فضایل ترک‌ها

ترک بودن افتخاری است؛ چرا که غیرت، جوانمردی، شهامت و آقایی از نخستین صفات ترک‌هاست.

در زمان ستم‌شاهی برای ایجاد تفرقه و اختلاف میان اقوام چیزهایی می‌ساختند که نقل آن اگر بی‌حرمتی به قوم یا گروهی باشد جایز نیست. ما به هر جای ایران از شمال تا به جنوب و از شرق تا به غرب که رویم مردمی را می‌بینیم که صفا در چهره و دل آنان موج می‌زند.

افراد خارج از ایران نیز بسیار خون‌گرم هستند. ما با برخی از رفقا به شمال ایران می‌رفتیم که دو نفر ایتالیایی با ما همراه شدند. بچه‌های ما زبان آنان را می‌دانستند. آنان آن‌قدر گرم گرفتند که گویی طلبهٔ قم هستند. آدم‌ها همه لنگه و جفت هم هستند به شرط آن‌که زبان به ادب گشوده شود. اگر کسی زبان محبت داشته باشد، همه را برادر خود می‌یابد و چنان‌چه همواره ادب را پاس دارد، برادری کسی را از دست نخواهد داد.

 

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising