دیوان ولایت

دیوان ولایت | شعر آیینی ولایی٬ كليات ديوان نكو

 

دیوان ولایت | شعر آیینی ولایی٬ كليات ديوان نكو

شناسنامه:

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : دیوان ولایت
‏مشخصات نشر : تهران : انتشارات صبح فردا‏‫،۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۲۱ ص.‬
‏شابک : ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۳۹۷-۰۱۱-۳
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپای مختصر
‏يادداشت : فهرستنويسی كامل اين اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۷۸۱۸۲۲
مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising