ديوان خون دل | رباعيات

ديوان خون دل | رباعيات

 

ديوان خون دل | رباعيات

 

ديوان خون دل | رباعيات

 

شناسنامه

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : خون دل (رباعیات)/ نکونام.
‏مشخصات نشر : تهران: انتشارات صبح فردا‏‫، ‫۱۳۹۳.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۹۰ ص.‬‬
‏شابک : ‏‫‫‭۹۷۸-۶۰۰-۷۷۳۲-۱۶-۸‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۶۲‭‬ ‭/ک۹۳‏‫‭خ۹ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫ ۳۷۰۳۷۳۶
مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising