اصولی چه می گوید؟

 

اصولی چه می گوید؟

 

شناسنامه:

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : اصولی چه می‌گوید/ محمدرضا نکونام.
‏مشخصات نشر : اسلام شهر: انتشارات صبح فردا، ‏‫‬‏۱۳۹۲.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏۲۶۸ ص.
‏فروست : مجموعه آثار‏‫‬‬؛ ۱۸۸.
‏شابک : ‏‫‬‬‬‬۱۵۰۰۰۰ریال‏‫‬‬:‭۹۷۸-۶۰۰-۶۴۳۵-۷۱-۸‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭What principlists say.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۲۶۷ – ۲۶۸؛ هچنین به صورت زیرنویس.
‏موضوع : ‏‫اصولیه (شیعه)‬ — دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
‏موضوع : شیعه — دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۳۹/۳‏‫‭/ن۸‮الف‬۶ ۱۳۹۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۵۳۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۹۹۵۶۱۱
مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising