نیازمندی مرد به محبت و زن به ناز

مرد مثل کودک است و نیازمند محبت می‌باشد و زن نیازمند ناز.

 

اقتدار مرد

در مقابل زن نباید از خود ضعف نشان داد.

 

توجه به زیبایی زن

زیبایی زن در خلقت او نهفته است و  یافت این زیبایی نیازمند توجه و آگاهی است. این گونه می توان از زن ، زیبایی او را دید. گاهی حتی شوهر بعد از سال ها زندگی مشترک با همسر خود، هنوز بعضی زیبایی های  خاص او را  توجه نکرده و نتوانسته به آن آگاه شود.

 

معاشرت با زنان

بهتر است در صورت امکان با زنان، کم‌تر معاشرت و برخورد داشت. بودن با زنان زیبا و شوخ مسلک خطر جدی دارد؛ مگر آن که محرم زناشویی آدمی باشند. داشتن زن زشت، کم شخصیت و بداخلاق نیز مرد را به حرمان و محرومیت گرفتار می‌سازد.

مطالب مرتبط

موضوعات:

Ads

Advertising