نقد صافی | نقد و استقبال خواجه حافظ

نقد صافی | نقد و استقبال خواجه حافظ

 

نقد صافی | نقد و استقبال خواجه حافظ

شناسنامه:

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان قراردادی : غزلیات .شرح.
‏عنوان و نام پديدآور : نقد صافی/محمدرضا نکونام.
‏مشخصات نشر : تهران : انتشارات صبح فردا‏‫، ۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳ج.‬
‏شابک : ‏‫۹۷۸-۶۰۰-۷۷۳۲-۱۸-۲‬ ؛ ‏‫۹۷۸-۶۰۰-۷۷۳۲-۱۹-۹‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : عنوان دیگر: نقد صافی: نقد و استقبال غزلیات جناب خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی.
‏عنوان دیگر : نقد صافی: نقد و استقبال غزلیات جناب خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی.
‏موضوع : حافظ، شمس‌الدین محمد، – ۷۹۲ق . دیوان– نقد و تفسیر
‏موضوع : شعر فارسی — قرن‏‫ ۸ق.‏‬ — تاریخ و نقد
‏شناسه افزوده : حافظ، شمس‌الدین محمد، – ۷۹۲ق . دیوان. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۵۴۳۵‏‫‬‮‭‏‫‬‭‬‭/ن۸ن۶۷ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸‮فا‬۱/۳۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۶۹۶۲۲۲

 

 

مجموعه سی جلدی نقد صافی : نقد دیوان حافظ
مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising