ديوان محبوبي | اشعار منتخب

دیوان محبوبی

 

 

دیوان محبوبی | اشعار منتخب

 

 

 

 

 

 

دیوان محبوبی | اشعار منتخب

شناسنامه:

سرشناسه : نکونام، محمدرضا‏‫، ۱۳۲۷ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : دیوان محبوبی
‏مشخصات نشر : تهران : انتشارات صبح فردا‏‫،۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۱۳ص.‬
‏شابک : ‏‫‭‭۹۷۸-۶۰۰-۳۹۷-۰۲۶-۷
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپای مختصر
‏يادداشت : فهرستنويسی كامل اين اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۷۸۱۲۲۴
مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising