فهرست موارد مذکر و مونث یا مرد و زن در قرآن کریم

فهرست موارد مذکر و مونث یا مرد و زن در قرآن کریم
فهرست موارد مذکر و مونث یا مرد و زن در قرآن کریم

شناسنامه:

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : فهرست موارد مرد و زن در قرآن کریم
‏مشخصات نشر : تهران : انتشارات صبح فردا‏‫، ۱۳۹۴.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ۵۸ص.؛ ۵/۹ × ۱۹ س‌م.
‏شابک : ‏‫‬‭۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۷-۷۹-۹
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپای مختصر
‏يادداشت : فهرستنويسی كامل اين اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۷۹۰۴۹۲
مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising