۵۶ ـ «۳۳ متاعا لكم ولأنعامكم».

۱۱۵۷ ـ «۳۸ وآثر الحياة الدنيا».

۱۱۵۸ ـ «۳۹ فإنّ الجحيم هي المأوى».

* * *

سوره عبس

۱۱۵۹ ـ «۵ أمّا من استغنى».

۱۱۶۰ ـ «۳۲ متاعا لكم ولأنعامكم».

* * *

صفحه ی ۱۲۳)

*********

سوره مطفّفين

۱۱۶۱ ـ «۱ ويل للمطفّفين».

۱۱۶۲ ـ «۲ إذا اكتالوا على الناس».

۱۱۶۳ ـ «۳ وإذا كالوهم أو وَزِنوهم يخسرون».

* * *

سوره انشقاق

۱۱۶۴ ـ «۶ إنّك كادح إلى ربّك كدحا».

۱۱۶۵ ـ «۲۵ إلاّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات».

* * *

سوره بروج

۱۱۶۶ ـ «۹ له ملك السموات والأرض».

* * *

سوره اعلى

۱۱۶۷ ـ «۴ والذي أخرج المرعى».

۱۱۶۸ ـ «۵ فجعله غثاء أحوى».

صفحه ی ۱۲۴)

*********

۱۱۶۹ ـ «۱۶ بل تؤثرون الحياة الدنيا».

۱۱۷۰ ـ «۱۷ والآخرة خير وأبقى».

۱۱۷۱ ـ «۱۸ إنّ هذا لفي صحف الأولى».

* * *

سوره فجر

۱۱۷۲ ـ «۶ كيف فعل ربّك بعاد».

۱۱۷۳ ـ «۷ إرم ذات العماد».

۱۱۷۴ ـ «۸ لم يخلق مثلها في البلاد».

۱۱۷۵ ـ «۹ جابوا الصخر بالواد».

۱۱۷۶ ـ «۱۰ وفرعون ذي الأوتاد».

۱۱۷۷ ـ «۱۱ طغوا في البلاد».

۱۱۷۸ ـ «۱۲ فأكثروا فيها الفساد».

۱۱۷۹ ـ «۱۳ فصبّ عليهم ربّك سوط عذاب».

۱۱۸۰ ـ «۱۵ فأمّا الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه».

۱۱۸۱ ـ «۱۶ فقدّر عليه رزقه».

۱۱۸۲ ـ «۱۷ لا تكرمون اليتيم».

صفحه ی ۱۲۵)

*********

۱۱۸۳ ـ «۱۸ ولا تحاضّون على طعام المسكين».

۱۱۸۴ ـ «۱۹ وتأكلون التراث أكلاً لمّا».

۱۱۸۵ ـ «۲۰ وتحبّون المال».

* * *

سوره بلد

۱۱۸۶ ـ «۶ أهلكت مالاً لبدا».

۱۱۸۷ ـ «۱۳ فكّ رقبة».

۱۱۸۸ ـ «۱۴ أو إطعام في يوم ذي مسغبة».

۱۱۸۹ ـ «۱۵ يتيما ذا مقربة».

۱۱۹۰ ـ «۱۶ أو مسكينا ذا متربة».

* * *

سوره شمس

۱۱۹۱ ـ «۹ قد أفلح من زكّاها».

* * *

صفحه ی ۱۲۶)

*********

سوره ليل

۱۱۹۲ ـ «۴ إنّ سعيكم لشتّى».

۱۱۹۳ ـ «۵ فأمّا من أعطى».

۱۱۹۴ ـ «۶ وصدّق بالحسنى».

۱۱۹۵ ـ «۷ فسنيسّره لليسرى».

۱۱۹۶ ـ «۸ وأمّا من بخل».

۱۱۹۷ ـ «۹ وكذّب بالحسنى».

۱۱۹۸ ـ «۱۰ فسنيسّره للعسرى».

۱۱۹۹ ـ «۱۱ وما يغني عنه ماله».

۱۲۰۰ ـ «۱۲ إنّ علينا للهُدى».

۱۲۰۱ ـ «۱۳ وأنّ لنا للآخرة والأولى».

۱۲۰۲ ـ «۱۷ وسيجنّبها الأتقى».

۱۲۰۳ ـ «۱۸ الذي يؤتى ماله يتزكّى».

۱۲۰۴ ـ «۱۹ وما لأحد عنده من نعمة تجزى».

۱۲۰۵ ـ «۲۰ إلاّ ابتغاء وجه ربّه الأعلى».

۱۲۰۶ ـ «۲۱ ولسوف يرضى».

* * *

صفحه ی ۱۲۷)

*********

سوره ضحى

۱۲۰۷ ـ «۴ وللآخرة خير لك من الأولى».

۱۲۰۸ ـ «۶ ألم يجدك يتيما فآوى».

۱۲۰۹ ـ «۸ ووجدك عائلاً فأغنى».

۱۲۱۰ ـ «۹ فأمّا اليتيم فلا تقهر».

۱۲۱۱ ـ «۱۰ وأمّا السائل فلا تنهر».

* * *

سوره انشراح

۱۲۱۲ ـ «۵ فإنّ مع العسر يسرا».

۱۲۱۳ ـ «۶ فإنّ مع العسر يسرا».

* * *

سوره تين

۱۲۱۴ ـ «۱ والتين والزيتون».

۱۲۱۵ ـ «۳ وهذا البلد الأمين».

* * *

صفحه ی ۱۲۸)

*********

سوره علق

۱۲۱۶ ـ «۶ إنّ الإنسان ليطغى».

۱۲۱۷ ـ «۷ أنْ رَءاه استغنى».

* * *

سوره بيّنة

۱۲۱۸ ـ «۵ ويؤتوا الزكاة».

* * *

سوره زلزال

۱۲۱۹ ـ «۶ أشتاتا ليروا أعمالهم».

۱۲۲۰ ـ «۷ فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره».

۱۲۲۱ ـ «۸ فمن يعمل مثقال ذرّة شرّا يره».

* * *

سوره عاديات

۱۲۲۲ ـ «۶ إنّ الإنسان لربّه لكنود».

۱۲۲۳ ـ «۸ إنّه لحبّ الخير لشديد».

* * *

صفحه ی ۱۲۹)

*********

سوره قارعة

۱۲۲۴ ـ «۶ من ثقلت موازينه».

۱۲۲۵ ـ «۷ فهو في عيشة راضية».

۱۲۲۶ ـ «۸ وأمّا من خفّت موازينه».

۱۲۲۷ ـ «۹ فأمّه هاوية».

* * *

سوره تكاثر

۱۲۲۸ ـ «۱ ألهيكم التكاثر».

۱۲۲۹ ـ «۲ حتّى زرتم المقابر».

* * *

سوره عصر

۱۲۳۰ ـ «۳ آمنوا وعملوا الصالحات».

* * *

صفحه ی ۱۳۰)

*********

سوره همزه

۱۲۳۱ ـ «۲ الذي جمع مالاً وعدّده».

۱۲۳۲ ـ «۳ يحسب أنّ ماله أخلده».

* * *

سوره قريش

۱۲۳۳ ـ «۲ ايلافهم رحلة الشتاء والصيف».

۱۲۳۴ ـ «۴ الذي أطعمهم من جوع».

* * *

سوره ماعون

۱۲۳۵ ـ «۳ ولا يحضّ على طعام المسكين».

۱۲۳۶ ـ «۷ ويمنعون الماعون».

* * *

سوره كوثر

۱۲۳۷ ـ «۲ فصلّ لربّك وانحر».

* * *

صفحه ی ۱۳۱)

*********

سوره تبت

۱۲۳۸ ـ «۲ ما أغنى عنه ماله وما كسب».

۱۲۳۹ ـ «۴ وامرأته حمّالة الحطب».

۱۲۴۰ ـ «۵ في جيدها حبل من مسد».

* * *

سوره فلق

۱۲۴۱ ـ «۵ من شرّ حاسد إذا حسد».

* * *

سوره ناس

۱۲۴۲ ـ «۱ بربّ النّاس».

۱۲۴۳ ـ «۲ ملك النّاس».

۱۲۴۴ ـ «۳ إله النّاس».


فصل دوم:فرهنگ موضوعی آیات اقتصادی «فرهنگ موضوعى واژه ‏هاى اقتصادى در قرآن كريم»

فصل دوم:فرهنگ موضوعی آیات اقتصادی


«فرهنگ موضوعى واژه ‏هاى اقتصادى در قرآن كريم»


معامله ‏ى اموال، دين و جان

خريد گمراهى: آيه ۱۶ / سوره ۲؛ آيه ۴۴ / سوره ۴٫

كسب بدى: ۸۱ / ۲٫

تجارت نجات بخش: ۱۰، ۱۱، ۱۲ / ۶۱٫

بدترين خريد: ۹۰ / ۲٫

خريد دنيا به آخرت: ۸۶ / ۲٫

ضرركردن خريداران كفر: ۱۷۶، ۱۷۷ / ۳٫

نفروختن آيات: ۱۹۹ / ۲٫

معامله نكردن حق با كفار: ۳۶ / ۵٫

صفحه ی ۱۳۵)

*********

جهاد با مال و نفس: ۴۱ / ۹٫

نهى از خريد آيات: ۴۱ / ۲٫

عدم نياز به اجازه: ۴۴ / ۹٫

روش خريد آيات: ۴۲ / ۲٫

مقايسه‏ى دنيا و آخرت: ۳۸ / ۹٫

خريد و فروش آيات: ۷۹ / ۲٫

خريد كتمان آيات: ۱۷۴ / ۲٫

وصف كتمان آيات: ۱۷۵ / ۲٫

علت نكوهش خريد آيات: ۱۷۶ / ۲٫

فروش آيات به بهاى اندك: ۴۴ / ۵؛ ۹ / ۹٫

فروش آيات به گمراهى خلق: ۶ / ۳۱٫

عذاب تبديل قول حق: ۵۹ / ۲٫

خريدار نفس: ۱۱۱ / ۹٫

دستور به قربانى: ۶۷ / ۲٫

خريد گناه: ۱۱۱ / ۴؛ ۱۱۲ / ۲۴؛ ۲ / ۱۰۸٫

قبول قربانى: ۲۷ / ۵٫

فروش عهد و پيمان: ۱۸۷ / ۳٫

صفحه ی ۱۳۶)

*********

فروش نفس: ۱۱۱ / ۹٫

اثر پنهان كردن نشانه‏ها: ۵۱ / ۲۲٫

دين فروشى: ۳۴ / ۹٫

نياز به ثبت معامله: ۲۸۲ / ۲٫

رهن: ۲۸۳ / ۲٫


خداوند؛ رهبر اقتصاد

بى نياز و مهربان: ۱۳۳ / ۶٫

بزرگ‏ترين جزا دهنده: ۲۲ / ۹٫

خوش وعده: ۵۵ / ۱۰٫

مالك و مجرى: ۲ / ۱۴٫

شاهد كارها: ۶۱ / ۱۰٫

رفتار خدا با مستضعف و متكبر: ۱۰۳، ۱۰۴ / ۱۷٫

خوبى طلب: ۹۰ / ۱۶٫

بى‏نياز بى‏نياز: ۶۸ / ۱۰٫

فاعل خير و شر: ۷۹ / ۴٫

سختى ملاقات: ۶ / ۸۴٫

صفحه ی ۱۳۷)

*********

مالك و ثواب دهنده: ۵۲ / ۱۶٫

راحتى ملاقات براى يك گروه: ۲۵ / ۸۴٫

رازق و مالك چشم و گوش: ۳۱ / ۱۰٫

گستراننده‏ى رزق: ۲۶ / ۱۳٫

عالم به انفاق: ۲۷۰ / ۲٫

گستراننده‏ى رزق و آگاه: ۳۰ / ۱۷٫

داناى به افعال: ۱۴۹، ۱۹۷ / ۲٫

مهلت دهنده به كفار: ۳۲ / ۱۳٫

قدرت نابودى: ۱۶ / ۱۷٫

اعطاى خلافت: ۳۹ / ۳۵٫

علت نابودى: ۱۷ / ۱۷٫

خالق و صدرنشين: ۷ / ۱۱٫

تفهيم اتهام قبل از هلاكت: ۱۳۱ / ۶٫

تسلط حق: ۳۱ / ۱۳٫

عالم به كسب‏ها: ۴۲ / ۱۳٫

گيرنده‏ى صدقه: ۱۰۴ / ۹٫

محيط به درآمدها: ۳۳ / ۱۳٫

مؤاخذه‏ى الهى: ۶۱ / ۱۶٫

صفحه ی ۱۳۸)

*********


نشانه ‏هاى مالك اصلى

رنگ‏ها و زبان‏هاى مختلف: ۲۲ / ۳۰٫

شب و روز: ۲۳/۳۰؛ ۱، ۲، ۳ / ۱۱۴٫

رعد، برق و باران: ۲۴ / ۳۰٫

باعث و وارث: ۲۳ / ۱۵؛ ۲۵ / ۳۰٫

مالك و اطاعت: ۲۶ / ۳۰٫

مالك و وارث: ۲۳ / ۱۵

مثلى براى مالك: ۲۸ / ۳۰٫

مقسِّم معيشت: ۳۲ / ۴۳٫

چشم روشنى حق: ۳/۴۸٫

پرسش از مالك و مربى: ۸۴، ۸۶ / ۲۳٫

مالك چهار جانب: ۶ / ۲۰٫

خزانه‏دار: ۷ / ۶۳٫

مالك و بى‏نياز: ۶۴ / ۲۲٫

آذوقه‏رسان نيرومند: ۵۸ / ۵۱٫

مالك و وارث: ۴۲ / ۲۴٫

رساننده و قطع كننده‏ى رزق: ۵۲ / ۳۹؛ ۵۳ / ۴۲؛ ۸۵ / ۴۳؛

صفحه ی ۱۳۹)

*********

۵ / ۵۷؛ ۶۲ / ۲۹؛ ۳۷ / ۳۰؛ ۳۹ / ۳۴٫

مالك و عالم: ۶۴ / ۲۴٫

رزق‏دهنده‏ى انسان و حيوان:۶۰ / ۲۹٫

مالك مطلق: ۲ / ۲۵٫

بهترين سرپرست: ۷۸ / ۲۲٫

مالك و بزرگ: ۴ / ۴۲٫

مالك قدرت: ۷ / ۴۸٫

مربى آسمان و زمين: ۷ / ۴۸٫

مالك و شافى: ۱۴ / ۴۸٫

هديه‏ى الهى: ۱۶ / ۴۵؛ ۹۰ / ۲۱٫

مالك و اجرت دهنده: ۳۱ / ۵۳٫

سازنده و وكيل: ۶۳ / ۳۹٫

مالك و شاهد: ۹ / ۸۵٫

قدرت رازق: ۲۱ / ۶۷٫

مالك بالفعل: ۱ / ۶۷٫

قدرت فسخ: ۱۷ / ۳۵٫

مالك و زندگى بخش: ۲ / ۵۷٫

صفحه ی ۱۴۰)

*********

خواست خدا: ۱۳۳ / ۴٫

مالك همه‏ى اشيا: ۱۹ / ۲۱؛ ۸۸ / ۲۳٫

سرپرست فقير و غنى: ۱۳۵ / ۴٫

رفع كننده‏ى نياز: ۱۳ / ۳۵٫

زنده كننده: ۱۱۶ / ۹٫

مالك مرگ و زندگى: ۱۵۸ / ۷٫

مالك و محيط: ۱۲۶ / ۴٫

مقدار ملكيت مالك: ۱۷۱ / ۴؛ ۱۳ / ۶٫

مالك بى نياز: ۱۳۱ / ۴٫

مهمان‏نواز روزه‏دار: ۱۴ / ۶٫

مالك و وكيل: ۱۳۲ / ۴٫

صاحب پنهانى‏ها: ۵۹ / ۶٫

مالك و قادر: ۱۸۹ / ۳؛ ۱۲۰ / ۵٫

مالك مهربان: ۱۲ / ۶٫

مالك و عالم، توانمند و بيدار: ۲۵۵ / ۲٫

بهتان فقر: ۱۸۱ / ۳٫

اقتدار مالك: ۲۶ / ۳٫

صفحه ی ۱۴۱)

*********

وسعت و گستردگى بخشش حق: ۶۴ / ۵٫

مالك و وارث: ۱۰۹ / ۳٫

مشيّت و قدرت حق: ۱۸ / ۵٫

مالك و غافر: ۱۲۹ / ۳٫

كار حق: ۱۲ / ۹۲٫

ثواب دهنده: ۱۴۸ / ۳٫

مقدار ارث وارث: ۱۸۰ / ۳٫

اختلاف در تكفل: ۴۴ / ۳٫

خلقت مالك: ۱۷ / ۵٫

متكفِّل: ۳۷ / ۳٫

مالك دنيا و عقبا: ۱۳ / ۹۲٫


زكات

دستور به پرداخت زكات: ۴۳ / ۲٫

اجر زكات دهندگان: ۲۷۷ / ۲٫

حكم زكات به دست سرپرست: ۷۷ / ۳٫

ولايت در نهايت زكات: ۵۵ / ۵٫

صفحه ی ۱۴۲)

*********

صفت مؤمن: ۳ / ۸٫

شرط برادرى: ۱۱ / ۹٫

زكات از مال حق: ۶۱ / ۲۳٫

خير بودن زكات: ۳۸ / ۳۰٫

رحم حق در زكات: ۵۶ / ۲۴٫

زكات دهندگان: ۳ / ۲۷؛ ۴ / ۳۱٫

خير براى مجاهدان مالى: ۸۸ / ۹٫

خير در رضايت به حق: ۵۹ / ۹٫

قانون مصرف صدقات: ۶۰ / ۹٫


اجرت

اجر بزرگ: ۱۶۲ / ۴؛ ۲۹ / ۳۳٫

بخشش گناه: ۱۲ / ۵٫

رحمت حق: ۱۵۶ / ۷٫

رستگارى: ۹ / ۹۱٫

حق و مصيبت زده: ۱۵۷ / ۲٫

برخورد يك گروه در مصيبت: ۱۵۶، ۱۵۷ / ۲٫

صفحه ی ۱۴۳)

*********


حضرات معصومين عليهم‏السلام و اولياى الهى و اقتصاد

لزوم آگاهى سرپرست دينى از بازار: ۳۳ / ۲۳٫

اثبات حكومت بهتر از جمع مال: ۶۷ / ۸٫

علت قطع يا عدم قطع درختان: ۵ / ۵۹٫

هديه به پيامبر: ۶ / ۵۹٫

ايمان و اموال دو بحث جدا: ۵۲ / ۶٫

مصرف هديه: ۷ / ۵۹٫

فقيران و مهاجران: ۸ / ۵۹٫

خزانه‏دار الهى: ۳۱ / ۱۱٫

انصار و مهاجران: ۹، ۱۰ / ۵۹٫

اصل استفاده: ۵۱ / ۲۳٫

مزد رسالت: ۷۲ / ۲۳٫

قناعت همسران: ۲۸ / ۳۳٫

كثرت كفار و قدرت پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : ۴ / ۴۰٫

دعوت نبى و دعوت كفار: ۴۲ / ۴۰٫

حق پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از دنيا: ۱، ۴۱ / ۸٫

انتظار سرمايه‏دار بودن پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : ۱۲ / ۱۱٫

صفحه ی ۱۴۴)

*********

علت زنده بودن: ۷۶ / ۱۷٫

اموال پيامبر در دست مالك اصلى: ۵۰ / ۶٫

عدم توجه به سرمايه‏دار: ۷۵ / ۱۷٫

با ضعيفان بودن پيامبر: ۸۸ / ۱۵٫

جزاى سختى همراهى با پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : ۱۱۷ / ۹٫


انفاق

انفاق از مال حق: ۳ / ۲٫

هديه‏ى دوستى: ۹۹ / ۹٫

بهترين خيرات: ۱۷۷ / ۲٫

انفاق پى در پى: ۱۳۳ / ۱۳، ۳ / ۱۴٫

نجات از هلاكت: ۱۹۵ / ۲٫

اثر انفاق مداوم: ۱۴۹ / ۴٫

موارد انفاق: ۲۱۵ / ۲٫

بالاتر از انفاق: ۶۸ / ۸٫

موارد انفاق: ۲۷۳ / ۲٫

نيت انفاق: ۹۲ / ۹٫

صفحه ی ۱۴۵)

*********

زمان و فايده: ۲۵۴ / ۲٫

ناتوان در انفاق: ۹۱ / ۹٫

رشد انفاق: ۲۶۱ / ۲٫

سرمايه‏دار راحت طلب: ۹۳ / ۹٫

اثر انفاق غير فاسد: ۲۶۲ / ۲٫

ردّ محترمانه بهتر از انفاق فاسد: ۲۶۳ / ۲٫

باطل كننده‏هاى انفاق: ۲۶۴ / ۲٫

انفاق از طيبات: ۲۶۷ / ۲٫

بهترين روش صدقه: ۲۷۱ / ۲٫

انفاق براى فساد: ۳۶ / ۸٫

جايگاه وصول انفاق: ۲۷۲ / ۲٫

انفاق ريايى: ۳۸ / ۴٫

پاداش انفاق هميشگى: ۲۷۴ / ۲٫

انفاق دنيوى: ۱۱۷ / ۳٫

اثر انفاق در راه خدا: ۲۶۵ / ۲٫

نپذيرفتن از منافق: ۵۳ / ۹٫

اثر انفاق در راه خدا: ۲۶۶ / ۲٫

صفحه ی ۱۴۶)

*********

علت نپذيرفتن: ۵۴ / ۹٫

سرپرستى در بالاترين نوع انفاق: ۸ / ۷۶٫

سرپرستى در بالاترين نوع انفاق: ۹ / ۷۶٫

ديد كفار در مورد انفاق: ۹۸/۹؛ ۴۷ / ۳۶٫

تعادل در انفاق: ۶۷ / ۲۵٫

رضايت حق از انفاق كننده: ۱۰۰ / ۹٫

ديد انسان در مورد انفاق: ۶ / ۹۰٫

انفاق كننده‏ى متوكل: ۳۸ / ۴۲٫

انفاق از مال مالك: ۱۰ / ۵۷٫

موضوع احسان و ترتيب آن: ۸۳ / ۲؛ ۳۶ / ۴٫

ثمره‏ى انفاق از مال مالك: ۱۰ / ۶۳٫

اثر انفاق در خود: ۱۶ / ۶۴٫

بهترين انفاق و علت آن: ۱۹، ۲۰ / ۹۲٫

داراى تقوا: ۱۸ / ۹۲٫


بخل

بخل از كيسه‏ى خليفه: ۳۷، ۳۹ / ۴٫

بى بهره بودن بخيل: ۵۳ / ۴٫

صفحه ی ۱۴۷)

*********

رابطه‏ى مالك و بخيل: ۲۳ / ۵۷٫

صفات بخيل و سخى: ۲۴ / ۵۷٫

بخل از نفس: ۳۸ / ۴۷٫

پايين بودن علم و آگاهى بخيل: ۳۳، ۳۴ / ۵۳٫


ربا

حليت تجارت: ۲۹ / ۴٫

حرمت ربا و حليت بيع: ۲۷۶ / ۲٫

حرمت ربا: ۱۳۰ / ۳٫

تفكر رباخواران: ۲۷۵ / ۲٫

مقايسه‏ى ربا و زكات: ۳۹ / ۳۰٫

مبدء جدايى از ربا: ۲۷۸ / ۲

ربا مخالفت با خود و حق: ۲۷۹ / ۲٫

مراعات بدهكار: ۲۸۰ / ۲٫

سود و ثمر ملاحظه‏ى بدهكار: ۲۸۱ / ۲٫

صفحه ی ۱۴۸)

*********


زينت

زينت‏نمايى دنيا: ۲۱۲ / ۲٫

زينت و مسجد: ۳۱ / ۷٫

تعدادى از زينت‏نمايى‏ها: ۱۴ / ۳٫

زينت براى پيرزن: ۶۰ / ۲۴٫

گوساله از طلا: ۱۴۸ / ۷٫

لباس و بهترين لباس: ۲۶ / ۷٫

ذلت گوساله‏پرستان: ۱۵۲ / ۷٫

عامل زينت‏نمايى زمين: ۷ / ۱۸٫

تزيين تغييرنمايى مبدء: ۳۷ / ۹٫

زينت اعمال: ۴ / ۲۷٫

جزاى كفار: ۵ / ۲۷٫

زينت دنيا: ۴۶ / ۱۸٫

زينت دنيا براى اين عده: ۸ / ۳۵٫


اجرت و دستمزد

اجرت عمل: ۱۹ / ۵۲٫

صبر جزا دهنده: ۲۴ / ۹٫

صفحه ی ۱۴۹)

*********

خوبى اجرت آخر كار: ۱۷ / ۸۷٫

قانون قديمى: ۱۷ / ۸۷٫

روز تقسيم اجرت: ۱۸۵ / ۳٫

بهترين اجرت‏ها: ۲۴ / ۱۳٫

اجرت ايمان و عمل: ۴ / ۳۴٫

اجرت كوچك‏ترين كارها: ۱۲۰، ۱۲۱ / ۹٫

اجرت يك دسته: ۳۵ / ۳۳٫

اجرت تقوا: ۱۷ / ۹۲٫

اجرت انفاق: ۲۹ / ۳۵٫

اجرت انفاق: ۳۰ / ۳۵٫

عدم جابه‏جايى اجرت: ۱۲۳ / ۲؛ ۳۱ / ۱۷؛ ۱۵۱ / ۶٫

ثبت تمام اجرها: ۱۱۵ / ۳٫

جزاى متقين: ۳۱ / ۱۶٫

جزاى مهاجران: ۴۱ / ۱۶٫

جزاى عمل خوب و بد: ۱۲۳، ۱۲۴ / ۴٫

جزاى كافر و مؤمن: ۷ / ۳۵٫

جزاى صالح و مفسد: ۱۲ / ۴۷٫

جزاى دزدى: ۳۸ / ۵٫

صفحه ی ۱۵۰)

*********


اجاره

اجاره‏ى كشور: ۲۹ / ۹٫

بهترين اجاره‏ها: ۲۶ / ۲۸٫

اجرت اجاره: ۲۷ / ۲۸٫

اختيار در اجاره: ۲۸ / ۲۸٫

اثر جزيه: ۴ / ۴۷٫


شريكان مالك اصلى

دعواى دو شريك: ۲۳ / ۳۸٫

تقسيم اموال دو شريك: ۲۴ / ۳۸٫

دزدى شريك: ۱۳۶ / ۶٫

جنايت شريك: ۱۳۷ / ۶٫

قوانين غير معتبر شريك: ۱۳۸، ۱۳۹ / ۶٫

خسارت پيروان شريك: ۱۴۰ / ۶٫

تبعيت از شريكان: ۶۶ / ۱۰٫

خدا و شريكان: ۴۰ / ۳۰٫

مصرف رزق در باطل: ۵۶ / ۱۶٫

شراكت در عبد: ۲۹ / ۳۹٫

صفحه ی ۱۵۱)

*********


مفسدان اقتصادى

مفسد مصلح‏نما: ۱۱ / ۲٫

عهد و پيمان شنبه‏اى: ۱۵۴ / ۴٫

فساد در نابودى نسل: ۲۰۵ / ۲٫

امتحان الهى با ماهى: ۱۶۳ / ۷٫

تعدادى از فسادها: ۲۵ / ۱۳٫

جزاى متخلفان: ۶۵ / ۲٫

درس عبرت: ۶۶ / ۲٫

جزاى محارب و مفسد: ۳۳ / ۵٫

علت امتحان با ماهى: ۱۲۴ / ۱۶٫

علت فساد: ۴۱ / ۳۰٫

علت و كنترل فساد: ۵۶ / ۷٫

زمان كنترل فساد: ۸۵ / ۷٫

نوعى فساد: ۸۵ / ۷٫


يتيم

حق يتيم: ۲ / ۴٫

مراعات اموال يتيم: ۱۵۲ / ۶٫

صفحه ی ۱۵۲)

*********

اصلاح امور يتيمان: ۲۲۰ / ۲٫

حق‏خورى با واسطه: ۳ / ۴٫

اموال سفيهان: ۵ / ۴٫

خورندگان مال يتيم: ۱۰ / ۴٫

حق دخالت در اموال: ۳۴ / ۱۷٫

مستضعفان كشورهاى ديگر: ۷۵ / ۴٫


جداسازى

ترس از تفكيك اموال: ۲۸ / ۹٫

قانون پس دادن اموال: ۶ / ۴٫

ضرورت تفكيك اموال مسلمان و كافر: ۱۱۸ / ۳٫

اثر تخليط: ۱۴۹ / ۳٫

بى اعتنايى به رقيب: ۱۹۶ / ۳٫

جداسازى عمل كفار از مسلمين: ۴۱ / ۱۰٫

كشف استعدادهاى خود نه ديگران: ۳۲ / ۴٫

علت دوستى مسلمان با كافر: ۱۳۹ / ۴٫

علت دوستى كافر با مسلمان: ۱۴۱ / ۴٫

صفحه ی ۱۵۳)

*********

مسلط نبودن كافر: ۱۴۱ / ۴؛ ۱۴۴ / ۴٫

رفت و آمد با كفار: ۶۹ / ۶٫


حقوق زنان

پرداخت حقوق مطلقه ۲۳۶، ۲۴۱ / ۲٫

حقوق عَيّم (زن شوهر مرده): ۲۴۰ / ۲٫

كمك دولت به شوهران: ۱۱ / ۶۰٫

رعايت حقوق زن: ۱۲۷ / ۴٫

رضايت در بخشش مهر۴ / ۴٫

بخشش مهر براى صلح: ۱۲۸ / ۴٫

كم‏ترين رعايت: ۱۲۹ / ۴٫

ادامه‏ى زندگى به‏خاطر ترس از فقر مالى: ۱۳۰ / ۴٫

خروج از سختى با تقوا: ۲ / ۶۵٫

رزق بى حساب: ۳ / ۶۵٫

حقوق مطلقه‏ها و وظيفه‏ى جامعه: ۶ / ۶۵٫

مقدار حقوق هر فرد: ۷ / ۶۵٫

صفحه ی ۱۵۴)

*********


ارث

ارث كلاله: ۱۷۶ / ۲٫

ارث اولاد: ۷ / ۴٫

علت رعايت عدالت: ۹ / ۴٫

تهديد و تبشير براى رعايت: ۱۳، ۱۴ / ۴٫

ارث زن و مرد: ۱۲ / ۴٫

تقسيم ارث: ۸ / ۴؛ ۱۱ / ۴٫

وارث اصلى: ۵۸ / ۲۸٫

ارث وارث اصلى:۱۰ / ۲۳؛ ۱۱ / ۲۳٫

ارث بهشت: ۷۴ / ۳۹٫

علت ارث: ۷۲ / ۴۳٫

ارث كتاب: ۵۳ / ۴۰٫

سرزمين‏هاى گذشتگان: ۲۷ / ۳۳٫

مستكبر و وارث زمين: ۴، ۵، ۶ / ۲۸٫

تهديد وارثان زمين: ۱۰۰ / ۷٫

وارثان زمين: ۱۲۸ / ۷٫

ارث صابران: ۱۳۷ / ۷٫

صفحه ی ۱۵۵)

*********


كافران و دنيا

نابودى سلطنت كافر: ۲۹ / ۶۹٫

عدم كمك به مسكين: ۴۴ / ۷۴؛ ۳۴ / ۶۹٫

عدم رد عذاب با مال: ۹۱ / ۳٫

عالم به خالق: ۹ / ۴۳٫

كمك نكردن با اموال و اولاد: ۱۱۶ / ۳٫

بى اعتقاد به زكات: ۷ / ۴۱٫

سختى قيامت: ۵۰ / ۷٫

عقيده‏ى مستكبر: ۳۸، ۳۹ / ۲۸٫

خجالت در روز جزا: ۴۲ / ۴٫

فكر و عمل كافر: ۲۵ / ۴۰٫

فديه براى رهايى از عذاب: ۵۴ / ۱۰٫

كار كفار: ۷۳ / ۸٫

فديه براى رهايى از عذاب: ۱۸ / ۱۳٫

بى اثرى اعمال: ۱۸ / ۱۴٫

جزاى متكبر: ۲۹ / ۱۶٫

در خانه غير رازق رفتن: ۷۳ / ۱۶٫

صفحه ی ۱۵۶)

*********

ناتوانى مددكاران: ۵۶ / ۱۷٫

مالك خزانه: ۱۰۰ / ۱۷٫

خسارت كفر: ۳۹ / ۳۵٫

عالم به مالك و مربى اصلى: ۸۵، ۸۷، ۸۹ / ۲۳٫

عاقبت خوش‏گذرانى: ۶۴ / ۲۳٫

اعمال كفار: ۳۹، ۴۰ / ۲۴٫

جزاى دنيا و آخرت: ۵۶ / ۴۴٫

عالم به خالق و رازق: ۶۱، ۶۳ / ۲۹٫

دنيا براى كافر: ۲۹ / ۴۰٫

ديد كافر به دنيا: ۳۷ / ۲۳٫

اعتماد كفار به مال و فرزند: ۵۵ / ۲۳٫

علت ظهور نعمت و باور كافر: ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳ / ۱۷٫

اشتباه در حساب: ۵۶ / ۲۳٫

عاقبت دنياطلبى: ۳۰ / ۱۴٫

انتخاب كم و رهايى زياد: ۲۰، ۲۱ / ۷۵٫

دنيا گزيدگان: ۳ / ۱۴٫

انتخاب شى‏ء ضعيف و سست: ۲۷ / ۷۶٫

صفحه ی ۱۵۷)

*********

عذاب در دنيا: ۳۴ / ۱۳٫

افسوس به كمك نكردن مال: ۲۸ / ۶۹٫

ديد كفار به دنيا: ۲۹ / ۶٫

از عجله دنبال ضرر رفتن: ۱۱ / ۱۷٫

سبب فراموشى: ۵۱ / ۷٫

كمك نكردن اولاد و اموال: ۱۷ / ۵۸٫

دنيا دوستان: ۹۶ / ۲٫

عدم كمك مال و كسب: ۲ / ۱۱۱٫

قلب و زبان كافر: ۲۰۴ / ۲٫

تكيه به دنيا: ۴۵، ۴۶ / ۵۶٫

عذاب با اموال دنيا: ۵۵ / ۹؛ ۸۵ / ۹٫

درخواست غذاى دنيايى: ۶۱ / ۲٫

اطمينان به دنيا: ۷۰ / ۱۰٫

دنيا در دست كافر: ۳۵ / ۴۴٫

مريدان دنيا: ۱۴، ۱۵ / ۱۱٫

كافر در دست دنيا: ۱۱ / ۴۸٫

اجازه‏ى بازى براى كفار: ۴۲ / ۷۰٫

صفحه ی ۱۵۸)

*********

ارايه‏ى راه و خوددارى كفار: ۹۰ / ۲۳٫

كافر و مالك اصلى: ۱۷۰ /۴٫

مقايسه‏ى كافر و مؤمن (ناتوان و توانا): ۷۵، ۷۶ / ۱۶٫

مهلت به كافر: ۳۲ / ۱۳٫

خصلت منافق: ۶۷ / ۹٫

خانه‏هاى مستحكم از كوه: ۸۲ / ۱۵٫

عهد در مورد صدقه از مال خليفه: ۷۵ / ۹٫

مالك نبودن آسمان و زمين: ۱۰ / ۳۸٫

بخل از انفاق از كيسه خليفه: ۷۶ / ۹٫

مالك نبودن خزاين رحمت: ۹ / ۳۸٫

عذاب مسخره كننده‏ى صدقه: ۷۹ / ۹٫

لجاجت كافر: ۳۵ / ۶٫

خير بودن ايمان: ۱۰ / ۳٫

سوء استفاده از حليت مال كافر: ۹۴ / ۴٫

حسادت به اموال مسلمين: ۵۰ / ۹٫

صنعت و ضرر كافى: ۴۱ / ۵٫

كينه به‏خاطر روزى دادن به او: ۷۴ / ۹٫

صفحه ی ۱۵۹)

*********

خورندگان مال حرام: ۴۲ / ۵٫

شناخت و كفران نعمت: ۸۳ / ۱۶٫

مانعان از خير: ۱۲ / ۶۸٫

عالم به خالق و پناه به غير او: ۳۸ / ۳۹٫

حمل كننده‏ى هيزم: ۴ / ۱۱۱٫

مطيع مطلق كافر: ۵ / ۱۱۱٫

عقايد كفار: ۱۶ / ۴۳٫

تشويق نكردن به طعام مسكين: ۳ / ۱۰۷٫

خدعه‏ى منافق: ۱۴۲ / ۴٫

منع كنندگان از طعام مسكين: ۷ / ۱۰۷٫

حركت در حدّ وسط: ۱۴۳ / ۴٫

شرارت حسود: ۵ / ۱۱۳٫

مراعات كنندگان عهد: ۳۲ / ۷۰٫

خورندگان از مالك اصلى: ۳، ۲ / ۶۵٫

دنيا براى كافر: ۳۳، ۳۴، ۳۵ / ۴۳٫

مغرور دنيا: ۵ / ۸۰٫

پيشى داشتن دنيا: ۳۸، ۳۹ / ۷۹٫

صفحه ی ۱۶۰)

*********

مشيّت دنيا طلب: ۱۸ / ۱۷٫

قسم دروغ براى طلب دنيا: ۹۲ / ۱۶٫

اجرت حق براى آن‏ها: ۳۸ / ۲۴٫

دنيا دوستى: ۱۰۷ / ۱۶٫

متاع كم و عذاب زياد: ۱۱۷ / ۱۶٫

ضرب المثلى براى دنيا: ۴۵ / ۱۸٫

دنياى رويگردان از ذكر: ۱۲۴ / ۲۰٫

عقايد كفار: ۲۴ / ۴۵؛ ۹ / ۳۵٫

ناتوان در خلقت: ۴ / ۴۶٫

شفيع غيرعاقل و غيرمالك: ۴۳ / ۳۹؛ ۸۶ / ۴۳٫

گوساله پرستى: ۹۲ / ۲٫

درخواست از ناتوان: ۷۱ / ۶؛ ۷۶ / ۵؛ ۱۷ / ۲۹٫

علت اين طلب: ۱۱۳ / ۵٫


مؤمن و دنيا

ايمان و عمل صالح: ۳ / ۱۰۳٫

خوبى‏هاى دنيا: ۳۰ / ۱۶٫

صفحه ی ۱۶۱)

*********

اجرت ايمان و انفاق: ۷ / ۵۷؛ ۲۱ / ۵۷٫

عمل و ايمان: ۱۱۲ / ۲۰٫

صفات نمازگزار: ۲۲ / ۷۰٫

نجات مصلحان: ۱۱۶ / ۱۱٫

نماز دايم: ۲۳ / ۷۰٫

عدالت در جزاى ايمان: ۴ / ۱۰٫

جداكنندگان حق سائل و محروم: ۷۲ / ۹٫

تصديق كنندگان جزا: ۲۶ / ۷۰٫

ارزش ايمان: ۱۹ / ۹٫

ثمر ايمان: ۷۴ / ۸٫

مالك ثواب دنيا: ۱۳۴ / ۴٫

مجاهدان با اموال: ۷۲ / ۸٫

بازيچه بودن دنيا: ۲۰ / ۵۷٫

بشارت در دنيا: ۶۴ / ۱۰٫

حقيقت دنيا: ۶۴ / ۲۹؛ ۳۶ / ۴۷٫

ايمان؛ شكر نعمت: ۷ / ۱۴٫

متاع دنيا و آخرت: ۳۶ / ۴۲٫

صفحه ی ۱۶۲)

*********

رفع مشكل با معنويت: ۹۸ / ۱۰٫

مسجد سازان: ۱۸ / ۹٫

بى ثبات و بى رحم: ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ / ۴۴٫

ايمان و عمل صالح: ۹۴ / ۲۱٫

انتخاب دنيا: ۱۶ / ۸۷٫

وارثان زمين: ۱۰۵ / ۲۱٫

صفات مؤمن: ۳۵ / ۲۲؛ ۱۹ / ۵۱٫

رزق مؤمن: ۵۰ / ۲۲٫

رزق دائم: ۱۴۸ / ۳۷٫

دنبال روزى دائم: ۱۹ / ۱۷٫

درجات دنيا و آخرت: ۲۱ / ۱۷٫

مراعات كنندگان عهد: ۸ / ۲۳٫

طلب دنيا يا آخرت: ۲۰ / ۴۲٫

قوى در مقابل كسب وتجارت: ۳۷ / ۲۴٫

حسنه براى نيكوكار: ۱۰ / ۳۹٫

جزاى ايمان و عمل: ۱۱ / ۶۵؛ ۱۹ / ۳۲٫

كاشت و رشد ايمان: ۲۹ / ۴۸٫

صفحه ی ۱۶۳)

*********

مجاهدان با اموال: ۱۵ / ۴۹٫

كوتاهى سطح زمين (پهناور نبودن زمين): ۴۴ / ۲۱٫

زكات دهندگان: ۴ / ۲۳٫

آرام كننده‏ى زمين: ۱۰ / ۴۳٫

اقامه كنندگان زكات: ۴۱ / ۲۲٫

ضعف در ايمان و دنيا: ۱۱، ۱۲ / ۲۲٫

خواست دنيا از خدا: ۲۰۰، ۲۰۱ / ۲٫

بازيچه بودن دنيا: ۳۲ / ۶٫


اهل كتاب

پاداش بدترين قوم: ۶۰ / ۵٫

اعمال: ۶۳ / ۵٫

سكوت عالمان: ۶۳ / ۵٫

اثر سكوت و اثر عمل به كتاب: ۶۶ / ۵٫


نعمت

رحمت حق بهتر از دنيا: ۵۸ / ۱۰٫

اصل در نعمت‏ها: ۶۹ / ۱۶٫

صفحه ی ۱۶۴)

*********

غنيمت يا جنگ: ۴۲ / ۸٫

اصل حليّت: ۵۴ / ۲۰؛ ۱ / ۶۶٫

سرگرم شدن به دنيا: ۶۹ / ۹٫

اصل استفاده: ۸۱ / ۱۸٫

ناراحتى به‏خاطر دنيا: ۵۸ / ۹٫

نعمت رفع بلا: ۶ / ۱۴٫

نعمت‏هاى فراوان: ۳۴ / ۱۴٫

مثلى براى دنيا و دنياداران: ۲۴ / ۱۰٫

نعمت شير: ۶۶ / ۱۶؛ ۲۱ / ۲۳٫

نعمت همسر و فرزند: ۷۲ / ۱۶٫

لزوم دور شدن از دنيا پرستان: ۱۴ / ۶۸؛ ۱۳۱ / ۲۰؛ ۲۸ / ۱۸؛ ۷۰/ ۶٫

علت اين ضرورت: ۱۳۲ / ۲۰٫

كمك از طريق مال و فرزند: ۱۲ / ۷۱؛ ۶ / ۱۷٫

نعمت گوش، چشم و قلب: ۷۸ / ۱۶٫

جفت براى انسان: ۱۱ / ۴۲٫

روييدنى‏هاى جفت: ۷ / ۲۶٫

صفحه ی ۱۶۵)

*********

متاع انسان و متاع حق: ۹۶ / ۱۶؛ ۶۰ / ۲۸٫

لزوم يادآورى نعمت‏ها: ۴۷، ۱۲۲ / ۲؛ ۳ / ۳۵؛ ۲۰ / ۵٫

قانون موجودات: ۴۸ / ۱۶٫

كار هر ذرّه: ۴۹ / ۱۶٫

تغيير نعمت به دست خلق: ۵۳ / ۸٫


رزق

رزق از ميوه‏ها: ۲۲ / ۲٫

رزق براى همه‏ى گروه‏ها: ۳۸ / ۶٫

زنبور عسل: ۶۸ / ۱۶٫

رزق حيوانات: ۶ / ۱۱٫

مسخر بودن پرنده: ۷۹ / ۱۶٫

استفاده از گوشت شتر: ۳۶ / ۲۲٫

استفاده از رزق‏ها: ۱۴۲ / ۶؛ ۱۱۴ / ۱۶٫

بزرگداشت هدايت: ۳۷ / ۲۲٫

شمارش ارزاق: ۱۶۳، ۱۶۴ / ۶٫

خلق سه دسته حيوان: ۴۵ / ۲۴٫

صفحه ی ۱۶۶)

*********

استفاده حمل و خوراكى از چارپايان: ۷۹ / ۴۰٫

منفعت‏هاى ديگر: ۸۰ / ۴۰٫

حق و رزق طيب: ۲۶ / ۸٫

گستراندن و جمع كردن چارپايان: ۲۹ / ۴۲٫

رزق كريم: ۴ / ۸٫

رزق روى زمين: ۸ / ۱۸٫

علت كم كردن رزق: ۲۷ / ۴۲٫

كم رزقى كافر: ۱۲۶ / ۲٫

اثر توبه در رزق: ۳ / ۱۱٫

نعمت چارپايان: ۵، ۶، ۷، ۸ / ۱۶٫

علت قطع رزق: ۱۱۲ / ۱۶٫

اصلاح نسل حق: ۳۷ / ۱۱٫

نجات حيوانات از انقراض: ۴۰ / ۱۱٫

رزق مهاجر: ۵۸ / ۲۲٫

توكل و نجات: ۴۱ / ۱۱٫

هلاك مخالفان: ۲۷ / ۲۳٫

رزق از آسمان: ۲۲ / ۵۱؛ ۱۱ / ۷۱٫

صفحه ی ۱۶۷)

*********

نعمت لباس از حيوان: ۸۰، ۸۱ / ۱۶٫

بيعت؛ علت رزق: ۱۸ / ۴۸٫

غنيمت: ۱۹ / ۴۸٫

وعده‏ى حق در مورد غنيمت: ۲۰ / ۴۸٫


باران

رحمت بودن باران: ۵۷ / ۷٫

استفاده همه از باران: ۵۸ / ۷٫

باران زيانبار: ۸۴ / ۷٫

عوامل خرابى: ۱۳۳ / ۷٫

اثر باران: ۵۲ / ۱۱٫

فاعل و قابل آب: ۱۷ / ۱۳٫

وسعت در زمين: ۱۰۰ / ۴٫

آمدن باران از خزينه‏ى اصلى: ۲۲ / ۱۵٫

مالك باران و خيرات آن: ۱۰، ۱۱ / ۱۶٫

نعمت باران: ۶۵ / ۱۶٫

باران و راحتى زمين: ۵۳ / ۲۰٫

صفحه ی ۱۶۸)

*********

نازل كننده‏ى باران: ۶۳ / ۲۲٫

قدرت نزول و رفع نزول باران: ۱۸ / ۲۳٫

مالك و اثر باران: ۴۸، ۴۹ / ۲۵٫

خالق و فرستاننده‏ى آب: ۱۱ / ۴۳٫

سبب گوناگونى ميوه‏ها: ۲۸ / ۳۵٫

استفاده از آب: ۲۷ / ۳۲٫

مالك باران: ۲۸ / ۴۲٫

نازل كننده‏ى باران: ۹ / ۵۰٫

نازل كننده‏ى آب شرب: ۶۸، ۶۹ / ۵۶٫

رحمت باران: ۲۱ / ۳۹٫

آبيارى باغ و بوستان توسط باران: ۱۶ / ۷۸٫

زنده كردن زمين: ۱۱ / ۵۰٫

نطفه‏ى باران: ۴۸ / ۳۰٫


زمين

خلقت زمين: ۱۰ / ۳۱٫

جاى حيات و مرگ: ۲۵ / ۷٫

صفحه ی ۱۶۹)

*********

قرارگاه انسان: ۲۴ / ۷٫

جاى معيشت: ۱۰ / ۷٫

فشار زمين به انسان: ۱۱۸ / ۹٫

گستراندن زمين: ۳ / ۱۳٫

رشد توازنى در زمين: ۱۹ / ۱۵٫

سيلو و انبار آذوقه براى همه: ۲۰ / ۱۵٫

خزانه‏ى اصلى نعمت‏هاى زمين: ۲۱ / ۱۵٫

آرامش زمين: ۶۱ / ۲۷٫

سبب انواع انسان و حيوان: ۲۸ / ۳۵٫

ميوه در زمين زنده: ۳۳ / ۳۶٫

باغ‏ها و… در زمين زنده: ۳۴ / ۳۶٫

خارج از توان بشر: ۳۵ / ۳۶٫

زندگى‏ساز: ۵ / ۴۵٫

زمين امن: ۳ / ۹۵٫

آرامش زمين: ۶۴ / ۴۰٫

آرامش براى حيوانات: ۱۰ / ۵۵٫

آرامش براى انسان: ۱۹، ۲۰ / ۷۱٫

صفحه ی ۱۷۰)

*********

رويش دانه و گياه توسط باران: ۱۵ / ۷۸٫

ثبات كوه براى غذا: ۳۲، ۳۳ / ۷۹٫

انبار آذوقه براى حيوان و انسان: ۳۲ / ۸۰٫

رازق و مسير رزق: ۱۷ / ۷۱٫

پستى زمين براى انسان: ۱۵ / ۶۷٫


باد و هوا

باد بشارت دهنده: ۴۶ / ۳۰٫

كشتى و باد: ۳۲، ۳۳ / ۴۲٫

حركت دهنده و نابود كننده‏ى كشتى: ۳۳، ۳۴ / ۴۲٫

خلقت زوج: ۳۶ / ۳۶٫

طلب غذاى آسمانى: ۱۱۲، ۱۱۴ / ۵٫

انواع چشمه: ۷۴ / ۴٫

حكم شتر صالح: ۷۳ / ۷٫

زيادى نعمت‏ها: ۱۸ / ۱۶٫

چشمه و خوراكى براى قوم موسى: ۱۶۰ / ۷٫

سبب خير دنيا: ۱۶۱ / ۷٫

صفحه ی ۱۷۱)

*********

علت ضرر در دنيا: ۱۶۲ / ۷٫

سازنده و مالك شونده: ۷۱ / ۳۶٫

بيعت؛ علت رزق: ۱۸ / ۴۸٫

ذليل كننده و سوار شونده: ۷۲ / ۳۶٫

منفعت حمل و شير: ۷۳ / ۳۶٫


گياهان

شكافنده‏ى دانه: ۹۵ / ۶٫

زندگى گياهى توسط باران: ۹۹ / ۶٫

ارتزاق از يك آب: ۴ / ۱۳٫

خالق باران و باغ: ۶۰ / ۱۷٫

نخل و انگور: ۶۷ / ۱۶٫

باغ و بوستان: ۱۹ / ۲۳٫

تين: ۱ / ۹۵٫

درختى در طور سينا: ۲۰ / ۲۳٫

نخل باسقات: ۱۰ / ۵۰٫

خارج كننده‏ى نبات: ۱۷ / ۷۱٫

سبز كننده و سياه كننده: ۴، ۵ / ۸۷٫

صفحه ی ۱۷۲)

*********


ديه

رفع خصومت با ديه: ۹۲ / ۴٫

جزاى قتل: ۹۳ / ۴٫

قصاص: ۴۵ / ۴٫

اصلاح گناه: ۱۸۲ / ۲٫

جرح: ۱۰۷ / ۵٫


عاد

شهر و قوم عاد: ۶، ۷ / ۸۹٫

بهترين شهر: ۸ / ۸۹٫

محكم‏ترين ساختمان‏ها: ۹ / ۸۹٫

سخترين انسان‏ها: ۱۰ / ۸۹٫

مهمان‏هاى ابراهيم: ۲۴ / ۵۱٫

برخورد با مهمان: ۲۵ / ۵۱٫

تهيه‏ى غذا براى مهمان: ۲۶ / ۵۱٫

صفحه ی ۱۷۳)

*********


وصيت

لزوم وصيت در اموال: ۱۸۰ / ۲٫

گناه تبديل وصيت: ۱۸۱ / ۲٫

استحكام وصيت با شاهد: ۱۰۶ / ۵٫

علت سخت‏گيرى در شاهد: ۱۰۸ / ۵٫


فقر

عدم همكارى اجتماع: ۱۳ / ۵۸٫

اعلام عمومى راهكار: ۱۳ / ۵۸٫

پناه يتيمان: ۶ / ۹۳٫

كمك كننده‏ى فقيران: ۸ / ۹۳٫

كار حكومت: ۹، ۱۰ / ۹۳٫

راهكار درآمدى: ۱۲ / ۵۸٫

فقيران: ۱۷ / ۲۹٫


قرض

اجرت قرض: ۱۱ / ۵۷٫

اجرت دنيا و آخرت: ۱۸ / ۵۷٫

صفحه ی ۱۷۴)

*********

اضافه شدن قرض: ۱۷ / ۶۴٫

انفاق براى خود: ۲۰ / ۷۳٫

قرض پسنديده: ۲۴۵ / ۲٫

جزاى قرض: ۱۲ / ۵٫

اجرت آخر بهتر از اول: ۴ / ۹۳٫

اجرت دنيا: ۱۱۰ / ۲٫

ضايع نشدن اجرت: ۱۹۵ / ۳٫

اجرت در دست حق: ۱۹۸ / ۳٫

عدم ظلم در اجرت: ۴۰ / ۴٫

اجرت ده برابر: ۱۶۰ / ۶٫

اجرت كار خير: ۱۷۳ / ۴٫

آخر كار بودن اجرت: ۹ / ۵٫

اجرت ايمان: ۷۵ / ۳٫

اجرت متقين: ۱۳۳ / ۳٫

اجرت توابين: ۱۳۶ / ۳٫

روز جابه‏جا نشدن جزا: ۴۸ / ۲٫

اجرت متقين: ۱۳۳ / ۳٫

صفحه ی ۱۷۵)

*********

اجرت توابين: ۱۳۶ / ۳٫

غذا و نوشيدنى آخر كار: ۲۴ / ۶۹٫

اجرت انسان: ۳۹ / ۵۳٫

اجرت در پايان كار: ۴۰ / ۵۳٫

بهترين اجرت: ۴۱ / ۵۳٫

آخرين مسير انسان: ۴۲ / ۵۳٫

اجرت عمل صالح: ۶۲ / ۲٫

رتبه‏بندى به حسب عمل: ۱۳۲ / ۶٫

رتبه دهنده: ۱۶۵ / ۶٫

رتبه‏ى مجاهدان با اموال: ۲۰ / ۹٫

اجرت فعل خوب: ۴۳ / ۷۷٫

برگشت آشفته به خود: ۱۲۳ / ۶٫

سر سفره‏ى خود بودن: ۱۶۴ / ۶٫

نتيجه‏ى تقوا و كفر: ۳۵ / ۱۳٫

حساب كارهاى سنگين: ۶ / ۱۰۱٫

اجرت مجاهدان مالى: ۲۱ / ۹؛ ۷، ۹ / ۱۰۱٫

اجرت خردترين كارها: ۸، ۷ / ۹۹؛ ۸ / ۱۰۱٫

صفحه ی ۱۷۶)

*********

اجرت كفار در دنيا: ۴۶ / ۷۷٫

آزادى برده، رسيدگى به گرسنه، يتيم و مستمند: ۱، ۱۴، ۱۵، ۱۶/۹۰٫

حكم طيبات و خبايث: ۱۵۷ / ۷٫


غير طيب

استفاده از طيّبات: ۱۶۸، ۱۷۲ / ۲٫

حرمت ميته، دم، لحم و خنزير: ۱۷۳ / ۲؛ ۳ / ۵؛ ۱۱۵ / ۶٫

رزق طيب: ۹۳ / ۱۰٫

شمارى از حرام‏ها: ۱۴۵، ۱۴۶ / ۶٫

كلمه‏ى طيب: ۲۴، ۲۰، ۱۴

اصل استفاده از طيبات: ۸۸ / ۵؛ ۷۷ / ۲۸٫

كلمه‏ى خبيث: ۲۶ / ۱۴٫

اصل حليت: ۹۳ / ۳؛ ۱ / ۵٫

صيد در حال احرام: ۲ / ۵٫

غذاى حضرت آدم: ۳۵ / ۲٫ ۹۵، ۹۶ / ۵٫

نهى از دخالت بشر در تحريم: ۸۷ / ۵٫

صفحه ی ۱۷۷)

*********

الهى نبودن حرمت يك دسته: ۱۰۳ / ۵٫

عدم حرمت طيبات: ۱۶۰ / ۴٫

علت تيررس بودن حيوان: ۹۴ / ۵٫

عدم حرمت طيبات: ۱۶۱ / ۴٫

حليت صيد با سگ: ۴ / ۵٫

حليت طعام اهل كتاب: ۵ / ۵٫

حرام و اضطرار: ۱۱۹ / ۶٫

استفاده از طيبات: ۵۷، ۵۸ / ۲٫

استفاده مؤمنان از خوراكى: ۹۳ / ۵٫

شراب: ۲۱۹ / ۲٫

طيبات غنيمتى: ۶۹ / ۸٫

خير بودن تحريم خبائث: ۱۱۸ / ۶٫

مساوى نبودن خبيث و طيب: ۱۰۰ / ۵٫

حكم حرام حلال نزد خدا: ۵۹ / ۱۰٫

طيب كننده: ۱۱۸ / ۶٫

اثر نبردن نام خدا: ۱۲۱ / ۶٫

حليت صيد از دريا: ۹۶ / ۵٫

صفحه ی ۱۷۸)

*********

مخلوط كنندگان اموال: ۱۰۲ / ۹٫

سرزمين خشك: ۳۵ / ۱۴٫

روش طيب كردن: ۱۰۳ / ۹٫

رزق در سرزمين طيب: ۳۷ / ۱۴٫


اقتصاد زن

اجر دهنده: ۱۰۳ / ۲٫

حرمت به ارث بردن زن: ۱۹ / ۴٫

ندادن مهر با تهمت: ۲۰ / ۴٫

اعطاى مال در ازدواج: ۲۴ / ۴٫

حرمت زنا: ۳۲ / ۱۷٫

استفاده طيب از همسر: ۶ / ۲۳٫

ازدواج براى فقيران: ۲۵ / ۴٫

غنى شدن با ازدواج: ۳۲ / ۲۴٫

غنا در تحمل مجردى: ۳۳ / ۲۴٫

برترى مالى مرد: ۳۴ / ۴٫

صفحه ی ۱۷۹)

*********


شيطان در اقتصاد

وعده‏ى فقر: ۲۶۸ / ۲٫

روشن‏ترين زيان: ۱۱۹ / ۴٫

وعده‏ى غرور: ۱۲۰ / ۴٫

انصاب و ازلام: ۹۰ / ۴٫

ايجاد اختلاف مالى: ۹۱ / ۴٫

تزيين كننده‏ى پستى‏ها: ۳۹ / ۱۵٫

شريك در اموال و اولاد: ۶۴ / ۱۷٫

شريكان شيطان: ۳۶ / ۴۳٫


اسراف

استفاده‏ى غير مسرفانه: ۳۱ / ۷٫

حكم استفاده: ۳۲ / ۷٫

حرمت فساد: ۳۳ / ۷٫

فرعون از مسرفان: ۸۳ / ۱۰٫

صفت مصرف: ۲۷ / ۱۷٫

عدم اسراف در قتل: ۳۳ / ۱۷٫

صفحه ی ۱۸۰)

*********

بزرگ‏ترين مصرف: ۳۱ / ۴۴٫

روزى مسرفان: ۳۴ / ۵۱٫

جايگاه مسرفان: ۴۳ / ۴۰٫

جزاى مسرف: ۱۲۷ / ۲۰٫

هدايت نشدن مسرفان: ۲۸ / ۴۰٫

گمراهى و بزرگ‏ترين اسراف: ۳۴ / ۴۰٫

اثر اسراف (ناراحتى مالك): ۵ / ۴۳٫

تعليم كارهاى غير لازم: ۱۰۲ / ۲٫

استفاده‏ى صحيح و نهى از فساد: ۶۰ / ۲٫


تبديل

روزه به طعام مسكين: ۱۸۴ / ۲٫

مراسم حج، روزه و سپس صدقه: ۱۹۶ / ۲٫

جريمه‏ى مالى براى شكستن قسم: ۸۹ / ۵٫

هديه‏ى ايمان: ۴ / ۵۸٫

صفحه ی ۱۸۱)

*********


مسخرات

اختلاف شب و روز: ۶ / ۱۰٫

منافع كشتى: ۱۶۴ / ۲٫

كار براى روز و استراحت براى شب: ۶۷ / ۱۰٫

راهنمايى ستارگان: ۹۷ / ۶٫

كار براى روز و استراحت براى شب: ۷۳ / ۲۸؛ ۱۶ / ۱۶٫

شب و روز براى حسابرسى: ۱۲ / ۱۷٫

ماه براى رسيدگى به حساب: ۵ / ۱۰٫

سازنده و مالك: ۳۲ / ۱۴٫

محدوده‏ى تسخير در كشتى سازى : ۳۲ / ۱۴٫

شب، روز، خورشيد و ماه: ۳۳ / ۱۴؛ ۱۲ / ۱۶٫

تسخير دريا: ۱۴ / ۱۶٫

محدوده‏ى قابليّت تسخير: ۶۵ / ۲۲؛ ۲۰ / ۳۱٫

شب براى استراحت: ۱۰ / ۷۸٫

محرك كشتى: ۶۶ / ۱۷٫

روز براى كار: ۱۱ / ۷۸٫

حركت كشتى: ۳۱ / ۳۱٫

صفحه ی ۱۸۲)

*********

كرامات انسان: ۷۰ / ۱۷٫

نعمت كشتى: ۲۲ / ۲۳٫

گوناگونى زراعت: ۱۳ / ۱۶٫

دريا و مواد دريايى: ۱۲ / ۳۵٫

دريا: ۱۲ / ۴۵٫

قابليّت تسخير همه چيز: ۱۳ / ۴۵٫

علت از دست دادن علم: ۷۰ / ۱۶٫

كوه و جويبار: ۱۵ / ۱۶٫

كتاب علمى و لزوم پيروى از علم: ۳۷ / ۱۳٫

تعليم صنايع دفاعى: ۸۰ / ۲۱؛ ۸۱ / ۱۶٫

آفريده شدن همه چيز براى انسان: ۲۹ / ۲٫

مسخرات داود عليه‏السلام : ۱۰ / ۳۴٫

صنعت آهن: ۱۰ / ۳۴٫

مصالح ساختمانى: ۷۴ / ۷٫

تسخير باد توسط سليمان: ۱۲ / ۳۴٫

صفات آهن: ۲۵ / ۵۷٫

ناتوانى كاخ: ۷۸ / ۴٫

صفحه ی ۱۸۳)

*********

آرامش زمين: ۱۰ / ۴۳٫

خانه سازى و قبله: ۸۷ / ۱۰٫

فرستادن آب: ۱۱ / ۴۳٫

ازدواج: ۱۲ / ۴۳٫

تسخير و شكر: ۱۳ / ۴۳٫

ادعاى پادشاهى مصر: ۵۱ / ۴۳٫

خريد ارزان و خوب، ۲۰ / ۱۲٫

تفاخر به ملك: ۵۲ / ۴۳٫

اراده‏ى خدايى براى رشد: ۲۱ / ۱۲٫

خلط پول با رسالت: ۵۳ / ۴۳٫

علم از راه خواب: ۴۳ / ۱۲٫

ترس مردم از ملك ادعايى: ۵۴ / ۴۳٫

علم مقدم بر طرح: ۴۶ / ۱۲٫

غرق مدّعى و پيرو: ۵۵ / ۴۳٫

طرح براى قحطى: ۴۷ / ۱۲٫

عالم اقتصادى: ۵۵ / ۱۲٫

صفحه ی ۱۸۴)

*********


حقوق اجتماعى و برخورد مردم با آن

اراده‏ى الهى: ۵۶ / ۱۲؛ ۲۶، ۲۹ / ۱۷٫

مقيّد كردن با تهديد و صداقت: ۵۹، ۶۰ / ۱۲٫

سختى كشيدگان: ۳۹ / ۲۲٫

مقيّد كردن با فشار مالى: ۶۲، ۶۳ / ۱۲٫

اصلاح جامعه با آن: ۴۰ / ۲۲٫

نگه‏داشتن با متاع دنيا: ۷۲ / ۱۲٫

درخواست از بزرگان: ۸۸ / ۱۲٫

گروه اندك: ۹ / ۱۸٫

مفسد بودن دزدى: ۷۳ / ۱۲٫

خواسته‏ى اين گروه: ۱۰ / ۱۸٫

جزاى دزدى: ۷۵ / ۱۲٫

خواب اين گروه: ۱۱ / ۱۸٫

اموال حاكم اسلامى: ۲۴۷ / ۲٫

بيدارى اين گروه: ۱۲ / ۱۸٫

اثر رشوه در حكومت جور: ۱۸۸ / ۲٫

ايمان و هدايت: ۱۳ / ۱۸٫

صفحه ی ۱۸۵)

*********

زينت و اموال ملوكان: ۸۸ / ۱۰٫

قيام به‏خاطر خدا: ۱۴ / ۱۸٫

روش كرامت: ۶۷ / ۲۲٫

تقسيم كار: ۱۹ / ۱۸٫

علت هلاكت سرزمين: ۴ / ۱۵٫

امت بودن يك شخص: ۱۲۰ / ۱۶٫

سرزمين غير طيب: ۴۵ / ۱۴٫

شاكر نعمت: ۱۲۱ / ۱۶٫

نگاه به اقوام گذشته: ۱۰۹ / ۱۲٫

منعم دنيوى: ۱۲۲ / ۱۶؛ ۴۶ / ۲۲؛ ۳۶ / ۱۶٫

روش كسب مقام: ۷۹ / ۱۷٫

اثر ظلم: ۴۵ / ۲۲٫

سلطنت در زمين: ۸۰ / ۱۷٫

مهلت براى ظلم: ۴۸ / ۲۲٫

حرمت اخراج ضعيفان: ۸۵ / ۲٫

علت تبدل اقوام: ۱۱ / ۲۱٫

تأمين اقتصادى عالمان: ۱۱۲ / ۹٫

صفحه ی ۱۸۶)

*********

علت خرابى شهر: ۱۱۷ / ۱۱٫

كثرت هلاكت دنيا داران: ۵۸ / ۲۸٫

روش جلوگيرى از عذاب: ۱۳ / ۲۱٫

علت هلاكت اقوام: ۵۹ / ۲۸٫


مردم و اقتصاد

نخواستن پول خلقت: ۵۷ / ۵۱٫

سختى و راحتى براى همه: ۱۶۸ / ۷٫

سنگينى و سبكى عمل در آخر: ۱۰۲؛ ۱۰۳ / ۲۳٫

نبود ظلم در اجرت اعمال: ۴۶ / ۴۱٫

كفران نعمت: ۸۳ / ۱۷٫

خوبى و بدى براى خود: ۷ / ۱۷٫

مداخله در حرمت و حليت: ۱۱۶ / ۱۶٫

عمل هر گروه: ۸۴ / ۱۷٫

جابه‏جا نشدن اعمال: ۱۵ / ۱۷٫

فشار اقتصادى براى ارتقا: ۴۲، ۹۴ / ۶٫

صالح و طالح براى خود: ۱۵ / ۴۵٫

صفحه ی ۱۸۷)

*********

جزاى هر كس: ۷۰ / ۳۹٫

ارتقا موجب نزول بركات: ۹۶ / ۶٫

كسب براى خود: ۵۱ / ۳۹٫

بزرگ‏ترين عزت: ۱۰ / ۳۵٫

نعمت دانستن پسر: ۷۵ / ۱۶٫

بزرگ‏ترين ياور: ۳ / ۴۸٫

نقمت دانستن دختر: ۷۹ / ۱۶٫

ذهنيت مردم در سختى و راحتى ۹، ۱۰، ۱۱ / ۱۱٫

انتقام از بدقول: ۱۳۶ / ۷٫

ذهنيت در مورد اموال: ۲۴ / ۹٫

ديدن قدرت در كثرت: ۲۵ / ۹٫

راحتى پس از هر سختى: ۵، ۶ / ۹۴٫

طمع در انسان: ۱۹ / ۷۰٫

كرامت و خير: ۱۵ / ۸۹٫

انسان و حق: ۱۳ / ۷۱٫

در صورت سختى: ۱۶ / ۸۹٫

هنگام سختى: ۶۵ / ۲۹٫

صفحه ی ۱۸۸)

*********

علت بغض و كينه: ۱۴ / ۵٫

اثر راحتى در مردم: ۲۱ / ۱۰٫

علت سختى: ۱۵۲ / ۳٫

انسان در تنگنا: ۲۲ / ۱۰٫

امتحان در نقص اموال: ۱۸۶ / ۳٫

راحتى بعد از تنگنا: ۲۳ / ۱۰٫

امتحان بودن اموال و اولاد: ۲۸ / ۸٫

مردم در سختى و راحتى: ۵۳، ۵۴ / ۱۶؛ ۴۹ / ۳۹؛ ۵۱ / ۴۱؛ ۶۷ / ۱۷٫

ضعف انسان از اين اعمال: ۴۱ / ۱۸٫

آينده‏ى انسان: ۷۲ / ۱۷٫

انسان در خير و شر: ۲۰، ۲۱ / ۷۰٫

عدم آينده نگرى انسان: ۸۵ / ۱۷؛ ۶۸، ۶۹ / ۱۷٫


كمك‏هاى غيبى

تقسيم كنندگان: ۴ / ۵۱٫

كمك ملائكه: ۳۱ / ۴۱٫

صفحه ی ۱۸۹)

*********

استفاده از شياطين: ۸۲ / ۲۱٫

تسخير جن توسط سليمان: ۱۲ / ۳۴٫

تسخير جن توسط سليمان: ۱۳ / ۳۴٫


كنگره ‏ى اقتصادى

اجتماع سواره و پياده: ۲۷ / ۲۲٫

تعديل اقتصادى: ۲۸ / ۲۲٫

يك محور شدن: ۲۹ / ۲۲٫

خير در حدود الهى: ۳۰ / ۲۲٫

حد حيوانات نذرى: ۳۳ / ۲۲٫


افكار متضاد

انفاق كننده: ۵ / ۹۲٫

تصديق كننده‏ى اجر الهى: ۶ / ۹۲٫

جزاى قول و فعل او: ۷ / ۹۲٫

بخل كننده: ۸ / ۹۲٫

تكذيب كننده: ۹ / ۹۲٫

صفحه ی ۱۹۰)

*********

جزاى قول و فعل وى: ۱۰ / ۹۲٫

ناتوانى اموال و كار خدا: ۱۱، ۱۲ / ۹۲٫

توليدگاه و مدفن انسان: ۱۸ / ۷۱٫

مرحله‏اى از توليد: ۳۲ / ۵۳٫

مشغول تفاخر و متفاخر: ۱، ۲ /۱۰۲٫

دوستدار تملق: ۱۸۸ / ۳٫

ناسپاس و بخيل: ۶ / ۱۰۰٫

عدم اكرام يتيم: ۱۷ / ۸۹٫

تشويق نكردن به غذاى مسكين: ۱۸ / ۸۹٫

خورنده‏ى اموال: ۱۹ / ۸۹٫

دوستدار مال: ۸ /۱۰۰؛ ۲۰ / ۸۹٫

طغيان در صورت پندار بى‏نيازى: ۶، ۷ / ۹۶٫

كوتاه‏بين نه بلندنظر: ۷ / ۳۰٫

سير توليد: ۶۷ / ۴۰٫

توليد انسان، حيوان و گياه: ۵ / ۲۲٫

حيات بشرى: ۶۶ / ۲۲٫

تكليف به اندازه و توان: ۱۵۲ / ۶؛ ۲۸۶ / ۲؛ ۶۲/۲۳٫

صفحه ی ۱۹۱)

*********

عظمت صنعت خلقت: ۹ / ۳۴٫

انسان محصول كسب خود: ۳۸ / ۷۴٫

تكليف توانمند: ۹۳ / ۳٫

اختلاف در تلاش: ۴ / ۹۴٫

صندوق عمل هر كس: ۱۴۱، ۱۳۹ / ۲٫

گروه گروه بودن رزق: ۱۴ / ۷۱؛ ۳ / ۶۷٫

مسؤوليت هر كس: ۱۳۴ / ۲٫

غرور به اموال و بخشش حق: ۵ / ۳۵٫

راه و روش مختلف ۴۸/۵


خسارت

خسارت دنيا و آخرت: ۲۵ / ۷۹٫

بدترين خسارت: ۱۵، ۱۶ / ۳۹٫

عذاب دنيا و آخرت: ۲۶ / ۳۹٫

خسارت بيّن: ۲۷ / ۴۵٫

علت خسارت: ۳۵ / ۴۵؛ ۱۱، ۱۲ / ۸۹٫

بدى‏هاى كسب: ۴۸ / ۳۹٫

صفحه ی ۱۹۲)

*********

بدترين ساعت كسب: ۹ / ۶۲٫

خير بودن جلوگيرى از خسارت در اولين فرصت: ۱۱۰ / ۴٫

جنس خسارت: ۱۳ / ۸۹٫


سرمايه‏ دار

سرمايه‏دارترين انسان: ۷۶ / ۲۸٫

تفكر او: ۷۸ / ۲۸٫

نگرش مردم به او: ۷۹ / ۲۸٫

نگرش عالمان به او: ۸۰ / ۲۸٫

كمك نكردن سرمايه‏دار: ۸۱ / ۲۸٫

ديد مردم بعد از گرفتارى سرمايه‏دار: ۸۲ / ۲۸٫

آخرت براى فروتن و مصلح: ۸۳ / ۲۸٫

رفتار ثروتمند و رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : ۳۴ / ۳۴٫

گفتار او: ۳۵ / ۳۴٫

دهنده‏ى رزق و گيرنده‏ى آن: ۳۶ / ۳۴٫

رفتار سرمايه‏دار: ۲۳ / ۴۳٫

فكر و خصلت طالب سرمايه: ۲، ۳ / ۱۰۴٫

صفحه ی ۱۹۳)

*********

افكار راحت‏طلب بى‏درد: ۱۵۶ / ۳٫

خواست منافق سرمايه دار: ۸۶ / ۹٫

عدم درك درست: ۸۷ / ۹٫

اثر اموال: ۹ / ۶۳٫

گناه متمكّن: ۶ / ۶٫

ناراحتى از جهاد در اموال: ۸۱ / ۹٫

جزو سرمايه نبودن اموال: ۳۷ / ۳۴٫

عذاب احتكار نقدينگى: ۳۴، ۳۵ / ۹٫


انبار (صندوق)

اصل اذن در داخل شدن به منازل: ۲۷ / ۲۴٫

برگشت در صورت عدم اذن: ۲۸ / ۲۴٫

بهترين مخفيگاه: ۲۹ / ۲۴٫

خير بودن رهايى از تجارت در ساعتى خاص: ۹ / ۶۲٫

نقص در ميوه‏جات: ۱۳۰ / ۷٫

صفحه ی ۱۹۴)

*********


آرامش و فشار اقتصادى

اثر فشارهاى اقتصادى: ۱۳۴ / ۷٫

آنى بودن فشار اقتصادى: ۱۳۵ / ۷٫

صداقت با همه: ۸ / ۵٫

تجارت بعد از صحبت با مالك: ۱۰ / ۶۲٫

كنار مالك يا مال وى: ۱۱ / ۶۲٫

آرامش دهنده: ۴ / ۱۰۶٫

اثر الفت و آرامش بازار: ۲ / ۱۰۶٫

خانه‏ى سالمندان يا خانه‏ى فرزند: ۲۳ / ۱۷٫

آزادى عمل انسان: ۱۳۵ / ۶؛ ۹۳ / ۱۱٫

موارد راهنمايى شده: ۵ / ۹۸٫

راهنما و آزادى انسان: ۹ / ۱۶٫

عدم ظلم حق: ۱۹ / ۴۶٫

جزاى هر كس و عدم ظلم: ۲۲ / ۴۵٫

جبر نبودن حرمت‏ها: ۱۴۸ / ۶٫

زمين مقدس عنايت حق: ۲۱ / ۵٫

عدم قبول اين عنايت: ۲۲ / ۵٫

صفحه ی ۱۹۵)

*********

حركت به سمت قضاى الهى: ۶۰ / ۶٫

شكر منعم: ۸۸ / ۱۱٫

شكر منعم در هر امتى: ۳۴ / ۲۲٫

آرامش اقتصادى با نزديكى به هم: ۱۸ / ۳۴

فردگرايى اقتصادى: ۱۹ / ۳۴٫

اموال و اولاد براى آزمايش: ۱۵ / ۶۴٫

تضعيف اقتصادى با فردگرايى: ۲۲ / ۳۴٫

رازق همه جانبه: ۲۴ / ۳۴٫


عذاب اقتصادى

دو باغ براى قوم: ۱۵ / ۳۴٫

اثر عدم شكر: ۱۶ / ۳۴٫

علت جزا و سيل: ۱۷ / ۳۴٫


قدرت

قدرتمندان بى ياور: ۱۳ / ۴۷٫

بى اثرى قدرت گذشتگان: ۱۵، ۱۶ / ۴۱٫

صفحه ی ۱۹۶)

*********

مستحكم نبودن خانه و اموال: ۸۲ / ۴۰٫

استحكام خانه‏هاى گذشتگان: ۲۱ / ۴۰٫

نوشته شدن هلاكت همه‏ى گروه‏ها: ۵۸ / ۱۷٫

فساد مكتوب: ۴ / ۱۷٫


تناسب‏ها

جزا و طلب: ۱۴۵ / ۳٫

دنيا و رضايت حق: ۱۵۷ / ۳٫

مجاهدان و قاعدان: ۹۵ / ۴٫

مقايسه دو دسته: ۶۱ / ۲۸٫

ترازوى قيامت: ۴۱ / ۲۱٫

نصب ميزان سنجش: ۷ / ۵۵٫

نهى از رعايت نكردن ميزان: ۸ / ۵۵٫

امر به رعايت ميزان: ۹ / ۵۵٫

ترازوى درست: ۳۵ / ۱۷٫

صفحه ی ۱۹۷)

*********


پولدار و دانا

دوستى آن دو: ۳۲ / ۱۸٫

صفت دنيادار: ۳۳ / ۱۸٫

تفاخر دنيادار: ۳۴ / ۱۸٫

تفكر او نسبت به دنيا: ۳۵ / ۱۸٫

كلام دوست دانا: ۳۹ / ۱۸٫

برترى خواهى دانا: ۴۰ / ۱۸٫


روز حسابرسى

عقوبت به ميزان خسارت: ۱۲۶ / ۱۶٫

حتمى بودن وعده: ۱۳۴ / ۶٫

سؤال از اعمال: ۹۳ / ۱۶٫

حمل نكردن كم‏كارى ديگران: ۱۸ / ۳۵٫

ناتوانى در روز قيامت: ۴۸ / ۱۸٫

خسارت زدگان: ۱۰۳ / ۱۸٫

تلاش دنيوى: ۱۰۴ / ۱۸٫

پوچى عمل يك وعده: ۱۰۵ / ۱۸٫

تقسيم مردم براى دادن اجرت: ۶ / ۹۹٫

صفحه ی ۱۹۸)

*********


كم فروش

صفت كم فروش: ۲، ۳ / ۸۳٫

انذار كم فروش: ۱ / ۸۳٫

عذاب و جزا: ۸۴ / ۱۱٫

عدالت در ترازو: ۸۵ / ۱۱٫

وفاى در كيل: ۱۸۱ / ۲۶٫

ردّ اموال مردم: ۱۸۲، ۱۸۳ / ۲۶٫

صفحه ی ۱۹۹)

*********


فصل سوم:نگاهی به برخی از موضوعات اقتصادی قرآن کریم


« اقتصاد و حقوق یتیمان»

کودکان در هر جامعه‌ای عزیزند. در جامعهٔ ما دیده می‌شود که مهد کودک‌های بسیاری برای آموزش و آرامش کودکان ایجاد شده است و خانواده‌های بابضاعت فرزندان دلبند خود را به آن مراکز می‌برند و مادران، کودکان خود را در حالی که لبخند بر لب دارند و از فضای مهد خود احساس رضایت و شادی می‌کنند و با کیف و لباس‌های فرم و وسایل کمک آموزشی و گاه خوراکی‌های لذیذی، به منزل باز می‌گردانند و با کم‌ترین خراشی که بر روی پوست نازک آنان نقش می‌بندد، ناراحت و دل‌نگران می‌شوند و از کودک خود در مواقع ضروری حمایت‌های لازم را دارند، اما در گوشهٔ

صفحهٔ ۲۰۳)

*********

دیگر شهر، کودکانی دیده می‌شوند که پدر و مادر خود را از دست داده‌اند و بدون هیچ گونه پناهی و با سختی تمام زندگی می‌گذرانند و کسی مسؤول نگه‌داری آنان نمی‌باشد؟

راستی، چگونه می‌توان چنین کودکانی که از سایهٔ مهر و محبت پدر و مادر محروم شده‌اند را حمایت کرد؟ چه سیستم و نظامی می‌تواند فضایی شاد را برای آنان بیافریند تا آنان نیز لذت کودکی کردن را ببرند؟ آیا شهرداری مسؤول جمع‌آوری و نگه‌داری آنان است یا دولت یا مردم مسلمان باید هزینه‌های آنان را به عهده بگیرند یا خود باید کار کنند تا درآمدی داشته باشند و کارهایی مانند کشاورزی، دامداری و باغداری یا نوکری و پادویی انجام دهند؟

آنچه مسلم است و از عهدهٔ ما بر می‌آید، یادکرد از قانون اسلام است. قرآن کریم با طرحی که در این رابطه ارایه می‌دهد، منبع هزینه‌های چنین کودکانی را مشخص کرده و شیوهٔ رسیدگی به آن را ترسیم نموده است و تهدید نموده که در صورت تخلف کلی و قطع این مسیر به طور کلی، خداوند خود اقدام می‌نماید و همه را به سبب تخلف و کوتاهی در رسیدگی نمودن به «یتیمان جامعه» هلاک می‌نماید و اگر تنها عده‌ای آن

صفحهٔ ۲۰۴)

*********

قوانین را رعایت نکنند، به احترام مراعات کنندگان به آنان مهلت داده می‌شود.

قرآن کریم بر حق یتیم و تلاش بر اصلاح زندگی آنان بسیار سفارش نموده و قانون‌های لازم را برای حمایت از آنان وضع نموده است که در این‌جا به برخی از آن اشاره می‌شود:

حق یتیم: ۲ / ۴٫

حق دخالت در اموال: ۳۴ / ۱۷٫

مراعات اموال یتیم: ۱۵۲/۶٫

مستضعفان کشورهای دیگر: ۱۵ / ۴٫

اصلاح امور یتیمان: ۲۲۰ / ۲٫

قانون بازپس دادن اموال: ۶ / ۴٫

اموال سفیهان: ۵ / ۴٫

حق فوری با واسطه: ۳ / ۴٫

غصب مال یتیم: ۱۰ / ۴٫


« درآمدهای افزوده»

سرمایه و پول‌های بسیاری است که در دست برخی از افراد راکد مانده است، حال آیا می‌توان چنین سرمایه‌هایی را با

صفحهٔ ۲۰۵)

*********

هدف توسعهٔ کشور و آبادانی آن و ساخت تفریح‌گاه‌های عمومی جمع‌آوری نمود و آیا چنین عملی از ناحیهٔ دولت اسلامی مشروع است؟

برای نمونه، قرآن کریم پرداخت زکات را با شرایطی بر مسلمانان لازم دانسته است؛ چرا که اگر چنین پولی در دست افراد آن منطقه بماند، فساد آن ناحیه را آسیب را می‌رساند، درست مانند کسی که با اهدای خون، سلامتی خود را تضمین می‌نماید یا شخصی که همهٔ غذای موجود در سفره را نمی‌خورد و مواظب سلامتی معدهٔ خویش است و با بخشش آن به فرد ضعیفی که از آن غذا محروم است، محبت وی را جلب می‌نماید و از پدید آمدن عقدهٔ حقارت در وی جلوگیری می‌نماید و ضریب امنیت اجتماع را افزایش می‌دهد.

دولت می‌تواند اموال افزودهٔ سرمایه‌داران را بگیرد و به مصرف نیازمندان آن برساند تا حق عمومی افراد جامعه پرداخت گردد. عناوین آیاتی که بر درستی و حق بودن این مطلب دلالت دارد همان آیات زکات است.

صفحهٔ ۲۰۶)

*********


نزدیکان به حضرت حق

افرادی که به مالک اصلی؛ یعنی خداوند متعال تقرب دارند از جهت اموال، کسب، کار ومعیشت زندگی چگونه باید اداره شوند؟ چه کاری با آنان مناسب است؟ آیا خداوند حقی برای آنان قایل شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این حقوق چیست؟ موارد مصرف آن کدام است؟

قرآن کریم تحت عناوین زیر به این پرسش‌ها پاسخ می‌گوید: لزوم علم سرپرست و رهبر جامعه، اصل استفاده از طیبات، حق پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله ، اختیار پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در این حق، هدیه به پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله ، موارد مصرف این هدیه و خرید و فروش آن.


« برخی از آموزه‌های اقتصادی قرآن کریم»

برخی معامله‌ها خرد و جزیی و برخی بسیار کلان است. از خرید وفروش نفت، چاه نفت، زمین تا غذای خانه و گرفتن یک نوشیدنی گوارا برای یک دوست، همه معامله است. برخی از آموزه‌های قرآن کریم در این زمینه عبارت است از:

صفحهٔ ۲۰۷)

*********


محدودهٔ ملک حق

«له ما فی السماوات وما فی الأرض وما بینهما وما تحت الثری»(۱).

خداوند مالک آنچه در آسمان و آنچه در زمین و آنچه در بین آن دو و آنچه در زیر زمین است می‌باشد.

آیهٔ شریفه گستردگی ملک حق را بیان می‌دارد که در ید قدرت هیچ یک از انسان‌ها نیست بلکه هر انسانی، خود ملک حق است. این آیه، سند و قبالهٔ ملک خداست که محدودهٔ آن را از هر چهار جهت مشخص کرده است.


مالک بی نیاز

«للّه ما فی السماوات وما فی الأرض وإنّ اللّه لهو الغنی الحمید».

خداوند مالکی است بی‌نیاز و محتاج کسی نیست و در واقع، کسی (ذات دار و دارای استقلال) در عالم نیست و هرچه هست ملک خداست و بر این اساس، ادعای ملکیت توهم است و هر مالکی با ملکش برای حق است. خاطرنشان


۱ـ طه / ۶٫

صفحهٔ ۲۰۸)

*********

می‌گردد که در هر دو آیهٔ شریفه، ضمیر غایب (ه) برای حق آمده است.


مالک و وارث

«وللّه ملک السموات والأرض وإلی اللّه المصیر»(۱).

ملک آسمان و زمین برای خداوند است و فرجام شما اوست و باید پاسخ دهید که ملک حق را چگونه به مصرف رسانیده‌اید.

خداوند، مالک آسمان و زمین است و آسمان و زمین به سوی او در سیر و حرکت است؛ مثل صاحب کارخانه‌ای که خط تولید آن را مالک است و همهٔ اموال به او تعلق دارد. خداوند صاحب زمین و آسمان است که در آن گیاهان و حیوانات و انسان حتی جمادات و سنگ و خاک و همه در حال رشد و تکامل هستند و رشد در کرات و سیارات و کهکشان‌ها نیز وجود دارد و نهایت رشد آن به‌سوی خداست. خداست که هر خوب و بدی به او می‌رسد و خداست پایان رشد انسان که خود در خط تولید، کارگر الهی است و هر چیزی به آن می‌انجامد.


۱ـ نور / ۴۲٫

صفحهٔ ۲۰۹)

*********

«صراط اللّه الذی له ما فی السماوات وما فی الأرض، ألا إلی اللّه تصیر الأمور»(۱).

آیهٔ پیشین، خود آسمان و زمین را ملک خداوند می‌دانست و این آیه آنچه را در آسمان و زمین است، ملک او می‌داند. آیهٔ پیش، از سیر کواکب سخن می‌گفت و این آیه حتی اموری مانند لغات و معانی را نیز شامل می‌شود.

«تبارک الذی له ملک السماوات والأرض وما بینهما وعنده علم الساعة وإلیه ترجعون»(۲).

ملک آسمان و زمین برای اوست و هر آنچه بین این دو وجود دارد و علم ساعت نزد اوست و به سوی او باز می‌گردند.

«له ملک السماوات والأرض وإلی اللّه ترجع الأمور»(۳).

«ألا إنّ للّه ما فی السماوات والأرض قد یعلم ما أنتم علیه»(۴).

«الذی له ملک السماوات والأرض ولم یتّخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، فخلق کلّ شیء فقدّره تقدیرا»(۵).


۱ـ شوری / ۵۳٫

۲ـ زخرف / ۸۵٫

۳ـ حدید / ۵٫

۴ـ نور / ۶۴٫

۵ـ فرقان / ۲٫

صفحهٔ ۲۱۰)

*********


اجرت

قرآن کریم چگونگی محاسبهٔ کارمزد و تشویقی را تعیین می‌نماید. مزد در نزد مردم به اعمال تعلق می‌گیرد و قرآن کریم فکر یا اندیشه‌های قلبی را نیز مورد کارمزد می‌داند.

در دنیای امروزی فکر، بدون نوشتن و عملیاتی کردن آن اجرت ندارد و حقوقی برای متفکرانی که تأثیرگذاری آنان در اجتماع محسوس نیست در نظر گرفته نمی‌شود؛ در حالی که خداوند به آنان اجر می‌دهد.

برخی از این که اجرت عمل آنان در لیست حقوقی دیگران ثبت شود دل‌نگران هستند، ولی آیا مشکل در کارگاه هستی و در آخرت وجود ندارد.


شریک دزد

«وجعلو لِلّه ممّا ذرء من الحوت والأنعام نصیبا، فقالوا هذا لِلّهِ بزعمهم وهذا شرکائنا، فما کان لشرکائهم، فلا یصل إلی اللّه، وما کان للّه، فهو یصل إلی شرکائهم، ساء ما یحکمون»(۱).

«وکذلک زین لکثیر من المشرکین قتل أولادهم شرکاءهم


۱ـ انعام / ۱۳۶٫

صفحهٔ ۲۱۱)

*********

یردّوهم ولیلبسوا علیهم دینهم، ولو شاء اللّه ما فعلوه، فذرهم، وما یفترون»(۱).


جنایت به خاطر ترس از فقر مال

«قل تعالوا أتل ما حرّم ربّکم علیکم ألاّ تترکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا أولادکم من إملاق، نحن نرزقکم وایاهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التی حرّم اللّه إلاّ بالحقّ، ذلکم وصّلکم به لعلّکم تعقلون»(۲).

«لا تقتلوا أولادکم خشیة إملاق، نحن نرزقهم وایاکم، أنّ قتلهم کان خطئا کبیرا»(۳).


قوانین غیر معتبر در شراکت

«وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا یطعمها إلاّ من نشاء بزعمهم، وأنعام حرّمت ظهورها، وأنعام لا یذکرون اسمَ اللّه علیها افتراءً علیه، سیجزیهم بما کانوا یفترون»(۴)

«وقالوا ما فی بطون هذه الأنعام خالصته لذکورنا، ومحرّم


۱ـ انعام / ۱۳۶٫

۲ـ انعام / ۱۵۱٫

۳ـ اسراء / ۳۱٫

۴ـ انعام / ۱۳۸٫

صفحهٔ ۲۱۲)

*********

علی أزواجنا، وأن یکون میتةً، فهو فیه شرکاء، سیجزیهم وصفهم، إنّه حکیم علیم»(۱).


خسارت ولد

«قد خسر الذین قتلوا أولادهم سفها بغیر علم، وحرّموا ما رزقهم اللّه افتراءً علی اللّه، قد ضلّوا، وما کانوا مهتدین»(۲).


تبعیت از شریکان

«ألا إنّ للّه من فی السموات ومن فی الأرض، وما یتبع الذین یدعون من دون اللّه شرکاء، إن یتبعون إلاّ الظنّ، وإن هم إلاّ یخرصون»(۳).


مصرف شریکان

«ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا ممّا رزقناهم، تاللّه لَتُسئلنّ عمّا کنتم تفترون»(۴).


۱ـ انعام / ۱۳۹٫

۲ـ انعام / ۱۴۰٫

۳ـ یونس / ۶۶٫

۴ـ نحل / ۵۶٫

صفحهٔ ۲۱۳)

*********


خدا و شرکا

«اللّه الذی خلقکم ثمّ رزقکم ثمّ یمیتکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانه وتعالی عمّا یشرکون»(۱).

«ضرب اللّه مثلاً فیه شرکاء متشاکسون ورجلاً سَلما لرجل هل یستویان مثلاً الحمدللّه بل أکثرهم لا یعلمون»(۲).


دزدی شریک

خداوند مالک اصلی همه چیز است و کسی در تملک اموال با او شریک نیست و تنها از آن با حفظ حقوق و مقررات ویژه‌ای می‌توانند استفاده ببرند؛ اما در این میان، عده‌ای برای خدا در تملک اموال شریک قرار داده‌اند و قربانیان و نذوراتی را برای خدا و شریکان وی می‌آورند و شریکان این اموال را از خداوند می‌دزدند که در اقتصاد جامعه تأثیرگذار است. اگر مسؤولان امامزاده‌ها و مؤسساتی که از امور خیریه تأمین می‌شود، تعهد لازم نداشته باشند و نذورات و اوقاف را در جای خود به مصرف نرسانند همانند بتانی هستند که باور مردم را در اعتقاد و ایمان سست می‌نمایند: «وجعلوا للّه ممّا ذرأ من الحرث والأنعام نصیبا»؛ آنان برای جلب نظر مردم، سهمی برای خدا


۱ـ روم / ۴۰٫

۲ـ زمر / ۲۹٫

صفحهٔ ۲۱۴)

*********

قرار می‌دادند: «فقالوا هذا للّه بزعمهم وهذا لشرکائنا»؛ در حالی که مسجد، حمام، مقابر و اماکن عمومی نیازی به غذا و آذوقه ندارد، بلکه مردم هستند که به این امور نیاز دارند و شریکان خود را مثل زالو به گلوگاه‌های اقتصاد می‌چسبانند و آبادی روستا یا شهر و خیراتی که حق فقیران است را با آسیب روبه‌رومی‌سازند.

«فما کان لشرکائهم فلا یصل إلی اللّه وما کان للّه فهو یصل إلی شرکائهم»(۱)؛ اگر شریکان مالی را اضافه می‌آوردند، به خدا نمی‌رسید، ولی در هر صورت از خداوند به آن‌هامی‌رسیدوهمهٔ نیازهای خود و خانواده و اطرافیان را از تولیت تأمین می‌نمودند.


جنایت شریک

«وکذلک زین لکثیر من المشرکین قتل أولادهم شرکاءُهم لیردّوهم ولیلبسوا علیهم دینهم ولو شاء اللّه ما فعلوه قدرهم وما یفترون».

این شریکان، پول‌های بادآورده‌ای دارند که با مصرف آن، روحیهٔ خونخواری می‌یابند و قانون‌هایی از روی‌هواوهوس‌تهیه می‌کنند تا مردم همانند کلاف در هم پیچیده، مشکل را تشخیص ندهند و طبقهٔ سوم جامعه پی‌آمدهای عمل آنان راتحمل کنند.


۱ـ انعام / ۱۳۶٫

صفحهٔ ۲۱۵)

*********

«وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا یطعمها إلاّ من نشاء بزعمهم، وأنعام حرّمت ظهورها وأنعام لا یذکرون اسم اللّه علیها، افتراءً علیه، سیجزیهم بما کانوا یفترون»(۱).

«وقالوا ما فی بطون هذه الأنعام خالصته لذکورنا ومحرّم علی أزواجنا وإن یکن میتةً فهو شرکاء سیجزیهم وصفهم إنّه حکیم علیم»(۲).

شریکان به خاطر طمع شخصی همه آذوقه‌ها را به سمت خود سوق می‌دادند و به آن حالت قانونی می‌دهند؛ در حالی که آذوقه باید بین ضعیفان تقسیم شود و یا در قانون مالیات دخالت می‌نمایند و اموال را به نفع خود جمع می‌کنند و یا قانون را به نفع خود می‌نویسند؛ در حالی که در گمراهی آشکار می‌باشند، ولی خود از آن غافل هستند و به آن توجه ندارند:

«قد خسر الذین قتلوا أولادهم سفها بغیر علم، وحرّموا ما رزقهم اللّه افتراءً علی اللّه، قد ضلّوا، وما کانوا مهتدین»(۳).

  


۱ـ انعام / ۱۳۸٫

۲ـ انعام / ۱۳۹٫

۳ـ انعام / ۱۴۰٫

صفحهٔ ۲۱۶)

*********

 

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising