رهبران شیعه در عصر غیبت

رهبران شیعه در عصر غیبت

 

رهبران شیعه در عصر غیبت

شناسنامه:

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : رهبران شیعه در عصر غیبت
‏مشخصات نشر : تهران : صبح فردا، ۱۳۹۴.
‏مشخصات ظاهری : ۱۱۴ ص.؛ ۵/۹× ۱۹س. م.
‏شابک : ‏‫‬‭۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۷-۷۶-۸
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپای مختصر
‏يادداشت : فهرستنويسی كامل اين اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۷۸۷۵۲۴
مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising