درآمدی بر دانش استخاره با قرآن کریم

درآمدی بر دانش استخاره با قرآن کریم

 

درآمدی بر دانش استخاره با قرآن کریم

شناسنامه:

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : در آمدی بر دانش استخاره با قرآن کریم/ محمدرضا نکونام.
‏مشخصات نشر : تهران: انتشارات صبح فردا‏‫، ۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۸۴ص.‬‏‫:جدول.‬
‏شابک : ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۹۱۵۷۲-۶-۶‬‭‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : استخاره با قرآن
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۷۲/۵‏‏‫‬‭‬‭/ن۸د۴ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۷۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۹‎۴‎۹‎۹‎۱‎۷
مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising