توضيح المسائل : جلد دوم : پيشگفتار

توضیح المسائل : جلد دوم

توضیح المسائل جلد دوم احکام دینی برابر با فتاوای حضرت آیت‌الله العظمی حاج محمدرضا نکونام ادام الله ظله العالی

توضیح المسائل : جلد دوم

 شناسنامه

‏سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : توضیح‌المسائل / محمدرضا نکونام.
‏مشخصات نشر : تهران: انتشارات صبح فردا‏‫،۱۳۹۳.‭‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ ج.‬
‏شابک : ‏‫دوره‬‬‬: ‏‫‭۹۷۸-۹۶۴-۲۸۰۷-۸۴-۰‬‭‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۲‭‬‬: ‏‫‭۹۷۸-۹۶۴-۲۸۰۷-۸۴-۰‬‭‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ اول: ۱۳۹۳)(فیپا).‭‬‬
‏موضوع : فقه جعفری — رساله عملیه
‏موضوع : فتوا‌های شیعه — قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭BP۱۸۳/۹‏‫‬‭/ن۸ت۹ ۱۳۹۳‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫ ‏‫‬‭م۸۵-۳۷۵۵۵

 

(۴)


 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

            پیش‌گفتار··· ۲۳

بخش پنجم: اقتصاد

اقتصاد··· ۲۷

۱۰ ـ معامله (دادوستد)

            مشاغل و درآمدها··· ۲۹

۱۱ ـ خرید و فروش (بیع)

    پسندیده‌های معامله··· ۳۵

    معاملات باطل و حرام··· ۳۷

        خرید و فروش چیزهای نجس··· ۳۸

        خرید و فروش آلات حرام··· ۴۱

    داد و ستدهای مکروه··· ۴۳

    خرید و فروش··· ۴۳

        شرط‌های فروشنده و خریدار··· ۴۴

        شرط‌های جنس و عوض آن··· ۴۷

        خرید و فروش چیزهای وقفی ۴۸

ربا و رباخواری ۵۱

انواع معامله··· ۵۵

        ۱ ـ نقد··· ۵۵

(۵)

        ۲ ـ نسیه··· ۵۵

        ۳ ـ سَلَفْ··· ۵۶

    فروش طلا و نقره به طلا و نقره··· ۵۹

    خرید و فروش میوه‌ها··· ۶۰

۱۲ ـ گونه‌های فسخ (خیارات)

        مواردی که می‌توان معامله را فسخ نمود··· ۶۳

    بیع شرط··· ۶۶

    عیب کالای مورد معامله··· ۶۷

    مسایل تکمیلی خیارات··· ۷۰

    اقاله (به‌هم زدن معامله)··· ۷۱

احتکار و قیمت‌گذاری حکومتی ۷۳

۱۳ ـ حَجر

    اقسام محجوران··· ۷۵

        یکم ـ نابالغ··· ۷۵

        دوّم و سوم ـ سفیه و دیوانه··· ۷۷

        چهارم ـ مفلس··· ۷۸

۱۴ ـ شرکت

    شرایط شرکت قراردادی ۸۲

    احکام شرکت··· ۸۳

        تصرف در اموال شرکت··· ۸۶

        تقسیم مال مشترک ۸۸

۱۵ ـ شُفعه

    شُفعه··· ۹۱

۱۶ ـ اجاره و سرقفلی

        شرایط دو طرف اجاره··· ۹۵

        شرایط مالی که اجاره داده می‌شود··· ۹۸

        اجیر شدن زن شیرده··· ۹۹

        شرایط استفاده از مالی که اجاره داده می‌شود··· ۹۹

(۶)

    مسایل تکمیلی اجاره··· ۱۰۱

        ضامن بودن پزشک ۱۰۴

        فسخ اجاره··· ۱۰۵

    سرقفلی ۱۰۸

۱۷ ـ رهن (گرو گذاری)

    شرایط رهن··· ۱۱۳

    احکام رهن··· ۱۱۵

۱۸ ـ جُعاله (جایزه)

    شرایط و احکام جعاله··· ۱۲۰

۱۹ ـ مضاربه (سرمایه و کار)

    شرایط و احکام مضاربه··· ۱۲۳

۲۰ ـ کشاورزی (مزارعه)

    مزارعه (کشاورزی مشاعی)··· ۱۲۸

        شرط‌های مزارعه··· ۱۲۸

        تمام شدن مدت مزارعه و به دست نیامدن حاصل··· ۱۳۴

۲۱ ـ مُساقات (باغ‌داری مشاعی)

        شرایط مساقات··· ۱۳۷

    مغارسه··· ۱۴۱

۲۲ ـ احیای موات، حیازت و تحجیر

    حریم··· ۱۴۵

    مشترکات··· ۱۴۷

    حیازت و تحجیر··· ۱۴۷

    مجهول المالک ۱۴۸

بخش ششم: بانک‌داری و بیمه

۲۳ ـ بانک‌داری اسلامی

    کارکردهای بانکی ۱۵۴

    یکم ـ قرض گرفتن··· ۱۵۴

(۷)

    دوم ـ سپرده‌گذاری ۱۵۶

    سوم ـ اعتبارات بانکی ۱۵۷

        واردات و صادرات کالا··· ۱۵۸

        اقسام اعتبارات··· ۱۵۹

    چهارم ـ نگه‌داری کالا··· ۱۶۲

    پنجم ـ فروش کالای متروکه··· ۱۶۲

    ششم ـ کفالت بانکی ۱۶۳

    هفتم ـ فروش سهام··· ۱۶۴

    هشتم ـ فروش اوراق بهادار··· ۱۶۵

    نهم ـ حواله‌های داخلی و خارجی ۱۶۵

    دهم ـ جایزه‌های بانکی ۱۶۹

    یازدهم ـ وصول چک یا سفته··· ۱۷۲

    دوازدهم ـ خرید و فروش ارز··· ۱۷۳

    سیزدهم ـ اضافه برداشت··· ۱۷۳

    چهاردهم ـ تنزیل برات··· ۱۷۴

    احکام بانک‌داری ۱۷۵

        قرض الحسنه··· ۱۷۷

۲۴ ـ سفته

    سفته··· ۱۷۹

۲۵ ـ بیمه

        شرایط بیمه··· ۱۸۳

        صیغه و قرارداد بیمه··· ۱۸۴

        تخلف از تعهدات··· ۱۸۴

بخش هفتم: وجوهات شرعی و دارایی‌های عمومی

منابع مالی اسلام··· ۱۸۹

۲۶ ـ خمس

    موارد وجوب خمس··· ۱۹۲

    الف ـ درآمد (منفعت کسب)··· ۱۹۲

        سال خمسی ۱۹۵

(۸)

        خمس سرمایه و ترقی قیمت··· ۱۹۶

        مخارج و هزینه‌ها··· ۱۹۸

        خمس خانه و اثاثیه منزل··· ۱۹۹

    ب ـ معدن··· ۲۰۸

    ج ـ گنج··· ۲۱۰

    د ـ مال آمیخته به حرام··· ۲۱۲

    هـ ـ گوهرهای دریایی ۲۱۴

    و ـ غنیمت··· ۲۱۵

    ز ـ زمین کافر ذمّی ۲۱۷

    مصرف خمس··· ۲۱۸

        سهم سادات··· ۲۱۹

        مصرف سهم مبارک امام··· ۲۲۳

۲۷ ـ زکات

        نیت زکات··· ۲۲۵

        موارد زکات··· ۲۲۷

    شرایط واجب شدن زکات··· ۲۲۷

    زکات گندم، جو، خرما و کشمش··· ۲۳۱

    نِصاب طلا و نقره··· ۲۳۸

        نِصاب نقره··· ۲۳۹

    شتر، گاو و گوسفند··· ۲۴۱

        نِصاب شتر··· ۲۴۲

        نصاب گاو و گاومیش··· ۲۴۳

        نصاب گوسفند··· ۲۴۴

        زکات سرمایه··· ۲۴۷

    موارد مصرف زکات··· ۲۴۷

    احکام مصرف زکات··· ۲۴۹

    دیگر مسایل زکات··· ۲۵۴

زکات فطره··· ۲۶۱

(۹)

    موارد مصرف زکات فطره··· ۲۶۵

    مسایل تکمیلی زکات فطره··· ۲۶۷

۲۸ ـ انفال (دارایی‌های عمومی)

        موارد انفال··· ۲۷۱

        دولت اسلامی و انفال··· ۲۷۲

۲۹ ـ مالیات

    انواع مالیات··· ۲۷۴

        تفاوت مالیات دولتی و وجوهات شرعی ۲۷۴

        مالیات دولتی ۲۷۵

        وجوهات شرعی ۲۷۶

        لزوم آگاهی و توانمندی در هزینه وجوهات··· ۲۷۷

بخش هشتم: تغذیه

۳۰ ـ تغذیه و خوراک

        شناخت پرندگان حلال گوشت و حرام گوشت··· ۲۸۲

        اجزای حرام حیوان حلال گوشت··· ۲۸۳

        خاک ۲۸۴

        چیزهای زیان‌آور··· ۲۸۴

        استعمال مواد مخدر و دخانیات··· ۲۸۴

        گوشت حیوانات··· ۲۸۵

        حیواناتی که حرام گوشت می‌گردند··· ۲۸۵

        مصرف شراب و آب‌جو··· ۲۸۶

        نجات جان مسلمان و غیر مسلمان··· ۲۸۷

    آداب غذا خوردن··· ۲۸۸

        ناپسندها در غذا خوردن··· ۲۸۹

        آداب آشامیدن··· ۲۹۰

        ناپسندها در آشامیدن آب··· ۲۹۰

۳۱ ـ ذبح (سر بریدن حیوان)

(۱۰)

        شرایط حلال بودن حیوان··· ۲۹۱

        چگونگی سربریدن حیوان··· ۲۹۲

        شرایط سر بریدن حیوان··· ۲۹۳

        چگونگی کشتن شتر··· ۲۹۶

        آداب کشتن حیوان··· ۲۹۷

۳۲ ـ صید

        صید ملخ··· ۳۰۰

۳۳ ـ شکار

        شکار با اسلحه··· ۳۰۳

        شکار با سگ شکاری ۳۰۶

بخش نهم: خانواده

۳۴ ـ پیوند ازدواج

پیوند زناشویی ۳۱۵

        گونه‌های ازدواج··· ۳۱۵

    قانون عقد··· ۳۱۶

        دستور خواندن عقد دایم··· ۳۱۷

        چگونگی خواندن عقد موقّت··· ۳۱۷

        شرایط عقد··· ۳۱۸

    احکام عقد··· ۳۲۰

    عیب‌هایی که به واسطه آن می‌توان عقد را بر هم زد··· ۳۲۲

    زنانی که ازدواج با آنان حرام است··· ۳۲۴

        ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده همسر··· ۳۲۵

        زن زناکار··· ۳۲۶

        عقد کافر··· ۳۲۶

        زنا با زن شوهردار··· ۳۲۶

        لواط··· ۳۲۸

        ازدواج در زمان احرام··· ۳۲۸

(۱۱)

        نزدیکی با دختر نابالغ··· ۳۲۹

    دیگر احکام عقد··· ۳۳۰

    اداره زندگی زناشویی ۳۳۱

    مهر··· ۳۳۲

        مرتد··· ۳۳۳

    مسایل تکمیلی زناشویی ۳۳۴

        زمان ازدواج··· ۳۳۵

        هزینه و ازدواج زنی که از شوهر خود خبر ندارد··· ۳۳۷

ازدواج موقت··· ۳۳۹

نگاه، ملامسه و صدا··· ۳۴۳

پوشش و زینت··· ۳۴۷

شیردهی (رضاع)··· ۳۴۹

    شرایط محرم شدن رضاعی ۳۵۱

    آداب شیر دادن··· ۳۵۵

حقوق متقابل پدر و مادر و فرزندان··· ۳۵۹

        نفقه··· ۳۵۹

        پسندیده‌های پس از ولادت··· ۳۶۱

        عقیقه··· ۳۶۲

        حضانت (نگهداری کودک)··· ۳۶۳

        فرزندخوانده··· ۳۶۵

۳۵ ـ طلاق (جدایی)

    احکام طلاق··· ۳۶۸

        صیغه طلاق··· ۳۷۰

        عدّه طلاق··· ۳۷۱

        عده وفات··· ۳۷۳

    طلاق باین و رِجْعی ۳۷۴

        طلاق باین··· ۳۷۴

    طلاق رجعی ۳۷۵

(۱۲)

        چگونگی رجوع··· ۳۷۵

    احکام تکمیلی طلاق··· ۳۷۷

۳۶ ـ طلاق خُلع و مبارات

    طلاق خلع··· ۳۷۹

        خواندن صیغه··· ۳۷۹

    طلاق مبارات··· ۳۸۰

۳۷ ـ ظهار

            اقسام ظهار و شرایط آن··· ۳۸۳

۳۸ ـ ایلا

            شرایط ایلا··· ۳۸۷

۳۹ ـ لعان

        چگونگی لعان··· ۳۹۲

بخش دهم: روابط و حقوق اجتماعی

۴۰ ـ روابط اجتماعی

    احکام روابط اجتماعی ۳۹۸

        آزار رساندن به مؤمن··· ۳۹۸

        غیبت··· ۳۹۹

۴۱ ـ ضمانت

        انواع ضمانت··· ۴۰۷

    شرایط ضمانت··· ۴۰۸

۴۲ ـ وکالت

        صیغه وکالت··· ۴۱۳

    شرایط وکالت··· ۴۱۳

        وکالت؛ عقد جایز··· ۴۱۵

۴۳ ـ کفالت

        صیغه کفالت··· ۴۱۹

    شرایط کفالت··· ۴۱۹

۴۴ ـ حواله

        شرایط حواله··· ۴۲۱

(۱۳)

    احکام حواله··· ۴۲۲

۴۵ ـ قرض (دین)

        صیغه قرض··· ۴۲۵

    احکام قرض··· ۴۲۶

    قرض ربایی ۴۲۸

۴۶ ـ عاریه

        انواع عاریه··· ۴۳۲

        ضمان عاریه··· ۴۳۳

        عاریه؛ عقد جایز··· ۴۳۳

        عاریه دادن ظرف نجس یا مال غصبی ۴۳۴

۴۷ ـ مصالحه (سازش)

        شرایط مصالحه··· ۴۳۷

        سازش بر معاوضه··· ۴۳۸

۴۸ ـ ودیعه (امانت)

    شرایط امانت··· ۴۴۳

    احکام امانت··· ۴۴۵

        حفظ امانت در جای سفارش شده··· ۴۴۶

        غصب امانت··· ۴۴۷

        درگذشت صاحب امانت یا امانت دار··· ۴۴۹

۴۹ ـ هبه (بخشش)

        شرایط هبه··· ۴۵۳

        مواردی که نمی‌توان هبه را فسخ کرد··· ۴۵۴

۵۰ ـ صدقه

        شرایط صدقه دهنده··· ۴۵۷

۵۱ ـ قسم

        ویژگی‌های قَسَم··· ۴۵۹

        کفاره قسم··· ۴۵۹

        قسم دروغ··· ۴۶۰

(۱۴)

    شرایط قسم··· ۴۶۰

۵۲ ـ نـذر

        انواع نذر··· ۴۶۳

        صیغه نذر··· ۴۶۳

    شرایط نذر··· ۴۶۴

        نذر برای حرم امامان :··· ۴۶۸

        نذر شوهردادن دختر··· ۴۶۹

۵۳ ـ عهد

    عهـد··· ۴۷۱

۵۴ ـ مسابقه و سرگرمی

        شرایط مسابقه··· ۴۷۳

۵۵ ـ قرعه‌کشی و اعانه

    قرعه‌کشی و اعانه··· ۴۷۷

۵۶ ـ لُقَطه (چیزهای پیدا شده)

    لُقَطه (چیزهای پیدا شده)··· ۴۷۹

۵۷ ـ غصب

        غصب مکان‌های همگانی ۴۸۵

        غصب خزانه دولت··· ۴۸۶

        تصرف در مال غصبی ۴۸۷

        غصب زمین··· ۴۸۷

        غصب مال رهنی ۴۸۸

    ضمان··· ۴۸۹

        تلف شدن مال غصبی ۴۹۰

۵۸ ـ تقاص (بازپس‌گیری)

    تقاص (بازپس‌گیری)··· ۴۹۳

۵۹ ـ کفارات

    کفارات··· ۴۹۵

۶۰ ـ وقف

        صیغه وقف··· ۴۹۷

(۱۵)

    انواع وقف··· ۴۹۸

        شرایط واقف و وقف··· ۴۹۹

    سرپرستی و نظارت بر وقف··· ۵۰۰

    تحبیس ملک ۵۰۳

    سُکنی، عُمْری و رُقْبی ۵۰۳

بخش یازدهم: سیاست‌های کلان اسلامی

۶۱ ـ سیاست‌های کلان اسلامی

    حفظ و گسترش باورهای دینی ۵۰۸

    استقلال فرهنگی ۵۰۹

    استقلال سیاسی ۵۱۱

    استقلال اقتصادی ۵۱۲

۶۲ ـ حکومت دینی، مرجعیت و رهبری

        فقه و شرایط فقیه··· ۵۱۶

        فقاهت؛ رمز ماندگاری تشیع··· ۵۱۶

    مرجعیت و رهبری دینی ۵۱۷

        شرایط احراز موقعیت رهبری دینی ۵۱۷

        تفاوت در ولایت تشریع و تکوین··· ۵۱۸

        مقبولیت عمومی فقیه··· ۵۱۸

        انتصابی بودن ولایت فقیه··· ۵۱۹

        حدود فقاهت و پاسخ‌گویی به مردم··· ۵۲۰

        صاحبان معرفت دینی ۵۲۱

        چندگانگی فقیهان و حوزه اقتدار آنان··· ۵۲۱

        زمان‌شناسی فقیه··· ۵۲۳

        رهبری، منصبی الهی، حقیقی و شخصی ۵۲۳

۶۳ ـ امر به معروف و نهی از منکر

        جایگاه امر به معروف و نهی از منکر··· ۵۲۷

    شرایط امر به معروف و نهی از منکر··· ۵۲۸

    مراتب امربه معروف ونهی ازمنکر··· ۵۳۰

(۱۶)

۶۴ ـ دفاع و جهاد

    دفاع از حقوق شخصی ۵۳۳

    انواع جهاد··· ۵۳۵

        شرایط جهاد··· ۵۳۶

        جهاد دفاعی ۵۳۶

        جهاد ابتدایی ۵۳۹

        شرایط کفار تحت حاکمیت اسلام··· ۵۴۰

بخش دوازدهم: قضا و جزای اسلامی

۶۵ ـ قضا و جزای اسلامی

    قضاوت··· ۵۴۵

        شرایط قاضی ۵۴۶

    آداب قضاوت··· ۵۴۷

    دادخواهی ۵۴۸

        شیوه‌های اثبات جرم··· ۵۴۹

    چگونگی قسم··· ۵۵۰

    احکام قاعده ید··· ۵۵۱

۶۶ ـ اقرار

        شرایط اقرار کننده··· ۵۵۳

        انکار پس از اقرار··· ۵۵۴

        مورد اقرار··· ۵۵۵

        اقرار به فرزندی شخصی ۵۵۵

        احکام اقرار··· ۵۵۶

        چگونگی طرح دعوا و قضاوت··· ۵۵۶

۶۷ ـ شهادت

        شرایط شاهد··· ۵۵۹

    شهادت بر شهادت··· ۵۶۱

۶۸ ـ الزام

(۱۷)

    الزام··· ۵۶۳

۶۹ ـ حدها و تعزیرها

        حدّ زنا··· ۵۷۰

        حدّ لواط··· ۵۷۴

        حدّ مساحقه··· ۵۷۴

        حدّ قیادت··· ۵۷۵

    دیگر مسایل حدود··· ۵۷۵

        نزدیکی با چهارپایان··· ۵۷۶

        استمنا··· ۵۷۶

        قذف··· ۵۷۶

        شراب‌خواری ۵۷۷

        سارق (دزد)··· ۵۷۸

        محارب··· ۵۸۰

    احکام مرتد··· ۵۸۲

    دیگر حدود و تعزیرات··· ۵۸۴

۷۰ ـ قصاص

    اقسام قتل··· ۵۹۰

    راه‌های اثبات قتل··· ۵۹۲

        لوث··· ۵۹۲

        کفّاره قتل··· ۵۹۴

۷۱ ـ دیه‌ها

        انواع دیه··· ۵۹۵

        دیه کامل··· ۵۹۶

    قصاص و دیه عضو··· ۵۹۹

        دیه سقط جنین··· ۶۰۰

        دیه جراحات··· ۶۰۱

        حکم مواردی که دیه تعیین نشده است··· ۶۰۲

    مسایل تکمیلی ۶۰۲

بخش سیزدهم: تنگناهای فرصت ( وصیت و ارث)

(۱۸)

۷۲ ـ وصیت ( آخرین سفارش‌ها)

    اقسام وصیت··· ۶۰۹

        چگونگی وصیت··· ۶۱۰

        شرایط وصیت··· ۶۱۱

        پذیرش وصیت تملیکی ۶۱۲

        رد امانت و پرداخت بدهی ۶۱۲

        شرایط وصی ۶۱۴

    احکام وصیت··· ۶۱۵

        بازگشت از وصیت··· ۶۱۵

        وصیت برای جنین··· ۶۱۶

        وصیت برای گروه‌ها··· ۶۱۶

        آگاهی وصی به وصیت··· ۶۱۶

        تلف شدن مورد وصیت··· ۶۱۸

        هزینه‌های واجب··· ۶۱۸

        نافذبودن وصیت در یک سوم دارایی ۶۱۸

        وصیت نامعین··· ۶۱۹

        چگونگی اجرای وصیت··· ۶۱۹

        ادعای وصیت··· ۶۲۱

        مردن کسی که برای او وصیت شده است··· ۶۲۱

۷۳ ـ ارث ( انتقال قهری مال)

    مراتب و طبقات ارث··· ۶۲۴

    ارث دسته نخست··· ۶۲۵

    ارث دسته دوم··· ۶۳۰

    ارث دسته سوم··· ۶۴۱

    ارث زن و شوهر··· ۶۴۸

    ارث اختصاصی پسر بزرگ‌تر··· ۶۵۱

    دیگر مسایل ارث··· ۶۵۲

(۱۹)

بخش چهاردهم: آغازی نوین

۷۴ ـ احکام مردگان

    محتضر··· ۶۶۰

        پسندیده‌های زمان احتضار··· ۶۶۱

        پسندیده‌های پس از مرگ··· ۶۶۲

    احکام غسل، کفن، نماز و خاک‌سپاری ۶۶۲

    غسل میت··· ۶۶۵

        غسل کودک ۶۶۶

        غسل نامحرم··· ۶۶۷

        غسل جنابت و حیض··· ۶۶۸

        مزدگرفتن··· ۶۶۸

        غسل جبیره‌ای ۶۶۸

    کفن··· ۶۷۰

    حنوط··· ۶۷۳

    نماز میت··· ۶۷۵

        چگونگی نماز میت··· ۶۷۸

        پسندیده‌های نماز میت··· ۶۸۰

    دفن··· ۶۸۱

        مستحبات دفن··· ۶۸۴

    غسل مسّ میت··· ۶۸۹

    نماز نخستین شبِ قبر (نماز وحشت)··· ۶۹۱

    شکافتن قبر (نبش قبر)··· ۶۹۲

    کسانی که غسل و کفن لازم ندارند··· ۶۹۴

        شهید··· ۶۹۴

        کسانی که حد خورده‌اند یا قصاص شده‌اند··· ۶۹۵

(۲۰)


 

پیشگفتار

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله ربّ العالمین، والصلوة والسلام علی خیر خلقه محمّد وآله الطّاهرین؛ ولاسیما إمام العصر و خاتم اولیائه؛ حجة ابن الحسن العسکری (روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء)، واللعن الدائم علی أعدائهم؛ أعداء الدین.

کتاب حاضر، جلد دوم رساله توضیح المسائل است که احکام اقتصادی، نظام بانک‌داری اسلامی، وجوهات شرعی و دارایی‌های عمومی، احکام خانواده و روابط و حقوق اجتماعی، سیاست‌های کلان اسلامی، قضا و جزای اسلامی، وصیت، ارث و احکام مردگان را بیان می‌دارد.

این احکام، تثبیت کیان اسلام در دفاع از عقاید و باورهای دینی و نشر و گسترش آن و توانمند ساختن حکومت اسلامی نسبت به هزینه‌های مالی و بهره‌بری در شؤون اسلامی و مدیریت دولتی، و هم‌چنین نظم و فضای امن اجتماعی، کرامت انسانی، آزادی‌های فردی، عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت و تحقق توان معنوی و مادی امت اسلامی را سبب می‌شود و هر آن‌چه را که مایه رشد و سلامت جسم و روح است و تحصیل نیروی رشد و خود شکوفایی و بر شدن، عروج و استجماع آدمی را در پی دارد و وی را از خمودی، سستی و انزوا دور

(۲۱)

می‌دارد و او را در بستر عشق و محبت و آهنگ دل‌نواز و نغمه موزون یکتایی قرار می‌دهد و روابط او را از خطر هرگونه گزند و آسیب حفظ می‌نماید و آن را به صفا و صمیمیت ارتقا می‌بخشد و انسان را از پوچ انگاری و بیهوده گرایی می‌رهاند و امنیت روانی وی را تضمین می‌نماید و فضای جامعه را با احکام پیش‌گیرانه از جرم و بزه امن نگاه می‌دارد و آن‌چه را که مایه استقلال همه جانبه کیان اسلامی می‌شود در قالب سامانه‌هایی بیان می‌دارد که از آن با عنوان احکام شرعی یاد می‌شود.

امید است این رساله، پاسخ‌گوی مسایل مورد نیاز عموم مؤمنان باشد و مورد قبول حضرت حق و مورد رضایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام واقع شود.

وآخر دعوانا أن الحمدلله ربّ العالمین

(۲۲)

(۲۳)

(۲۴)

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising