شام غربت

شناسنامه:

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : شام غربت : (دوبیتی‌های دیوان شیدا)/ محمد‌رضا نکونام.
‏مشخصات نشر : تهران : انتشارات صبح فردا، ‏‫۱۳۹۷.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۰۲ ص.‬‬
‏فروست : مویه‌ی؛ ‏‫۴.‬‬
‏شابک : ‏‫۸۰۰۰۰ ریال‬‬:‏‫‬‬‮‭۹۷۸-۶۰۰-۳۹۷-۱۶۹-۱
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏عنوان دیگر : دوبیتی‌های دیوان شیدا.
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۶۲‭‬ ‭/ک۹۳‏‫‬‬‮‭ش۲ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۲۷۱۹۴۹
مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising