ديوان راز و ناز | مثنوی های معنوی

ديوان راز و ناز | مثنوی های معنوی

 

ديوان راز و ناز | مثنوی های معنوی

 

دیوان راز و ناز | مثنوی های معنوی

شناسنامه:

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : راز و ناز (مثنوی)/محمد‌رضا نکونام.
‏مشخصات نشر : تهران: انتشارات صبح فردا‏‫، ‏‫۱۳۹۳.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۱۹ص.‬
‏شابک : ‏‫‫‭‭۹۷۸-۶۰۰-۷۷۳۲-۱۵-۱‬‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PIR۸۳۶۲‭‬/ک۹۳‏‫‭ر۲ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۷۰۳۷۳۵
مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising