استخاره مختصر آیه ها و سوره های قرآن کریم

استخاره مختصر آیه ها و سوره های قرآن کریم
استخاره مختصر آیه ها و سوره های قرآن کریم

شناسنامه:

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : استخاره‌ی مختصر آیه‌ها و سوره‌‌های قرآن کریم/محمدرضا نکونام.
‏مشخصات نشر : تهران: انتشارات صبح فردا‏‫، ۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۹۲ص.‬
‏شابک : ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۷۷۳۲-۹۴-۶‬‭‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : استخاره با قرآن
‏موضوع : استخاره
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۷۲/۵‏‫‬‭‬‭‏‫‭/ن۸‮الف‬۵ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۷۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۹‎۴‎۹‎۹‎۰‎۳

 

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising