ديوان قرب یار | دوبیتی ها

ديوان قرب یار | دوبیتی ها

 

ديوان قرب یار | دوبیتی ها

 

ديوان قرب یار | دوبیتی ها

شناسنامه

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : قرب یار (دوبیتی‌ها)/ نکونام.
‏مشخصات نشر : تهران: انتشارات صبح فردا‏‫، ‫۱۳۹۳.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۴۹ ص.‬‬
‏شابک : ‏‫‫‭۹۷۸-۶۰۰-۷۷۳۲-۱۷-۵‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۶۲‭‬ ‭/ک۹۳‏‫‬‭‭ق۴ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۷۰۳۷۳۷
مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising